Prevence bezdomovectví – Ostrava

Prevence bezdomovectví - Ostrava

Poděkování Lázním Darkov za nábytek do terénních bytů

Poslání služby Armády spásy Prevence bezdomovectví:
Posláním služby Armády spásy Prevence bezdomovectví je spolupracovat s osobami v nepříznivé sociální situaci na jejím řešení, a to formou terénní služby a poradenstvím. Služba napomáhá uživatelům využít vlastní možnosti a síly ke zvládání životních situací zejména v oblasti bydlení a zaměstnanosti. Služba je poskytována v jim známém prostředí a směřuje k začlenění uživatelů do běžného života společnosti.

Cíle služby Armády spásy Prevence bezdomovectví:
Hlavní cíl:
Kontaktování osob žijících rizikovým způsobem života nebo které jsou tímto ohroženy, snaha o snižování „sociálních“ rizik spojených s jejich způsobem života.

K tomuto cíli směřujeme prostřednictvím těchto kroků:
1. Kontaktováním osob v nepříznivé sociální situaci.
2. Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím.
3. Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatele a vyřizování běžných záležitostí.
4. Poskytování psychosociální podpory.
5. Podpora setrvání uživatelů v jejich přirozeném prostředí, zejména udržení si bydlení.
6. Pomoc při obnovení nebo upevnění vztahu s rodinou.
7. Poskytování sociálního poradenství.
8. Podpora k samostatnému jednání uživatele s úřady, zdravotnickými a výchovnými zařízeními a dalšími právnickými nebo fyzickými osobami.
9. Informování uživatelů v jim známém prostředí o možnostech zlepšení jejich nepříznivé sociální situace a rizicích, která s sebou nese stávající způsob života.

 

Zásady poskytování služby Armády spásy Prevence bezdomovectví:

  • Poskytovat služby na základě individuální potřeby definované uživatelem v souladu s cíli služby a se zřetelem na nepříznivou sociální situaci uživatele.
  • Respektovat jedinečnost každého uživatele, jeho individuální potřeby a právo na seberealizaci stejně jako všechna ostatní práva. Práva uživatele ovšem nemohou omezovat práva jiného uživatele.
  • Respektovat názor a vlastní vůli uživatele.
  • Dodržovat zásadu mlčenlivosti a anonymity, diskrétní přístup – zaměstnanci zachovávají mlčenlivost ve všech svěřených záležitostech.
  • Přistupovat k člověku na základě křesťanských zásad.

 

Cílová skupina Armády spásy Prevence bezdomovectví:
Osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života a jsou ztrátou bydlení ohrožené.

Vymezení cílové skupiny:
Jednotlivci, muži a ženy starší 18 let.

 

Kontakty:

Prevence bezdomovectví Ostrava
Moravská Ostrava a Přívoz
Palackého 741/25
702 00 Ostrava 1

Ředitelka

Mgr. Marcela Stryjová – 737 215 431, marcela_stryjova@czh.salvationarmy.org


Vedoucí sociální služby

Mgr. Simona Lojková – 773 770 140, simona_lojkova@armadaspasy.cz

 

Pracoviště:

Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, Palackého 25, 702 00

Vedoucí přímé práce

773 770 137, barbara.sikorova@armadaspasy.cz

Sociální pracovníci

773 770 387, janos.kazi@armadaspasy.cz

773 770 135, denisa_buresova@armadaspasy.cz

Pracovník v sociálních službách

773 770 134, ales.juchelka@armadaspasy.cz

 

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí 8:30-11:30, 12:30-17:00
Úterý 8:00-15:00 terénní práce
Středa 8:00-15:00 terénní práce
Čtvrtek 8:00-15:00 terénní práce
Pátek 8:00-14:00 terénní práce

 

 

Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, Cihelní 2567/83a, 702 00

Vedoucí přímé práce

773 770 137, barbara.sikorova@armadaspasy.cz

Pracovník v sociálních službách

773 770 380, martin.plachetka@armadaspasy.cz

 

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí 8:00-15:00 terénní práce
Úterý 8:00-15:00 terénní práce
Středa 8:00-15:00 terénní práce
Čtvrtek 8:30-11:30, 12:30-17:00
Pátek 8:00-14:00 terénní práce

 

Ostrava – Ostrava Poruba, Dělnická 313/48, 708 00  

Vedoucí přímé práce

773 770 138, katerina_cieslarova@armadaspasy.cz

 

Sociální pracovníci

773 770 379, elen.kolarova@armadaspasy.cz

773 770 330, martin_foltyn@armadaspasy.cz

 

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí 8:00-15:00 terénní práce
Úterý 8:30-11:30, 12:30-17:00
Středa 8:00-15:00 terénní práce
Čtvrtek 8:00-15:00 terénní práce
Pátek 8:00-14:00 terénní práce

 

Ostrava – Ostrava Jih, Volgogradská 2464/16, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Vedoucí přímé práce

773 770 136, iveta_malikova@armadaspasy.cz

Sociální pracovníci

773 770 384, luciana_vadinska@armadaspasy.cz

773 770 381, ivana_palubjakova@armadaspasy.cz

773 770 382, jana_pindakova@armadaspasy.cz

Pracovník v sociálních službách

773 770 139, michal_bocek@armadaspasy.cz

 

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí 8:00-15:00 terénní práce
Úterý 8:00-15:00 terénní práce
Středa 8:30-11:30, 12:30-17:00
Čtvrtek 8:00-15:00 terénní práce
Pátek 8:00-14:00 terénní práce

 

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ

Záznamy o činnosti 

 

 

 

 

       

 

 

Zpět na pobočku Ostrava