Nízkoprahové denní centrum – Praha 10

Nízkoprahové denní centrum - Praha 10

Poslání:

Posláním sociální služby Nízkoprahové denní centrum v Malešicích je nabízet pomoc mužům bez přístřeší, kteří se z různých příčin ocitli v této nepříznivé sociální situaci. Motivovat a podpořit je ve snaze tuto situaci řešit, a to v rámci sociálního poradenství, základního zdravotního ambulantního ošetření, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a poskytování stravy a ošacení.

Cíle nízkoprahového denního centra:

Změna nepříznivé sociální situace uživatele:

 • nalezení bydlení a zázemí, zejména prostřednictvím  podpory při:
  • hledání ubytovacích zařízení,
  • hledání bydlení,
  • komunikaci s úřady, dalšími organizacemi a institucemi,
  • vyřizování dokladů,
  • vyřizování sociálních dávek a různých typů důchodů,
  • hledání zaměstnání,
  • kontaktu s rodinou a přirozeným prostředím,
  • vyplňování různých tiskopisů,
  • plnění závazků, dluhů a povinností vůči jiným osobám a institucím.
 • minimalizace rizik (zdravotních a sociálních) spojených s životem na ulici nebo v nevyhovujících podmínkách, prostřednictvím zejména:
  • možnosti využití pobytu v nízkoprahovém denním centru,
  • poskytnutí základního ambulantního zdravotní ošetření,
  • nalezení trvalé zdravotní péče a zprostředkování hospitalizace,
  • poskytnutí hygienického zázemí (wc, sprchy, možnost praní prádla),
  • poskytnutí stravy (1x denně polévka a chléb),
  • možnosti výměny ošacení.

Cílová skupina:

Nízkoprahové denní centrum poskytuje službu mužům starších 55ti let, kteří jsou bez přístřeší a jsou fyzicky soběstační (tzn. nepotřebují v základních životních úkonech pomoc jiné osoby apod.), případně osobám s pohybovým omezením, pokud si sami zajistí asistenta.

Služba není zájemci poskytnuta, pokud:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá (např. zájemce nespadá do cílové skupiny; odmítá přijmout pravidla domovního řádu)
 • je naplněna kapacita denního centra;
 • má udělen zákaz využívat sociální službu z důvodu porušení smlouvy o poskytnutí sociální služby a tento zákaz trvá (vždy je přesná doba nepřijetí, stanovena v rozhodnutí o ukončení služby).

Základní zásady při poskytování služby:

a) Zásada svobodné volby – zaměstnanci uživateli navrhují nebo doporučují možná řešení jeho situace a upozorňují jej na případné důsledky jednání. Způsob řešení své situace si však volí každý uživatel sám.
b) Zásada odbornosti a týmové práce personálu – pravidelné vzdělávání pracovníků v přímé péči, vzájemná komunikace (sdílení informací), koordinace práce, pravidelné porady, supervize a jednotný pracovní postup.
c) Zásada flexibility – pracovníci v přímé péči jsou schopní reagovat pružně na aktuální potřebu uživatele.

Základní obsah poskytované služby:

Základní činnosti:

a) Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • možnost provedení celkové hygieny těla (osprchování).

b) Poskytnutí stravy

 • výdej polévky + chléb: bezplatně po-pá ve 12 hod., so-ne+svátek v 11 hod.,
 • teplý čaj: bezplatně, po celou dobu otevření.

c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálně určených potřeb (pomoc s vyřízením dokladů, sociálních dávek, zprostředkování ubytovacích zařízení apod.),
 • pomoc při komunikaci s úřady a dalšími organizacemi,
 • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Další činnosti:

 • Poskytování základní ambulantní zdravotní péče zdravotní sestrou.
 • Duchovní činnost (bohoslužby, duchovní skupinky, individuální konzultace s duchovním pracovníkem).
 • Výdej šatstva – možnost v provozních hodinách bezplatně využít humanitární šatník (výdej oblečení).
 • Praní osobního prádla.

Otevírací doba denního centra:

pondělí – neděle
07:00 – 19:00 hod.

Otevírací doba ošetřovny:

Po: 11:00 – 15:30 hod.

St:  11:00 – 15:30 hod.

Ke stažení:

Kontakty:

Mgr. Věra Zemanová, vedoucí přímé práce
773 770 324
vera.zemanova@armadaspasy.cz

Bc. Jana Molnárová, sociální pracovnice
775 880 173
jana.molnarova@armadaspasy.cz

Andrea Cihelková DiS., sociální pracovnice
775 880 174
andrea.cihelkova@armadaspasy.cz

Zpět na CSS Karla Larssona