Sociální služby v Opavě realizovaly dva projekty s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

V Sociálních službách Samaritán v Opavě jsme díky finanční podpoře mohli realizovaly dva nové. Zakoupení nového vozidla pro tamní Azylový dům a Pořízení rekuperace –  odvětrávacího systému pro potřeby prádelny a sušárny Azylového domu a Nízkoprahového denního centra.