Prevence bezdomovectví

Prevence bezdomovectví

Poslání služby Armády spásy Prevence bezdomovectví:

Posláním služby Armády spásy Prevence bezdomovectví je spolupracovat s osobami v nepříznivé sociální situaci na jejím řešení, a to formou terénní služby a poradenstvím. Služba napomáhá uživatelům využít vlastní možnosti a síly ke zvládání životních situací zejména v oblasti bydlení a zaměstnanosti. Služba je poskytována v jim známém prostředí a směřuje k začlenění uživatelů do běžného života společnosti.

Cílová skupina:

 • Osoby bez přístřeší
 • Osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života a jsou ztrátou bydlení ohrožené.
 • Vymezení cílové skupiny:
 • Jednotlivci, muži a ženy starší 18 let.

Cíle služby Armády spásy Prevence bezdomovectví:

Hlavní cíl: Kontaktování osob žijících rizikovým způsobem života nebo které jsou tímto ohroženy, snaha o snižování „sociálních“ rizik spojených s jejich způsobem života.

K tomuto cíli směřujeme prostřednictvím těchto kroků:

 1. Kontaktováním osob v nepříznivé sociální situaci.
 2. Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím.
 3. Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatele a vyřizování běžných záležitostí.
 4. Poskytování psychosociální podpory.
 5. Podpora setrvání uživatelů v jejich přirozeném prostředí, zejména udržení si bydlení.
 6. Pomoc při obnovení nebo upevnění vztahu s rodinou.
 7. Poskytování sociálního poradenství.
 8. Podpora k samostatnému jednání uživatele s úřady, zdravotnickými a výchovnými zařízeními a dalšími právnickými nebo fyzickými osobami.
 9. Informování uživatelů v jim známém prostředí o možnostech zlepšení jejich nepříznivé sociální situace a rizicích, která s sebou nese stávající způsob života.

Zásady poskytování služby Armády spásy Prevence bezdomovectví:

 • Poskytovat služby na základě individuální potřeby definované uživatelem v souladu s cíli služby a se zřetelem na nepříznivou sociální situaci uživatele.
 • Respektovat jedinečnost každého uživatele, jeho individuální potřeby a právo na seberealizaci stejně jako všechna ostatní práva. Práva uživatele ovšem nemohou omezovat práva jiného uživatele.
 • Respektovat názor a vlastní vůli uživatele.
 • Dodržovat zásadu mlčenlivosti a anonymity, diskrétní přístup – zaměstnanci zachovávají mlčenlivost ve všech svěřených záležitostech.
 • Přistupovat k člověku na základě křesťanských zásad.

Rozsah a průběh poskytování sociální služby je stanoven s ohledem na osobní cíl v závislosti na možnostech, schopnostech, potřebách a přáních uživatele. Terénní sociální pracovník, dbá na to, aby své osobní cíle zájemce sám formuloval. Dané cíle musí být konkrétní, reálné a splnitelné.

 

Kontakt:

Adresa:
Armáda spásy v České republice, z. s.

Prevence bezdomovectví Kopřivnice
Horní 1 112
742 21 Kopřivnice

Mgr. Marcela Stryjová – ředitel

737 215 431, marcela_stryjova@czh.salvationarmy.org

Bc. Michaela Hyžáková – vedoucí sociální služby 773 770 474, michaela_hyzakova@armadaspasy.cz

terénní sociální pracovník – 773 770 471, 773 770 475

 

PROVOZNÍ DOBA PRACOVIŠTĚ ARMÁDA SPÁSY, PREVENCE BEZDOMOVECTVÍ KOPŘIVNICE, HLAVNÍ 1 112 KOPŘIVNICE
pondělí 08:00 – 11:30 terénní práce 12:30 – 15:30 terénní práce
úterý 08:00 – 11:30 12:30 – 17:00
středa  08:00 – 11.30 terénní práce 12:30 – 15:30 terénní práce
čtvrtek 08:00 – 11:30 terénní práce 12:30 – 15:30 terénní práce
pátek 08:00 – 11:30 terénní práce 12:30 – 14:00 terénní práce

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ

 

Informace o službě, veřejný závazek

Záznamy o činnosti

 

       

Zpět na pobočku Kopřivnice