Prevence bezdomovectví

Prevence bezdomovectví

Poslání služby Armády spásy Prevence bezdomovectví:

Posláním služby Armády spásy Prevence bezdomovectví je vyhledávat a spolupracovat s osobami bez přístřeší a osobami, které jsou ztrátou bydlení ohrožené, na řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba napomáhá těmto osobám využít vlastních možností a síly ke zvládání životních situací zejména v oblasti bydlení. Služba je poskytována v jim známém prostředí a směřuje k jejich začlenění do společnosti.

Kontakt

Ke stažení


    

Zpět na pobočku Kopřivnice