Domov Přístav Šumperk

Domov Přístav Šumperk

Poslání

Domov Přístav Šumperk poskytuje sociální pobytovou službu Domov se zvláštním režimem pro osoby bez domova starší 26 let, jejichž zdravotní a sociální stav vyžaduje podporu nebo pomoc druhé osoby. Domov Přístav Šumperk poskytuje uživatelům, na základě jejich individuálních potřeb, podmínky pro důstojný a kvalitní život.

Cíle

Cílem Domova Přístav je poskytnout uživatelům podmínky pro důstojný a kvalitní život. Cíl vystihují níže popsané 4 body:

  1. Uživatel má minimalizovaná rizika dalšího sociálního propadu nebo zhoršování zdravotního stavu.
  2. Uživatel má zachované nebo obnovené dovednosti v oblasti péče o vlastní osobu, společenských a sociálních návyků.
  3. Uživatel má zajištěn kontakt s institucemi, úřady, lékaři, které by mu pomohly nebo pomáhají řešit jeho potřeby.
  4. Uživatel se dle svých potřeb a možností zapojuje do společenského dění Domova Přístav, okolí, města a obnovení kontaktu s rodinou nebo přáteli.

Cílová skupina

Muži a ženy bez domova* starší 26 let, mobilní i imobilní, se zhoršenou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, demence nebo závislosti na návykových látkách, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

*Jedná se především o pobyt na ulici, dále pak pobyt na sociálním lůžku, v LDN, na azylovém domě, na ubytovně – tedy místech, kde je zvýšená míra rizika sociálního propadu nebo časově omezená doba poskytování služby.

Ke stažení

Kontakt

Domov Přístav Šumperk
Vikýřovická 3313
787 01 Šumperk

Bc. Alena Krejčí, ředitelka CSS AS ŠUMPERK
tel. +420 737 215 408
e-mail: alena.krejci@armadaspasy.cz

Mgr. Tomáš Orehek, DiS, vedoucí sociální služby Domov Přístav Šumperk
tel. + 420 773 770 493
e-mail: tomas.orehek@armadaspasy.cz

Bc. Vladimír Němec, sociální pracovník Domov Přístav Šumperk
tel. +420 773 770 489
e-mail: vladimir.nemec@armadaspasy.cz

Magda Kolářová, DiS, sociální pracovnice Domov Přístav Šumperk
tel. +420 773 770 490
e-mail: magda.kolarova@armadaspasy.cz


Logo1

Zpět na pobočku Šumperk