Sociálně aktivizační služby – terénní forma

Sociálně aktivizační služby - terénní forma

Komu je služba určena:

Seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří trpí nedostatkem sociálních kontaktů a jsou z důvodu špatného zdravotního stavu izolováni v domácnosti. Potřebuji zprostředkovat společenský kontakt, socioterapeutické činnosti, komunikaci, psychickou podporu, doprovody a pomoc při vyřizování běžných záležitostí a chtějí být aktivní navzdory věku nebo zdravotnímu omezení. Cílem sociální služby je aktivizovat seniory a osoby se zdravotním postižením, usilovat o zachování jejich tělesné, sociální i mentální svěžesti a předcházet či přispívat ke zmírnění jejich společenské izolaci.

Sociální služba je poskytována i v tzv. Sdíleném bydlení, které je určeno pro seniory od 65 let, příp. pro osoby se zdravotním postižením od 27 do 64 let, které mohou žít v bytě bez pomoci další osoby. Sociální služba je poskytována v bytech v různých bytových domech na území města Ostravy. Jedná se o formu sdíleného bydlení. Jeden byt obývají dva, příp. tři uživatelé dle prostorové dispozice bytu, kuchyně a příslušenství jsou společné. Podmínkou pro využívání této služby je nepříznivá sociální situace, v níž se zájemce o službu nachází.

Sociální služba v terénu je poskytována denně v době 8:00 – 16:00 hod, příp. po individuální domluvě i mimo toto časové rozmezí.

Co nabízíme:

Návštěvu nebo doprovod stálého pracovníka sociální služby, který poskytuje podporu a pomoc dle vašich potřeb nebo potřeb rodinných příslušníků v terénu a v domácnosti např.:

  • zprostředkování společenského kontaktu prostřednictvím návštěvy pracovníka (pracovník navštěvuje zájemce v domácnosti a prostřednictvím komunikace, naslouchání a empatie poskytuje podporu, snaží se zmírnit izolaci uživatelů)
  • nabídka činností podle vašeho zájmu v domácnosti (např. výuka počítačové gramotnosti, nácvik práce s mobilem, tabletem, kvízy, deskové hry, kreativní tvoření, cvičení na židli)
  • pomoc při orientaci v síti sociálních služeb (vyhledání informací, kontaktů příslušné sociální služby, zprostřekování jednání, podpora při vyjednávání, doprovod)
  • pomoc při vypnění formulářů nebo dalších úředních dotazníků (pomoc při vyplnění, vysvětlení pojmů a formalit)
  • pomoc při jednání s úřady (podpora a pomoc při jednání s úředníky, nácviky komunikace, sdělení požadavku, doprovod, psychická podpora, pomoc při jednání)
  • doprovody (k lékaři, na úřad, na nákup, procházku apod..)

Všichni uživatelé terénní formy služby mohou v případě zájmu využívat i ambulantní formu služby a zúčastňovat se aktivit zde nabízených.

Služba je poskytována zdarma.

Zpět na stránku sociálně aktivizační služby