Terénní program

Terénní program

O projektu

Služba je poskytována podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách §69 Terénní programy.

Poslání

Posláním služby Terénní program v Krnově je podporovat osoby v nepříznivé sociální situaci a spolupracovat s nimi na řešení této jejich situace prostřednictvím terénního programu a poradenství. Služba podporuje uživatele, aby využili vlastní potenciál ke zvládání životních situací zejména v oblasti bydlení a zaměstnanosti.

Okruh osob

Osoby v nepříznivé sociální situaci, osoby ohrožené ztrátou bydlení a osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, které chtějí svou nepříznivou sociální situaci řešit:

 • jednotlivci, muži a ženy starší 18 let,
 • rodiny s dětmi, jejichž zákonný zástupce je starší 18 let.

Služba není poskytnuta zájemci v případě, že:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby,
 • nebo osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, zařízení vypovědělo v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy (sankční ukončení).

Cíle

Cílem sociální služby Terénní program je informovanost, podpora či posílení schopností a dovedností uživatele v těchto oblastech:

 • Uplatňování práv a osobních záležitostí
  • Orientace a schopnost uživatele si samostatně vyřídit osobní záležitosti (např. jednání na úřadu práce, vyřízení si dokladů či sociálních dávek atd.)
  • Uživatel zná své práva a povinnosti, které dokáže uplatnit v běžném životě
  • Uživatel má přehled o dalších institucích, stejně tak jako o následné odborné pomoci
 • Zaměstnání:
  • Podpora při aktivním hledání zaměstnání, orientaci na trhu práce (např. kontaktování zaměstnavatele, sepsání životopisu)
  • Uživatel je schopen si udržet zaměstnání
 • Bydlení:
  • Podpora při hledání bydlení
  • Uživatel je schopen samostatného vedení domácnosti, včasného placení výdajů spojených s bydlením
  • Udržování vztahů se sousedy
 • Finance:
  • Upevnění dovedností spojených s vlastním hospodařením, placením závazků
  • Podpora při řešení dluhových situací, sestavení splátkových kalendářů apod.
 • Sociální kontakty a mezilidské vztahy
  • Podpora při získání, obnovení či udržení kontaktu s rodinou, blízkými osobami nebo přáteli
  • Uživatel je schopen zvládat vypjaté situace (např. konflikty)
  • Zprostředkování a podpora při zapojení do společenského dění (např. skupinové činnosti, nabídka kulturních a jiných akcí)
 • Zdraví:
  • Upevnění schopnosti péče o své tělesné i duševní zdraví
  • Uživatelé dovedou v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc

Kapacita

Maximální okamžitá kapacita počtu uživatelů služby: 3

Maximální denní kapacita počtu uživatelů služby: 16

Zásady poskytování sociální služby

1. Zásada svobodné volby.

 • Každý uživatel si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení své situace.
 • Pracovníci uživateli navrhují nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případné důsledky jeho jednání.

2. Zásada individuálního přístupu.

 • Pracovníci mají na zřeteli individuální odlišnosti mezi jednotlivými uživateli; respektují osobnostní předpoklady každého uživatele a kladou důraz na jeho individuální potřeby.
 • Pracovníci nahlížejí na uživatele v souvislostech a ne pouze na dílčí aspekty jeho osobnosti a uznávají jeho jedinečnost.

3. Zásada dodržování práv uživatelů.

 • Sociální služba je poskytována s důrazem na respektování vůle, ochrany důstojnosti, soukromí a dalších práv uživatelů.

4. Zásada práce v přirozeném prostředí uživatelů.

 • Pracovníci dochází za uživateli do jejich přirozeného prostředí.

Otevírací doba

Služba je terénní a je poskytována v pracovní dny:

Pondělí 07:00 15:30
Úterý 07:00 15:30
Středa 08:30 17:00
Čtvrtek 07:00 15:30
Pátek 07:00 15:30

NAVŠTIVTE NÁS NA FACEBOOKU: Armáda spásy Krnov

Kontakty

Armáda spásy
Terénní program
Opavská 26
794 01 Krnov

Mgr. Jiří Ivanov, DiS. ředitel sociálních služeb Armády spásy v Krnově
tel. 737 215 429, jiri.ivanov@armadaspasy.cz

 

TERÉNNÍ PROGRAM

Darina Vránová, DiS, vedoucí sociální služby
tel. 773 770 213, darina.vranova@armadaspasy.cz

 

Bc. Marie Lisztwanová, sociální pracovnice
tel. 773 770 298, marie.lisztwanová@armadaspasy.cz

Mgr. Růžena Hůlková, sociální pracovnice
Tel: 773 770 212, ruzena.hulkova@armadaspasy.cz

Bc. Dana Vašinová, sociální pracovnice

tel. 773 770 220, dana.vasinova@armadaspasy.cz

Ke stažení


Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezský kraj Město Krnov

Zpět na Sociální služby Krnov