Sbor a komunitní centrum – Krnov

Sbor a komunitní centrum - Krnov

Poslání

Jako sbor jsme si sestavili následující misijní prohlášení:

Chceme společně žít životem, který má pevné kořeny v Bibli, trávit čas v Božím Slově a hledat Boha v našem sboru a v našem modlitebním životě. Sílu a odvahu nacházíme v našem Pánu, který nám dá ta správná slova k hlásání evangelia, aby mohli být spaseni i další lidé!

Tím, že všichni finančně přispíváme, umožňujeme nám, jako sboru, sloužit v naší komunitě.

„Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe.“

Matouš 22: 37-39

Krnovský sbor nabízí široké veřejnosti duchovní a společenské programy.

Duchovní programy sboru

  • modlitební setkání (každou neděli v 9.30 hodin)
  • nedělní bohoslužba (každou neděli v 10 hodin)
  • nedělní škola
  • zpěv pro radost (každou středu v 10 hodin)
  • biblický klub pro děti (každou středu v 15 hodin)
  • zkoumání bible (každou středa v 17 hodin)
  • skupinka (každé pondělí v 19 hodin na CSS)
  • modlitební setkání (každý čtvrtek v 8 hodin)
  • skupinka (každý čtvrtek v 15 hodin)
  • chvály a uctívání – zkouška (každý pátek v 15 hodin)

Kromě duchovních programů nabízíme rodičům na mateřské dovolené (s dětmi do 5 let) možnost setkávat se v naší herně (viz níže). Pořádáme také kurzy pro rodiče, akce ke Dni dětí, Mikuláši a jiné přiležitostné akce.

Herna pro rodiče s malými dětmi

Herna je určena pro rodiče, babičky, strejdy…s malými dětmi od 0 do 4 let, kteří chtějí v kolektivu, se šálkem kávy nebo čaje, sdílet své radosti a starosti s výchovou.

Otevřeno máme ve čtvrtek a v pátek od 9:00 do 12.00 hodin.

Každý čtvrtek připravujeme křesťanský program s loutkovým představením a společným tvořením.

Každý pátek připravujeme kreativní dopoledne s tanečky, říkadly a společným vyráběním (začátek v 10:00).

Vstupné do herny je 10,- Kč, poplatek za kávu nebo čaj je 5,- Kč

Přijďte se k nám podívat.

Moc se na vás těšíme!

Kontakt

Armáda spásy
Sbor a komunitní centrum Krnov
Opavská 26
794 01 Krnov

Bankovní účet: 286833357/0300

e-mail: sbor.krnov@armadaspasy.cz

Sbor AS Krnov na Facebooku

Ke stažení

Zpět na pobočku Krnov