Prevence bezdomovectví – Ostrava

Prevence bezdomovectví - Ostrava

Poděkování Lázním Darkov za nábytek do terénních bytů

Poslání služby Armády spásy Prevence bezdomovectví:

Posláním služby Armády spásy Prevence bezdomovectví je vyhledávat a spolupracovat s osobami bez přístřeší a osobami, které jsou ztrátou bydlení ohrožené na řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba napomáhá těmto osobám využít vlastní možnosti a síly ke zvládání životních situací zejména v oblasti bydlení. Služba je poskytována v jim známém prostředí a směřuje k jejich začlenění do společnosti.

Cíle služby Armády spásy Prevence bezdomovectví:

  1. uživatel má informace o možnostech řešení své situace a dostupných sociálních službách
  2. uživatel samostatně jedná s úřady, zdravotnickými a výchovnými zařízeními a dalšími právnickými nebo fyzickými osobami – umí si vyřídit běžné záležitosti
  3. uživatel má bydlení
  4. uživatel umí hospodařit s finančními prostředky
  5. uživatel zná svá práva a povinnosti, dodržuje závazky
  6. uživatel má zaměstnání

 

Zásady poskytování služby Armády spásy Prevence bezdomovectví:

  • INDIVIDUALITA – Respekt k individualitě člověka. S každou osobou je jednáno jako s jedinečnou bytostí. Zaměstnanec respektuje a má úctu k ojedinělosti zájemce či uživatele služby.
  • KŘESŤANSKÉ ZÁSADY – Klademe důraz na důvěru a odpuštění. Vnímáme člověka jako Boží stvoření, které má ve svém základu dobro. Snažíme se vnímat člověka skrze jeho budoucnost, a nelpíme na minulosti.
  • ODBORNOST ZAMĚSTNANCŮ – prohlubování vědomostí v oblasti sociálního bydlení (konference, orientace v novinkách týkající se sociálního bydlení).

 

Cílová skupina služby Armády spásy Prevence bezdomovectví:

Osoby starší 18 let bez přístřeší, osoby starší 18 let, které vedou rizikový způsob života a jsou ztrátou bydlení ohrožené.

 

Kontakty:

Prevence bezdomovectví Ostrava
Moravská Ostrava a Přívoz
Palackého 741/25
702 00 Ostrava 1

Ředitelka

Mgr. Marcela Stryjová – 737 215 431, marcela_stryjova@czh.salvationarmy.org


Vedoucí sociální služby

Mgr. Iveta Malíková – 773 770 140, iveta_malikova@armadaspasy.cz

 

Pracoviště:

Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, Palackého 25, 702 00

Vedoucí přímé práce

773 770 137, barbara.sikorova@armadaspasy.cz

Sociální pracovníci

773 770 387, janos.kazi@armadaspasy.cz

773 770 135, denisa_buresova@armadaspasy.cz

Pracovník v sociálních službách

773 770 134, ales.juchelka@armadaspasy.cz

 

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí 8:30-11:30, 12:30-17:00
Úterý 8:00-15:00 terénní práce
Středa 8:00-15:00 terénní práce
Čtvrtek 8:00-15:00 terénní práce
Pátek 8:00-14:00 terénní práce

 

Ostrava – Ostrava Poruba, Dělnická 313/48, 708 00  

Vedoucí přímé práce

773 770 138, katerina_cieslarova@armadaspasy.cz

 

Sociální pracovníci

773 770 379, elen.kolarova@armadaspasy.cz

773 770 330, martin_foltyn@armadaspasy.cz

 

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí 8:00-15:00 terénní práce
Úterý 8:30-11:30, 12:30-17:00
Středa 8:00-15:00 terénní práce
Čtvrtek 8:00-15:00 terénní práce
Pátek 8:00-14:00 terénní práce

 

Ostrava – Ostrava Jih, Volgogradská 2464/16, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Vedoucí přímé práce

773 770 140, iveta_malikova@armadaspasy.cz

Sociální pracovníci

773 770 384, luciana_vadinska@armadaspasy.cz

773 770 381, ivana_palubjakova@armadaspasy.cz

773 770 382, jana_pindakova@armadaspasy.cz

773 770 136, danuse_tesarczykova@armadaspasy.cz

Pracovník v sociálních službách

773 770 139, michal_bocek@armadaspasy.cz

 

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí 8:00-15:00 terénní práce
Úterý 8:00-15:00 terénní práce
Středa 8:30-11:30, 12:30-17:00
Čtvrtek 8:00-15:00 terénní práce
Pátek 8:00-14:00 terénní práce

 

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ

Záznamy o činnosti 

 

 

 

 

       

 

 

Zpět na pobočku Ostrava