Noclehárna pro muže

Noclehárna pro muže

KONTAKTY

Jana Petričková, vedoucí přímé práce pro ambulantní služby
tel. 773770107, e-mail: jana.petrickova@armadaspasy.cz

Barbora Jurczkova, sociální pracovnice pro nízkoprahové denní centrum a noclehárnu
tel. 773770446, e-mail: barbora.jurczkova@armadaspasy.cz

Lucie Návratová,sociální a terénní pracovnice tel.773770 311 ,e-mail: lucie.navratova@armadaspasy.cz

Marek Janáček ,sociální a terénní pracovník, tel: 773770420, e-mail: marek.janacek@armadaspasy.cz

mimo pracovní dny a úřední hodiny kontaktujte pečovatele na tel. čísle: 773770101

POSLÁNÍ

Posláním noclehárny je poskytovat zázemí mužům bez přístřeší starším 18 let formou noclehu, základní hygieny a sociálního poradenství.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou muži nad 18 let věku, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci způsobenou zejména ztrátou bydlení a při samoobslužných úkonech nepotřebují pomoc druhé osoby.  Pro přijetí na noclehárnu není rozhodující národnost, státní příslušnost ani místo úředního trvalého pobytu. Kapacita noclehárny je 70 míst.

CÍLE

Cílem noclehárny je poskytnout pomoc v zajištění základních životních potřeb osobám, které se ocitly bez přístřeší prostřednictvím poskytnutí možnosti přenocování, podmínek pro základní hygienu, možnosti poskytnutí jednoduché stravy, sociálního poradenství a následném poskytnuti pomoci a podpory pro opětovné začlenění do života běžné společnosti, zejména v oblasti bydlení a příjmu.

ORGANIZACE A PODMÍNKY SLUŽBY

 • Příjem uživatelů na noclehárnu probíhá každý den od 19:00 do 20.00hod.
 • Přenocování může uživatel využít od 19:00 do 6:45 následujícího dne
 • Uživatel může využít sprchy, večerní polévky, vyprání prádla.
 • Uživatelé jsou ubytování ve 4 lůžkových pokojích, v odůvodněných případech (zdravotní stav, mobilita apod.) v 2 lůžkových pokojích.

ÚHRADA ZA SLUŽBY

 • Přenocování 45,- Kč / osoba / noc.
 • Večerní polévky jsou poskytovány zdarma.
 • Vyprání vlastního ošacení 15 Kč / cyklus praní.
 • Sušení prádla 15 Kč.

Materiální a personální zabezpečení služby

 • Noclehárna pro muže se nachází v  prostorách sociálních služeb Adelante na adrese U Nových Válcoven 1592/9A, Ostrava -Mariánské Hory  a poskytuje podmínky pro přenocování osob bez domova nacházejících se na území města Ostravy.
 • Kapacita noclehárny je 80 lůžek, uživatelé noclehárny nocují na čtyř lůžkových pokojích.
 • Noclehárna má bezbarierový přístup.
 • V rámci poskytnutého noclehu je podávána teplá polévka s chlebem, jsou zajištěny podmínky pro osobní hygienu , praní a výměnu lůžkovin, praní a sušení vlastního oblečení .
 • Službu zabezpečuje přepočteným počtem úvazků celkem 13 zaměstnanců v přímé péči, z toho i sociální pracovníci .

Záznamy o činnostech

     

Děkujeme dárcům, kteří zakoupili Nocleženky a pomohli tak lidem v nouzi zajistit noc v teple.

Zpět na CSS Ostrava – M. Hory