Azylový dům pro muže

Azylový dům pro muže

Poslání

Posláním Azylového domu pro muže Adelante je nabízet pomoc mužům, kteří z různých příčin přišli o bydlení a ocitli se tak v těžké životní situaci, kterou nedokáží vyřešit vlastními silami. Služba Azylového domu takovým osobám poskytuje ubytování na přechodnou dobu a pomáhá jim najít cestu zpět do běžného života.

Kontakt

Nonstop linka: 773 770 100

Adresa (místo poskytování služby) : U Nových válcoven 1592/9A, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, 709 00

email: adelante@armadaspasy.cz

 

Ke stažení:

Veřejný závazek

Kontakty

Podmínky přijetí

Potvrzení o zdravotním stavu  musí předložit zájemce o službu

Ceník

 

Fotogalerie

Ochrana osobních údajů:

Zpět na CSS Ostrava – M. Hory

Služba Armáda spásy, Azylový dům pro muže, Ostrava je spolufinancována Evropskou unií, státním rozpočtem a Moravskoslezským krajem v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 2022 + “.

Realizované projekty:

„Havarijní stav plynových kotlů na azylovém domě Adelante Ostrava“

Azylový dům pro muže Adelante Ostrava se nachází v budově, která je pro tuto službu používána od roku 2011 a stejně tak staré byly i instalace. V rámci běžné údržby kotlů bylo zjištěno prorezivění výměníku a zatečení elektroniky u jednoho z kotlů, přičemž tato porucha byla identifikována jako neopravitelná – jedinou možností pro zachování funkčnosti byla výměna celého kotle. Druhý kotel byl dle posouzení technika v obdobném stavu. Díky nově nainstalovaným plynovým kotlům bylo zabezpečeno vytápění a ohřev vody na azylovém domě Adelante Ostrava, což bylo pro provoz sociální služby nezbytné.  Provedená výměna byla spolufinancována z prostředků Moravskoslezského kraje.

tisková zpráva: Služby Armády spásy jsou podporovány Moravskoslezským krajem

Díky finanční podpoře MSK proběhl projekt „Vybudování aktivizační a socioterapeutické místnosti Adelante Ostrava“. Vybudovaná místnost bude sloužit k širokému souboru činností – od nácviku samostatné přípravy stravy, přes konání svépomocných a socioterapeutických skupin a individuálních terapií uživatelů, až po různé aktivity ukazující především uživatelům s tělesným omezením možné způsoby jak smysluplně trávit volný čas a jak být aktivní i se zdravotním omezením. Tento projekt byl financován z „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020.“

Pořízení vícemístného automobilu pro materiálně technické zabezpečení služby azylového domu a zlepšení kvality této služby bylo finančně podpořeno Moravskoslezským krajem. V květnu 2021 byla za tyto peníze pořízena Toyota Pro Ace.


Oprava pisoárů, koupelen a podlahových krytin v Azylovém domě pro muže“: V rámci programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020 jsme obdrželi finanční podporu pro potřebné opravy.