Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

O PROJEKTU

Služba je poskytována podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách §62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.

POSLÁNÍ SLUŽBY

Sociální služba je poskytována dětem a mládeži ve věku 6-26 let z Krnova a okolí, kteří žijí v sociálním vyloučení, jsou sociálním vyloučením ohroženi nebo v jejich okolí existuje zvýšené riziko sociálně patologických jevů. Usilujeme o pozitivní změny ve způsobu jejich života, nabízíme jim pomoc, podporu a bezpečný prostor pro trávení volného času.

OKRUH OSOB

Kluby Maják a Labyrint jsou nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež ve věku 6–26 let z Krnova a jeho nejbližšího okolí, kteří se mohou ocitnout v obtížných životních situacích.

Obtížnými životními situacemi rozumíme:

 • problémy v rodině (rozchod, rozvod, časté stěhování, nezájem rodičů),
 • problémy ve škole (násilí, šikana, záškoláctví, špatný prospěch, konflikty s učiteli),
 • problémy v mezilidských vtazích (s kamarády, v lásce, předčasné sexuální zkušenosti, nedostatek sociálních kontaktů),
 • ohrožení vyloučením ze společnosti (nedostatek financí, diskriminace, šikana, kriminalita, násilí, rasismus, vandalismus),
 • problémy se závislostí (alkohol, drogy, cigarety),
 • problémy s hledáním uplatnění, nalezením zaměstnání.

Služby neposkytujeme dětem a mládeži, kteří nejsou schopni sebeobsluhy v bariérovém prostředí a těm, kteří se do programu nedokáží zapojit z důvodu svého zdravotního omezení sami, ani s pomocí svého asistenta.

CÍLE SLUŽBY

Cílem služby je snížit rizika související se způsobem života spojená s obdobím dětství, dospívání a rané dospělosti v těchto oblastech:

Školní povinnosti:

 • Podpora při plnění školních povinností
 • Podpora při výběru vhodné střední školy

Bezpečné trávení volného času

 • Poskytnutí prostoru a vybavení pro bezpečné trávení volného času
 • Zprostředkování návazných služeb (kroužky, zájmové aktivity)
 • Podpora při rozvoji dovedností jako např. tanec, hudba, výtvarná činnost, sportovní činnosti, práce s počítačem aj.
 • Zprostředkování a podpora při zapojení do společenského dění (kulturní a jiné akce).

Příprava na samostatný život

 • Podpora při aktivním hledání zaměstnání, orientaci na trhu práce (např. kontaktování zaměstnavatele, sepsání životopisu)
 • Podpora při hledání bydlení
 • Podpora při osvojení dovedností potřebných k udržení vlastního bydlení
 • Upevnění dovedností spojených s vlastním hospodařením, placením závazků
 • Podpora při řešení dluhových situací

Mezilidské vztahy

 • Podpora při získání, obnovení či udržení kontaktu s rodinou, blízkými osobami nebo přáteli

Životní potíže

 • Nabídka prostoru pro sdílení s pracovníkem
 • Podpora při zvládání těžkých situací
 • Podpora při ujasňování si životních priorit

 

KAPACITA

 

Okamžitá kapacita Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (maximální kapacita v daném okamžiku): vychází zejména z materiálně technického zajištění služby a také personálního zajištění a je stanovena na 32 uživatelů na klubu (8 na jednoho pracovníka).

 

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 

Bezplatnost základní služba je poskytována zdarma.

Anonymita – uživatelé nejsou povinni pro čerpání základních služeb uvádět osobní údaje.

Dobrovolnost – uživatelé mají možnost dobrovolně přijít a odejít z klubu a dobrovolně se zapojovat do činností a aktivit.

Individuální přístup – pracovníci respektují potřeby uživatelů, jejich osobní cíle, právo volby a jejich fyzické a psychické možnosti

Důvěra – pracovníci se snaží navázat s uživateli vzájemnou důvěru.

Druhá šance – pracovníci uživatelům pomáhají i přes jejich opakovaná selhání.

 

OTEVÍRACÍ DOBA

 

Pondělí:          10:00 – 12:00 individuální práce, 12:00 – 17:00 klubové aktivity

Úterý:             12:00 – 17:00 klubové aktivity

Středa:           10:00 – 12:00 individuální práce, 12:00 – 17:00 klubové aktivity

Čtvrtek:         12:00 – 17:00 klubové aktivity

Pátek:             12:00 – 17:00 klubové aktivity

Otevírací doba v době školních prázdnin: pondělí – pátek: 10:00 – 15:30.

 

NAVŠTIVTE NÁS NA FACEBOOKU:
Klub Maják (6-12 let)
Klub Labyrint (13-21 let)

Armáda spásy Krnov

 

Kontakty:

Bc. Jiří Ivanov, DiS. ředitel sociálních služeb Armády spásy v Krnově
tel. 737 215 429, jiri_ivanov@czh.salvationarmy.org

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Darina Vránová, DiS, vedoucí sociální služby
tel. 773 770 213, darina_vranova@armadaspasy.cz

Ing. Petra Vejmolová, sociální pracovnice
tel. 773 770 214, petra_vejmolova@armadaspasy.cz

Martina Dobošová, DiS, sociální pracovnice
tel. 773 770 269, martina.dobosova@armadaspasy.cz

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezský kraj Město Krnov

Zpět na Sociální služby Krnov