Domov Přístav Šumperk

Domov Přístav Šumperk

Poslání

Domov Přístav Šumperk poskytuje sociální pobytovou službu Domov se zvláštním režimem pro osoby bez domova starší 26 let, které se nachází v nepříznivé sociální situaci. Současně zdravotní a sociální stav těchto osob vyžaduje podporu nebo pomoc druhé osoby v rámci nepřetržité péče. Domov Přístav Šumperk poskytuje uživatelům, na základě jejich individuálních potřeb, podmínky pro důstojný a kvalitní život.

 

Cíle

Cílem Domova Přístav v Šumperku je poskytnout uživatelům podmínky žít důstojný a kvalitní život. Cíl vystihuje níže popsaných 5 bodů:

  1. Uživatel má minimalizovaná rizika dalšího sociálního propadu nebo zhoršování zdravotního stavu.
  2. Uživatel má zachované nebo obnovené dovednosti v oblasti sebepéče, společenských a sociálních návyků.
  3. Uživatel má zajištěn kontakt s institucemi, úřady, lékaři, které mu pomohly nebo pomáhají řešit jeho potřeby.
  4. Uživatel se dle svých potřeb a možností zapojuje do společenského dění Domova Přístavu, okolí, města a obnovil kontakt s rodinou či přáteli.
  5. Uživatel již nepotřebuje podporu nebo pomoc druhé osoby, a odejde do jiné sociální služby nebo bydlení.

 

Cílová skupina

Okruh osob, kterým je Domov Přístav v Šumperku určen:

Muži a ženy bez domova* starší 26 let, mobilní i imobilní, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, se zhoršenou soběstačností nebo zhoršeným zdravotním stavem z důvodu:

  • chronického duševního onemocnění,
  • závislosti na návykových látkách,
  • alkoholové nebo drogové demence, případně demence jiného typu,

a současně potřebují podporu nebo pomoc druhé osoby v rámci nepřetržité péče.

*jedná se např. o pobyt na ulici, na sociálním lůžku, v LDN, na azylovém domě, v chráněném bydlení, na ubytovně atd.

 

Ke stažení

 

Kontakt

Domov Přístav Šumperk
Vikýřovická 3313
787 01 Šumperk

Bc. Alena Krejčí, ředitelka CSS AS ŠUMPERK
tel. +420 737 215 408
e-mail: alena_krejci@czh.salvationarmy.org

Mgr. Tomáš Orehek, DiS, vedoucí sociální služby Domov Přístav Šumperk
tel. + 420 773 770 493
e-mail: tomas.orehek@armadaspasy.cz

Bc. Vladimír Němec, sociální pracovník Domov Přístav Šumperk
tel. +420 773 770 489
e-mail: vladimir_nemec@armadaspasy.cz

Magda Kolářová, DiS, sociální pracovnice Domov Přístav Šumperk
tel. +420 773 770 490
e-mail: magda_kolarova@armadaspasy.cz


Logo1

Zpět na pobočku Šumperk