Azylový dům pro muže a ženy

Azylový dům pro muže a ženy

Azylový dům pro muže Samaritán Opava nabízí pomoc mužům a ženám, kteří se dostali do složité životní situace spojené se ztrátou bydlení. Nabízíme důstojné podmínky pro bydlení na přechodnou dobu a podporu při řešení nepříznivé sociální situaci. Při poskytování služby klademe důraz na individuální přístup a podporu samostatnosti.

  • Telefon na recepci: nonstop 773 770 184, 553 712 984
  • E-mail: opava@armadaspasy.cz
  • Adresa: Nákladní 24, 746 01

Dokumenty stažení

Ochrana osobních údajů:


Služba Armáda spásy, Azylový dům pro muže Samaritán Opava je spolufinancována Evropskou unií, státním rozpočtem a Moravskoslezským krajem v rámci projektu Podpora služeb sociální prevence 2022 + “.

logolinka-projektu-pssp-2_horizontalni-barevna

 

Službu dále podpořili:

                           

Projekt s finanční podporou Moravskoslezského kraje: Pořízení rekuperace s primárním účelem zvýšení kvality služby

V rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji jsme instalovali rekuperaci – odvětrávací systém, který odvádí přebytečnou vlhkost, a tím zlepší hygienické podmínky prádelny a sušárny. Kromě přísunu čerstvého vzduchu a tím lepších podmínek pro bydlení se zamezí velkým tepelným ztrátám při běžném větrání okny a tím se šetří náklady na vytápění.

Projekt s podporou Moravskoslezského kraje: Sociální služby Samaritán v Opavě – pořízení nového vozidla

V rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019 jsme zakoupili auto, které bude sloužit pro zajištění provozu a dalších činností sociálních služeb Samaritán.

Zpět na CSS Samaritán-Opava