Sbor Armády spásy Opava

Sbor Armády spásy Opava

O sboru

V naší sborové rodině je vítán každý.
Nejsme zde jen kvůli svým potřebám,
ale také protože máme spoustu důvodů k vděčnosti.


Program sboru

Neděle

 • 8:00 –   9:00  nácvik chval a modlitby
 • 9:30 – 11:30  bohoslužba
 • 11:30 – 12:30  společná káva a rozhovory

Poslední neděle v měsíci společná bohoslužba s Krnovem v opavském sboru (součástí oběd).

Pondělí

služba Krnov

Úterý

 • 12:30 – 13:30  ztišení se zaměstnanci soc. služby (Rybářská 484/86)
 • 14:00 – 15:00  rozhovory s uživateli azylového domu (Rybářská 484/86)
 • 15:00 – 16:00  tvořivé dílny pro uživatele azylového domu (Rybářská 484/86)
 • 16:00 – 17:00  nácvik chválícího týmu a modlitby
 • 17:00 – 19:00  biblická hodina a chvály (taky online) 

Každé druhé a čtvrté úterý v měsíci venkovní evangelizace

Středa

 • služba Krnov

První týden v měsíci, společný sborový půst (středa 19:00 čtvrtek 19:00, součástí večeře v krnovském sboru).

Čtvrtek

 • 7:45 –   8:00  ztišení se zaměstnanci soc. služby (Nákladní 24)
 • 8:00 –   9:00  rozhovory s uživateli azylového domu (Nákladní 24)
 • 14:00 – 15:00  rozhovory s uživateli azylového domu (Rybářská 484 (86)
 • 15:00 – 17:00  nácvik chval a modlitby
 • 17:00 – 19:00  modlitby a chvály (taky online)

Každý druhý čtvrtek v měsíci bohoslužba v azylovém domě Samaritán (9:00 – 11:00).

Kontakt

Adresa:
Armáda spásy
Sbor Opava
Rybářská 484/86
746 01 Opava

IČO: 02144034

Číslo bankovního účtu: 263174918/0300

Vedoucí sboru:
kpt. Albín Vágai
E: albin.vagai@armadaspasy.cz
T: + 420 773 795 030

kpt. Adriana Vágaiová
E: adriana.vagaiova@armadaspasy.cz
T: + 420 773 795 031

Ochrana osobních údajů

Zpět na pobočku Opava