Noclehárna pro muže

Noclehárna pro muže

POSLÁNÍ

Posláním noclehárny je poskytovat zázemí mužům bez přístřeší starším 18 let formou noclehu, základní hygieny a sociálního poradenství.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou muži nad 18 let věku, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci způsobenou zejména ztrátou bydlení a při samoobslužných úkonech nepotřebují pomoc druhé osoby.  Pro přijetí na noclehárnu není rozhodující národnost, státní příslušnost ani místo úředního trvalého pobytu. Kapacita noclehárny je 80 míst.

 

CÍLE

Cílem noclehárny je poskytnout pomoc v zajištění základních životních potřeb osobám, které se ocitly bez přístřeší prostřednictvím poskytnutí možnosti přenocování, podmínek pro základní hygienu, možnosti poskytnutí jednoduché stravy, sociálního poradenství a následném poskytnuti pomoci a podpory pro opětovné začlenění do života běžné společnosti, zejména v oblasti bydlení a příjmu.

 

ORGANIZACE A PODMÍNKY SLUŽBY

  • Příjem uživatelů na noclehárnu probíhá každý den od 19:00 do 20.00hod.
  • Přenocování může uživatel využít od 19:00 do 6:45 následujícího dne
  • Uživatel může využít sprchy, večerní polévky, vyprání prádla.
  • Uživatelé jsou ubytování ve 4 až 5 lůžkových pokojích, v odůvodněných případech (zdravotní stav, mobilita apod.) v 3 lůžkových pokojích.

 

ÚHRADA ZA SLUŽBY

  • Přenocování 45,- Kč / osoba / noc.
  • Večerní polévky jsou poskytovány zdarma.
  • Vyprání prádla 15,- Kč / cyklus praní.

 

Materiální a personální zabezpečení služby

  • Noclehárna pro muže se nachází v bývalém objektu zaměstnaneckých ubytoven Vítkovických železáren a její provoz byl zahájen v roce 1992. Od té doby nepřetržitě poskytuje podmínky pro přenocování osob bez domova nacházejících se na území města Ostravy.
  • Kapacita noclehárny je 80 lůžek, uživatelé noclehárny nocují na pěti, čtyř a třílůžkových pokojích. Uživatelé mají k dispozici velkou jídelnu. V rámci poskytnutého noclehu je podávána teplá polévka s chlebem, jsou zajištěny podmínky pro hygienu a výměnu lůžkovin a praní (a případné výměny) prádla.
  • Službu zabezpečuje přepočteným počtem úvazků celkem 15 zaměstnanců v přímé péči, z toho dva sociální pracovníci a jeden terénní pracovník nízkoprahových služeb.

Záznamy o činnostech

Zpět na CSS Ostrava – M. Hory