Azylový dům pro muže

Azylový dům pro muže

POSLÁNÍ AZYLOVÉHO DOMU

Posláním Armády spásy Azylového domu pro muže v Ostravě je nabízet pomoc mužům bez přístřeší, kteří se z různých příčin ocitli v nepříznivé sociální situaci, poskytnutím podpory v oblasti ubytování na přechodnou dobu a v nalezení cesty k začlenění do společnosti a života nezávislého na sociálních službách.

Cílová skupina

Muži bez přístřeší starší 18 let, kteří chtějí svou nepříznivou životní situaci řešit a při sebeobslužných činnostech nepotřebují pomoc druhé osoby.

Služba není poskytována osobám:

 • Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá.
 • Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby.

Cíle služby

Cílem azylového domu je doprovázet uživatele při zlepšování jeho nepříznivé sociální situace, a postupné začleňování do společnosti, směřující k jeho úplné samostatnosti.

Napomáhat k osamostatnění uživatele v oblastech:

 • získání zaměstnání a jeho udržení,
 • zajištění samostatného bydlení,
 • upevnění pracovních návyků formou pracovních aktivit,
 • získání návyku racionálního hospodaření s finančními prostředky,
 • prohloubení schopnosti uplatňovat svá práva.
 • podporovat a rozvíjet přirozené vazby s přáteli, rodinou a známými.

ÚHRADA ZA SLUŽBY

 • Ubytování 130,- Kč / osoba / noc v areál AS, mimo areál (v bytech) 130 Kč.
 • Oběd 75,- Kč (odebírání obědů je na dobrovolnosti klienta)
 • V mimořádných situacích lze individuálně nastavit cenové podmínky.

Materiální a personální zabezpečení služby

Nově postavený objekt azylového domu byl zkolaudován v říjnu 2011, protože původní budova již nesplňovala technické zajištění služby a bylo potřeba zajistit důstojnější podmínky pro uživatele služby. Uživatelé azylového domu jsou ubytováni ve dvojlůžkových pokojích. Uživatelé mají k dispozici jídelny, plně vybavené kuchyňky, sociální zařízení a společenskou místnost.

Kapacita azylového domu je 62 míst (14 míst ve bytech).

Ke stažení:

Zájemce o službu musí při přijetí do azylového domu předložit vyplněné Potvrzení o zdravotním stavu

Záznamy o činnostech

 

Zpět na CSS Ostrava – M. Hory

 

Na projekt je poskytována finanční podpora EU: