Prevence bezdomovectví – Ostrava

Prevence bezdomovectví - Ostrava

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK PREVENCE BEZDOMOVECTVÍ OSTRAVA

Poslání služby Armády spásy Prevence bezdomovectví:

Posláním služby Armády spásy Prevence bezdomovectví je vyhledávat a spolupracovat s osobami bez přístřeší a osobami, které jsou ztrátou bydlení ohrožené na řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba napomáhá těmto osobám využít vlastní možnosti a síly ke zvládání životních situací zejména v oblasti bydlení. Služba je poskytována v jim známém prostředí a směřuje k jejich začlenění do společnosti.

Cíle služby Armády spásy Prevence bezdomovectví:

Hlavní cíl: Kontaktování osob žijících rizikovým způsobem života nebo které jsou tímto ohroženy, prostřednictvím následujících kroků uživatel získává dovednosti, které snižují rizika spojené s jeho způsobem života.

Kroky:

  1. uživatel získal bydlení
  2. uživatel si udržel bydlení
  3. uživatel samostatně jedná s úřady, zdravotnickými a výchovnými zařízeními a dalšími právnickými nebo fyzickými osobami – umí si vyřídit běžné záležitosti
  4. uživatel má zaměstnání
  5. uživatel umí hospodařit s finančními prostředky
  6. uživatel zná svá práva a povinnosti, dodržuje závazky
  7. uživatel má informace o možnostech řešení své situace a dostupných sociálních službách.

Zásady poskytování služby Armády spásy Prevence bezdomovectví:

  • INDIVIDUALITA – Respekt k individualitě člověka. S každou osobou je jednáno jako s jedinečnou bytostí. Zaměstnanec respektuje a má úctu k ojedinělosti zájemce či uživatele služby.
  • KŘESŤANSKÉ ZÁSADY – Klademe důraz na důvěru a odpuštění. Vnímáme člověka jako Boží stvoření, které má ve svém základu dobro. Snažíme se vnímat člověka skrze jeho budoucnost, a nelpíme na minulosti.
  • ODBORNOST ZAMĚSTNANCŮ – prohlubování vědomostí v oblasti sociálního bydlení (konference, orientace v novinkách týkající se sociálního bydlení).

Cílová skupina služby Armády spásy Prevence bezdomovectví:

Osoby bez přístřeší a osoby, které jsou ztrátou bydlení ohrožené, starší 18-ti let, které nejsou schopny řešit tuto situaci vlastními silami.

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ

Kontakty:

Prevence bezdomovectví Ostrava
Moravská Ostrava a Přívoz
Palackého 741/25
702 00 Ostrava 1

Ředitelka

Mgr. Marcela Stryjová – 737 215 431, marcela.stryjova@armadaspasy.cz


Vedoucí sociální služby

Mgr. Iveta Malíková – 773 770 140, iveta.malikova@armadaspasy.cz

 

Pracoviště:

Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, Palackého 25, 702 00

Vedoucí přímé práce

773 770 135, denisa.buresova@armadaspasy.cz

Sociální pracovníci

773 770 387, janos.kazi@armadaspasy.cz

775 880 121, jana.kalavska@armadaspasy.cz

773 770 134, tomas.slunsky@armadaspasy.cz

773 770 137, veronika.rulickova@armadaspasy.cz

Pracovník v sociálních službách

773 770 256, ondrej.havlik@armadaspasy.cz

KONTAKTNÍ DOBA:

– Pondělí: 8:30 – 11: 30, 12:30 – 17:00
– Mimo tuto dobu probíhají v pracovních dnech terénní práce a schůzky dle individuální domluvy.

 

Ostrava – Ostrava Poruba, Dělnická 313/48, 708 00  

Sociální pracovníci

775 880 120, eliska.gilikova@armadaspasy.cz

773 770 136, karolina.kucharova@armadaspasy.cz

773 770 138, richard.chmelik@armadaspasy.cz

Pracovník v sociálních službách

773 770 330, roman.gartner@armadaspasy.cz

KONTAKTNÍ DOBA:

– Úterý: 8:30 – 11: 30, 12:30 – 17:00
– Mimo tuto dobu probíhají v pracovních dnech terénní práce a schůzky dle individuální domluvy.

 

Ostrava – Ostrava Jih, Volgogradská 2464/16, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Vedoucí přímé práce

773 770 384, luciana.vadinska@armadaspasy.cz

Sociální pracovníci

773 770 381, ivana.palubjakova@armadaspasy.cz

773 770 382, magdalena.pekalova@armadaspasy.cz

Pracovník v sociálních službách

773 770 139, michal.bocek@armadaspasy.cz

KONTAKTNÍ DOBA:

– Středa: 8:30 – 11: 30, 12:30 – 17:00
– Mimo tuto dobu probíhají v pracovních dnech terénní práce a schůzky dle individuální domluvy.

Záznamy o činnosti 

 

        

Zpět na pobočku Ostrava