Prevence bezdomovectví

Prevence bezdomovectví

Poslání služby Armády spásy Prevence bezdomovectví:

Jsme sociální služba Prevence bezdomovectví Armády spásy působící v Kopřivnici od pondělí do pátku. Prostřednictvím terénní sociální práce vyhledáváme a spolupracujeme s osobami bez přístřeší a s osobami, které jsou ztrátou bydlení ohroženy. Pomáháme snižovat rizika spojená s životem na ulici a navázat kontakt se sociálním prostředím. Osoby ohrožené
ztrátou bydlení podporujeme ve využití vlastních sil a možností při zvládání běžných situací především v oblasti bydlení. Chceme, aby lidé žili samostatně a bez naší pomoci.

Kontakt

Ke stažení

Ochrana osobních údajů:


   

Zpět na pobočku Kopřivnice