Sociálně aktivizační služby – ambulantní forma

Sociálně aktivizační služby - ambulantní forma

Komu je služba určena

Seniorům od 65 let a osobám se zdravotním postižením ve věku 27 – 64 let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci, ve které potřebují podporu a pomoc. Takovou situací se rozumí změna zdravotní a psychické stability v důsledku stáří, nemoci, nebo obtížné sociální situace, osamění v důsledku nedostatku sociálních kontaktů, ztráta partnera nebo blízké osoby z rodiny.

Podmínkou pro využívání ambulantní formy služby je schopnost sebeobsluhy a pohybu po zařízení.

Ambulance je otevřena každý den v době 9:00 – 11:30; 12:00 – 13:00. Uživatelé se mohou dle zájmu a potřeby zúčastnit následujících aktivit:

Zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím

Ambulantní zařízení naší služby nabízí uživatelům příjemné, bezpečné prostředí, v němž se setkávají s ostatními uživateli a zaměstnanci služby a prostřednictvím socioterapeutických činnosti dochází k zachování a rozvoji stávajících dovedností a schopností, podpoře soběstačnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a udržení sociálních dovedností uživatele.

Trénování paměti

Cílem tréninku paměti je podpora a udržení stávajících paměťových schopností a dovedností uživatelů prostřednictvím kvízů, anket, doplňovacích listů a cvičení, které provádějí ve skupině i individuálně. Program je zaměřen na zmírnění neurodegenerativních změn ve stáří a posílení stávajících rozumových funkcí a verbální komunikace.

Trénování paměti probíhá skupinově vždy ve středu od 9.00 do 11:30 hod., příp. individuálně dle domluvy v době, kdy je ambulance otevřena.

Výuka obsluhy PC a rozvoj počítačové gramotnosti

Uživatelé se naučí ovládat počítač na základní úrovni. Mají možnost seznámit se s běžně používanou technologii ve společnosti a využít ji v praxi. Například vyřizovat si běžné záležitosti elektronickou poštou, komunikovat s vnoučaty, dětmi i přáteli pomocí pro ně nové a často neznámé technologie. Program je zaměřen na základní ovládání PC, vyhledávání informací, zvládnutí používání elektronické komunikace, zakládání emailové adresy, zasílání pošty, příjem emailů, práce s fotografiemi, texty.

Nácvik PC gramotnosti probíhá individuálně dle domluvy.

Kreativní dílna

Cílem kreativní dílny je nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností prostřednictvím tvořivé činnosti. Senioři a osoby se zdravotním postižením mají možnost vyzkoušet si různé výtvarné techniky a procvičit jemnou motoriku rukou při výrobě různých dekorativních předmětů, společně diskutovat a aktivně trávit čas ve skupině lidí, ve které rozvíjejí sociální kontakty.

Kreativní tvoření probíhá skupinově vždy v pondělí od 9:00 do 11:30 hod., příp. individuálně dle domluvy v době, kdy je ambulance otevřena.

Hudební aktivity

V rámci hudebních aktivit s uživateli zpíváme, u toho používáme rytmické a Orfovy hudební nástroje, hrajeme různé hudební kvízy a hry. Někdy jen posloucháme hudbu podle toho, na

co mají naši uživatelé náladu, co mají rádi, vzpomínají na své oblíbené písně a někdy si u toho i zatancují.

Hudební aktivity probíhají skupinově vždy ve čtvrtek od 9:00 do 11:30 hod.

Služba je poskytována zdarma.

Zpět na stránku sociálně aktivizační služby