Azylový dům

Azylový dům

O Projektu

Služba je poskytována podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách §57 Azylové domy.

Poslání

Posláním Azylového domu Armády spásy v Krnově je poskytování ubytování a podpory lidem, kteří se ocitli bez přístřeší, a prostřednictvím individuální sociální práce podporování jejich nezávislosti na sociálních službách a napomáhání jejich začlenění do společnosti.

Okruh osob

Muži a ženy starší 18 let, a matky s dětmi, kteří se ocitli bez přístřeší, mají zájem se aktivně podílet na řešení své sociální situace, jsou fyzicky soběstační a nepotřebují bezbariérový přístup.

Služba není poskytnuta zájemci v případě, že:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby,
 • nebo osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, zařízení vypovědělo v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy (sankční ukončení).

Cíle

 1. Podpora při řešení problémů, kvůli kterým uživatel musí využívat služby azylového domu (např. zadlužení, rodinné problémy, životní krize, nedostupnost vhodné služby apod.).
 2. Podpora při hledání a získání vhodného bydlení.
 3. Podpora při hledání, získání a udržení zaměstnání.
 4. Podpora při obnovení či udržení pracovních návyků uživatelů prostřednictvím aktivizačního programu.
 5. Podpora uživatele při obnovení kontaktů s rodinou.
 6. Pomoc při zajištění jiné sociální služby těm, kteří ji potřebují (např. domovy se zvláštním režimem, domov pro seniory, služby následné péče apod.).
 7. Poskytnutí základního sociálního poradenství.

Zásady poskytování služby

1. Zásada svobodné volby

 • Každý uživatel si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení své situace.
 • pracovníci uživateli navrhují nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případné důsledky jeho jednání.

2. Zásada individuálního přístupu

 • Pracovníci mají na zřeteli individuální odlišnosti mezi jednotlivými uživateli, respektují osobnostní předpoklady každého uživatele a kladou důraz na jeho individuální potřeby.
 • Pracovníci nahlížejí na uživatele v souvislostech a ne pouze na dílčí aspekty jeho osobnosti a respektují jeho jedinečnost.

3. Zásada rovného přístupu

 • Pracovníci uplatňují jednotné pracovní přístupy ke všem uživatelům.
 • Všichni uživatelé mají stejná práva a povinnosti.

4. Zásada odbornosti a týmové práce personálu

 • Organizace klade důraz na pravidelné vzdělávání pracovníků, fungující vzájemnou komunikaci, sdílení informací, koordinaci práce, pravidelné porady, supervize a jednotné pracovní postupy.

Otevírací doba

Služba je pobytová a je poskytována celodenně, nepřetržitě.

Kapacita

Vnitřně je služba rozdělena podle cílových skupin na 3 sekce, které se vzájemně místně a personálně prolínají.

 • Azylový dům pro muže – kapacita 35 lůžek
 • Azylový dům pro ženy – kapacita 10 lůžek
 • Azylový dům pro matky s dětmi – kapacita 9 matek a 21 dětí

Ke stažení

Realizované projekty:

Rekonstrukce Azylového domu pro matky s dětmi

Kontakty

Adresa poskytování sociální služby: Čsl. armády 837/36 bcd, Krnov 794 01

Mgr. Jiří Ivanov, DiS. ředitel sociálních služeb Armády spásy v Krnově
tel. 737 215 429, jiri.ivanov@armadaspasy.cz

AZYLOVÝ DŮM MUŽI

Mgr. Milan Boháč, vedoucí sociální služby
tel. 773 770 350, milan.bohac@armadaspasy.cz

Bc. Julius Pavliska, sociální pracovník
tel. 773 770 203, julius.pavliska@armadaspasy.cz

Mgr. Nikola Pavlisková, sociální pracovnice
tel. 773 770 201, nikola.pavliskova@armadaspasy.cz

Bc. Michal Sasák, sociální pracovník
tel. 773 770 349,  michal.sasak@armadaspasy.cz

AZYLOVÝ DŮM ŽENY A MATKY S DĚTMI

Mgr. Katrin Surovková, vedoucí sociální služby, sociální pracovnice pro ženy
tel. 773 770 199, katrin.surovkova@armadaspasy.cz

Bc. Ester Moravcová, sociální pracovnice pro ženy a matky s dětmi
tel. 773 770 202, ester.moravcova@armadaspasy.cz

Bc. Věra Platošová, DiS., sociální pracovnice pro ženy a matky s dětmi
tel: 773 770 255, vera.platosova@armadaspasy.cz

NAVŠTIVTE NÁS NA FACEBOOKU: Armáda spásy Krnov


Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezský kraj Město Krnov
Albert logo-Silnice-Morava NadaceCEZ_400x300_RGB_svetlePozadi_transparentni

Zpět na Sociální služby Krnov