Azylový dům pro muže

Azylový dům pro muže

Poslání

Posláním Azylového domu pro muže Adelante je nabízet pomoc mužům, kteří z různých příčin přišli o bydlení a ocitli se tak v těžké životní situaci, kterou nedokáží vyřešit vlastními silami. Služba Azylového domu takovým osobám poskytuje ubytování na přechodnou dobu a pomáhá jim najít cestu zpět do běžného života.

Kontakt

Nonstop linka: 773 770 100

Adresa (místo poskytování služby) : U Nových válcoven 1592/9A, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, 709 00

email: adelante@armadaspasy.cz

Ke stažení:

Veřejný závazek

Kontakty

Podmínky přijetí

Potvrzení o zdravotním stavu  musí předložit zájemce o službu

Ceník

Záznamy o činnostech

Fotogalerie

Zpět na CSS Ostrava – M. Hory

Na projekt je poskytována finanční podpora EU:

Realizované projekty:

Pořízení vícemístného automobilu pro materiálně technické zabezpečení služby azylového domu a zlepšení kvality této služby bylo finančně podpořeno Moravskoslezským krajem. V květnu 2021 byla za tyto peníze pořízena Toyota Pro Ace.


Oprava pisoárů, koupelen a podlahových krytin v Azylovém domě pro muže“: V rámci programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020 jsme obdrželi finanční podporu pro potřebné opravy.