Semináře a školení – ústředí

Semináře a školení - ústředí

Aktuální akce:

vzdělávací program: Řízení lidských zdrojů v praxi sociálních služeb 2021

stručný obsah:

Vzdělávání navazuje na vnitřní směrnici k lidským zdrojům s důrazem na jednotlivé fáze životního cyklu zaměstnance.

Účastník získá dovednosti potřebné pro řízení sociální služby, zejm.:

 • pro přípravu a revizi organizační struktury a pracovních náplní,
 • dovednosti potřebné pro výběr pracovníků, jejich adaptaci, hodnocení a rozvoj,
 • bude rozumět tvorbě vzdělávacího plánu, dostane informace k uchopení souvislostí s odchodem zaměstnance aj.

vše s důrazem na prostředí Armády spásy

 cílová skupina/pro koho je určen:

ředitelé organizačních jednotek, vedoucí sociální služby, vedoucí přímé práce a další vedoucí zaměstnanci Armády spásy ČR

časový rozsah a organizace:

 • celkový počet hodin: 64
 • rozložení: 7 dnů x 8 vyučovacích hodin

+ 8 hodin samostatné práce (homework)

 • termíny setkání (tzv. dvoudny):
  • 1. setkání – 21.4.-22.4.2021
  • 2. setkání – 16.6.-17.6.2021
  • 3. setkání – 22.9.-23.9.2021
  • 4. setkání – 24.11.2021

místo konání:

Ostrava, Palackého ul. (oblastní ředitelství) v případě nepříznivé epidemické situace on line.

lektorský tým:

Katka Surovková, Jan František Krupa, Tomáš Surovka, Pavel Šíma, Petr Oroszy

cena:

kurzovné je pro účastníky zdarma. Účastník si hradí režii, zejm. cestovné.

max. kapacita programu:

12

Způsob přihlášení:

přihlaste se nejpozději do 19.3.2021 ZDE

O definitivním přihlášení rozhodne lektorský tým vzhledem k došlým přihláškám. Všichni přihlášení budou včas informování o možnosti své účasti v programu.

Bližší informace:

petr.oroszy@armadaspasy.cz

Zpět na Vzdělávání