Noclehárna pro ženy

Noclehárna pro ženy

Poslání
Posláním noclehárny je poskytovat zázemí ženám bez přístřeší starším 18 let formou noclehu, základní hygieny a sociálního poradenství.

Cíle noclehárny

Cílem noclehárny je poskytnout pomoc v zajištění základních životních potřeb osobám, které se ocitly bez přístřeší prostřednictvím poskytnutí možnosti přenocování, podmínek pro základní hygienu, možnosti poskytnutí jednoduché stravy, sociálního poradenství a následném poskytnutí pomoci a podpory pro opětovné začlenění do života běžné společnosti, zejména v oblasti bydlení a příjmu.

 1. Zajistit ženám přenocování v důstojných podmínkách a vytvoření bezpečného zázemí.
 2. Poskytnutí prostor a podmínek pro osobní hygienu.
 3. Podpořit a informovat ženy o možnostech řešení jejich obtížné situace (např. Zajištění finančního příjmu, vyřízení dokladů).
 4. Podpořit ženy ve využití návazných služeb.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou ženy nad 18 let věku, které se ocitli v nepříznivé sociální situaci, způsobenou ztrátou bydlení a při samoobslužných úkonech nepotřebují pomoc druhé osoby.

Služba není poskytnuta zájemci v případě, že:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Zásady služby

 1. Přístup k člověku na základě křesťanských hodnot
 2. Nízkoprahovost
 3. Stejný přístup ke všem uživatelkám
 4. Individuální přístup k uživatelce
 5. Odbornost a týmová práce personálu
 6. Flexibilita

Kapacita poskytované služby

 • Kapacita noclehárny je 14 míst.

 

CENÍK KE STAŽENÍ

ZÁZNAM O ČINNOSTECH

Zpět na Dům pro ženy a matky s dětmi