Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poslání

Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je zachovat optimální podmínky rodiny a pomáhat řešit její krizovou sociální situaci. Pracovníci prostřednictvím sociální služby přispívají k sociálnímu začlenění rodiny a zdravému rozvoji dítěte v bezpečném prostředí, podporují zachování rodiny jako celku (sanace), podporují rodiče při přípravě dětí do školy a při trávení volného času s dětmi. Pracovníci služby mohou nabídnout doprovod, nácviky běžných činností, aj.

Kontakt

Ke stažení


Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

 

Zpět na pobočku Kopřivnice