Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poslání

Jsme sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Armády spásy působící v Kopřivnici od pondělí do pátku. Prostřednictvím zejména terénní sociální práce vedeme rodiny k využívání podpory nejbližšího okolí, k lepší orientaci v požadavcích společenského systému a k rozvoji rodičovských dovedností. Usilujeme o to, aby děti zůstaly, pokud možno, ve své vlastní rodině, případně byly navráceny zpět do péče rodiny, protože věříme, že rodina je v životě dítěte nejdůležitější

Kontakt

Ke stažení

Ochrana osobních údajů:


Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

 

 

Projekt s finanční podporou Moravskoslezského kraje: Zefektivnění a zkvalitnění služeb Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Kamarád Kopřivnice“

Zpět na pobočku Kopřivnice