Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poslání služby:

Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je vytvářet příznivé podmínky, které napomáhají řešit krizovou sociální situaci rodiny s důrazem na zachování rodiny jako celku (sanaci rodiny). Prostřednictvím sociální služby přispívat k sociálnímu začlenění rodiny a zdravému rozvoji dítěte v bezpečném prostředí. Pomocí činností podpořit jednotlivé členy rodiny tak, aby dokázali rozpoznat příčiny svých těžkostí a měli možnost změnit nebo odstranit zdroje svých potíží.

Cílová skupina: poskytujeme rodinám (i osamělému rodiči) s dětmi a osobám, které mají dítě svěřeno do své péče. Dále poskytujeme službu rodičům, kterým byly děti odebrány a kteří usilují o svěření dětí zpět do své péče.

Cíle služby:

  1. Stabilizovat sociální situaci rodiny a zajistit samostatné fungování v běžném životě a podporovat sociální začlenění jednotlivých členů rodiny;
  2. posílit a upevnit kompetence rodičů, opatrovníků nebo prarodičů v oblasti péče a výchovy děti;
  3. podpořit sanaci rodiny a upevnění nebo znovunabytí stabilních vzájemných vztahů v rodině;
  4. posílit kompetence rodičů v oblasti hospodaření a péče o domácnost;
  5. poskytovat podporu při obhajobě vlastních práv, oprávněných zájmů jednotlivých členů a pomáhat při vyřizování běžných záležitostí rodiny.

Zásady poskytované služby:

Zásada rovného přístupu

  • uplatňujeme jednotné pracovní přístupy ke všem uživatelům. Všichni uživatelé mají stejná práva a povinnosti. Ke každému člověku přistupujeme stejně, bez diskriminace.

Zásada individuality v rámci poskytované služby

  • vycházíme vstříc individuálním potřebám uživatele, pokud je to v možnostech sociální služby. Respektujeme individuální přání, potřeby uživatele v rámci poskytované sociální služby a pracujeme formou individuálních plánů za aktivní účasti uživatele.

Zásada respektu vlastní vůli uživatele

  • každý uživatel si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení své situace. Zaměstnanci uživateli, navrhují nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případné důsledky jeho jednání. Zaměstnanci respektují právo volby v případě, že to provozní podmínky poskytované služby umožňují.

 

KONTAKT:
Adresa:
Armáda spásy v České republice, z. s.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Kopřivnice

Horní 1 112
742 21 Kopřivnice

Mgr. Marcela Stryjová – ředitel

737 215 431, marcela_stryjova@czh.salvationarmy.org

Bc. Michaela Hyžáková – vedoucí sociální služby 773 770 474, michaela_hyzakova@armadaspasy.cz

terénní sociální pracovník

773 770 475

773 770 476

 

PROVOZNÍ DOBA:

PROVOZNÍ DOBA PRACOVIŠTĚ ARMÁDA SPÁSY, SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI KOPŘIVNICE HORNÍ 1 112, KOPŘIVNICE
pondělí 08:00 – 11:30 terénní práce 12:30 – 15:30 terénní práce
úterý 08:00 – 11:30 12:30 – 17:00
středa 08:00 – 11:30 terénní práce 12:30 – 15:30 terénní práce
čtvrtek 08:00 – 11:30 terénní práce 12:30 – 15:30 terénní práce
pátek 08:00 – 11:30 terénní práce 12:30 – 14:00 terénní práce

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ

 

Informace o službě, veřejný závazek

Záznamy o činnostech

Na projekt je poskytována finanční podpora EU:

Zpět na pobočku Kopřivnice