Sbor a komunitní centrum Šumperk

Sbor a komunitní centrum Šumperk

Sbor Armády spásy v Šumperku je křesťanský sbor, který nabízí duchovní programy, osobní rozhovory a pomoc při řešení problémů. Kromě toho provozujeme Komunitní centrum, které nabízí vzdělávací a zájmové aktivity pro veřejnost.

Náš sbor i komunitní centrum odráží motto Armády spásy: „Srdce Bohu, ruce lidem“. Věříme v živého Boha, který má moc zachraňovat, proměňovat a jedinečným způsobem obohacovat lidské životy.

Pravidelné aktivity sboru

Pokud není uvedeno jinak aktivity sboru probíhají v nové sborové místnosti na Radniční 25 na stejném místě jako je Bazárek Srdce Bohu a ruce lidem.

Program aktivit sboru

Neděle

  • 15.00  Bohoslužba – Radikální poselství o Boží touze vstoupit do tvého života / Živé chvály (Bohoslužby lze sledovat i ze záznamů na kanále Youtube: Armáda spásy Sbor Šumperk)

Středa

  • 15:30-16:30 Modlitební sejití

Programy komunitního centra

Pondělí

  • 10:00  Keramický kroužek pro ženy (koná se v budově bývalé knihovny 17.listopadu 6, keramická dílna v suterénu budovy). Informace o kroužku pro zájemkyně na 608857457.

Středa

  • 10:00 – 11:30  křesťanská konverzační angličtina pro mírně pokročilé (možno se připojit i během roku). Nový běh začne po prázdninách 16.9.  Více info.

Neděle

  • Klub pro seniory (v neděli 1x za měsíc, v 9:00 hod.) v kulturní místnosti Domova důchodců (U sanatoria 25, Šumperk).

Poradenství FILEMON pro propuštěné vězně – individuální setkání s důstojníkem dle domluvy na tel: 773795009

Dobročinný bazárek Srdce Bohu, ruce lidem

Radniční 25

Otevírací doba:
Pondělí 10-12 13-15
Úterý 10-12
Středa 10-12 13-15
Čtvrtek 13-15
Pátek 14-17

Informace na tel: 775880048

Kontakty

adresa:
Armáda spásy
Radniční 25
787 00  Šumperk

telefon: +420 773 795 009

(pro informace o ubytování na projektech AS či možnosti darování šatstva

volejte na číslo +420 583224634 )
e-mail: ales.malach@armadaspasy.cz

kontaktní osoba:
maj. Aleš Malach

www.facebook.com/armadaspasysumperk/

Práci sboru a komunitního centra v Šumperku můžete podpořit zasláním finančního daru na č. účtu 263175101 / 0300, variabilní symbol uveďte prosím 111.  Děkujeme moc za Vaši podporu!

Ke stažení

Zpět na pobočku Šumperk


Práci komunitního centra podpořilo město Šumperk.