Sbor a komunitní centrum Šumperk

Sbor a komunitní centrum Šumperk

Sbor Armády spásy v Šumperku je křesťanský sbor, který nabízí duchovní programy, osobní rozhovory a pomoc při řešení problémů. Kromě toho provozujeme Komunitní centrum, které nabízí vzdělávací a zájmové aktivity pro veřejnost.

Náš sbor i komunitní centrum odráží motto Armády spásy: „Srdce Bohu, ruce lidem“. Věříme v živého Boha, který má moc zachraňovat, proměňovat a jedinečným způsobem obohacovat lidské životy.

 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY SBORU ARMÁDY SPÁSY V ŠUMPERKU

Pokud není uvedeno jinak aktivity sboru probíhají ve sborové místnosti v budově M.R. Štefánikova 1, 1.patro. Prosím zvoňte na zvonky Armády spásy u vchodu.

 

PROGRAM AKTIVIT SBORU ARMÁDY SPÁSY:

Neděle

  • 14:00  Modlitební chvíle
  • 15.00  Bohoslužba – Radikální poselství o Boží touze vstoupit do tvého života / Živé chvály

Středa

  • 15:30-16:30 Modlitební sejití

 

PROGRAMY KOMUNITNÍHO CENTRA:

Pondělí

  • 10:00  Keramický kroužek pro ženy (koná se v budově PONTISU, Nám. Zajíce 9, Keramická dílna v 2. patře)

Úterý

  • 15:00 – 16:00 Sportovní křesťanský klub probíhá v tělocvičně ZŠ 5 Vrchlického 22 (pro dětí 1-5 třída) sraz ve 14 u bočního vchodu do tělocvičny.

Středa

  • 10:00 – 11:30  křesťanská konverzační angličtina pro mírně pokročilé (možno se připojit i během roku). Více info.

Neděle

  • Klub pro seniory (v neděli 1x za měsíc, v 9:00 hod.) v kulturní místnosti Domova důchodců (U sanatoria 25, Šumperk).

 

 

Poradenství FILEMON pro propuštěné vězně – individuální setkání s důstojníkem dle domluvy na tel: 773795009

 

Kontakty

adresa:
Armáda spásy
M. R. Štefánika 1
787 00  Šumperk

telefon: +420 773 795 009

(pro informace o ubytování na projektech AS či možnosti darování šatstva

volejte na číslo +420 583224634 )
e-mail: ales_malach@czh.salvationarmy.org

kontaktní osoba:
maj. Aleš Malach

www.facebook.com/armadaspasysumperk/

 

Práci sboru a komunitního centra v Šumperku můžete podpořit zasláním finančního daru na č. účtu 263175101 / 0300, variabilní symbol uveďte prosím 111.  Děkujeme moc za Vaši podporu!

 

 

 

 

 

 

Zpět na pobočku Šumperk