Domov Přístav – Praha 10

Domov Přístav - Praha 10

Poslání služby

Domov Přístav Praha je pobytové zařízení se zvláštním režimem pro lidi bez domova ve věku od 27 let, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Poskytujeme zázemí spojené s péčí o vlastní osobu i prostředí uživatele, včetně péče v poslední etapě života. Nabízíme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, a to i v rámci soužití uživatelů, s ohledem na jejich individuální potřeby.

Cílová skupina

Cílovou skupinou Domova Přístav Praha jsou osoby bez přístřeší od 27 let, mobilní i imobilní, které mají sníženou fyzickou, psychickou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo různých typů demencí, a potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.

Žádosti o službu

Zájemce o službu podává zpravidla písemnou žádost, kterou zasílá na adresu Domova Přístav Praha (Sněženková 2973/8, Praha 10 Zah radní Město, 106 00) nebo ji společně se sociálním pracovníkem Domova Přístav vyplňuje, po předchozí domluvě.
Při sepisování žádosti o Domov Přístav Praha potřebujeme znát osobní údaje zájemce , které jsou nezbytné pro poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem, a to na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dále vyhlášky č. 505/2006Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Pro přijetí žádosti do Domova Přístav je nutné doložit i posudek od praktického lékaře, který zhodnocuje míru soběstačnosti a potřebnost dopomoci při péči o vlastní osobu zájemce.

Ubytování

Ubytování je poskytováno ve 4. a 5. podlaží s výtahem. Kapacita Domova Přístav je 50 uživatelů ve 2lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV a balkonem. Na každém pokoji je k dispozici stůl, židle a uzamykatelná skříň. Domova Přístav. Na každém patře je k dispozici společenská místnost/jídelna s TV, knihovnou, kde je možné trávit volný čas a vydává se zde strava. Volný čas je možné trávit také na přilehlé zahradě či účastí na volnočasových a vzdělávacích aktivitách pro uživatele.
Domov Přístav poskytuje uživatelům celodenní stravu (dle potřeb uživatele zajištěna i dietní strava na základě indikace lékařem) a pitný režim.
Uživatel obdrží při začátku pobytu smlouvu o poskytování služby na dobu 1 roku. Po u plynutí doby 1 roku, pokud funguje vzájemná spolupráce, nedochází k závažnému porušování domovního řádu a uživatel stále splňuje kritéria cílové skupiny, uzavírá se nová smlouva na dobu neurčitou.

Cena

  • Ubytování 305 Kč / den
  • Strava 255 Kč / den
  • Příspěvek na péči v plné přiznané výši

Návštěvy

Návštěvy jsou v Domově Přístav Praha povoleny po předchozí domluvě s vedoucím patra, na kterém je uživatel ubytovaný.

Návštěvní hodiny: 08:00-18:00

Návštěvy se řídí aktuálním epidemiologickým opatřením.

Kontakty:

Armáda spásy v České republice, z.s.
Domov Přístav
Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10 – Zahradní Město

Vedení:
Mgr. Tomáš Ficek, vedoucí sociální služby, 775 880 164, tomas.ficek@armadaspasy.cz
Bc. Jitka Hrubešová, vedoucí přímé práce, 775 880 160, jitka.hrubesova@armadaspasy.cz (agenda žádostí zájemců o službu)
Mgr. Milyena Vynnychuk, účetní, 775 880 165, milyena.vynnychuk@armadaspasy.cz

Sociální oblast – informace ohledně zaslaných žádostí:
Bc. Jana Axmannová, sociální pracovník, 775 880 161, jana.axmannova@armadaspasy.cz
Iva Korecká, DiS., sociální pracovník, 775 880 162, iva.korecka@armadaspasy.cz
Kateřina Lenkerová, DiS., sociální pracovník, 775 880 170, katerina.lenkerova@armadaspasy.cz

Zdravotní oblast:

Veronika Hrubešová, hlavní zdravotní sestra, 775 880 169, veronika.hrubesova@armadaspasy.cz

Kontakt mimo běžní pracovní běžnou dobu: 775 880 168

Pro návštěvy:
Renáta Vránová, vedoucí 4. patra, 775 880 163, renata.vranova@armadaspasy.cz
Nikola Svátková, vedoucí 5. patra, 775 880 171, nikola.svatkova@armadaspasy.cz

Ke stažení:

Ochrana osobních údajů:


Zpět na CSS B. Bureše