Armáda spásy opět spouští projekt Duše na ulici

Armáda spásy chce prostřednictvím projektu Duše na ulici upozornit na problematiku duševního zdraví, které se stalo v dnešní době ústředním tématem. Společnost si totiž čím dál více uvědomuje, že péče o duši je stejně tak důležitá, jako péče o tělo. Tato skutečnost ale zcela neplatí u klientů Armády spásy, tedy lidí bez domova. Přitom právě oni jsou v oblasti zdraví a péče o něj jednou z nejvíce ohrožených skupin, protože pobyt na ulici patří k zásadním faktorům, které zdraví ohrožuje.

Z šetření Armády spásy, které se uskutečnilo v roce 2015 v azylových domech, vyplynulo, že zatímco podstatná část fyzických zdravotních problémů lidí bez domova vznikla důsledkem života na ulici, psychické problémy bývají často jeho příčinou. Podle portálu Šance Dětem je velmi alarmující také to, že až 80 % lidí bez domova se potýká s psychickými problémy, které přímo souvisí s pobytem na ulici.

„Lidé bez domova jsou ve zvýšené míře vystaveni chronickému stresu a nedostává se jim pocitu bezpečí, který běžně máme ve svých domovech. Často jsou také obětmi násilí, a to uvnitř i vně komunity. Své jednání musí přizpůsobit drsnému prostředí ulice, což z dlouhodobé perspektivy negativně zasahuje lidskou psychiku,“ říká Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy.

Podle Armády spásy můžeme u 100 % lidí bez domova nalézt přítomnost traumatu. Ať už byly důvody vedoucí k bezdomovectví jakékoli, situace, kdy hrozí skutečné riziko, že se člověk ocitne bez přístřeší, moment samotný, nebo následná realita pobytu na ulici, je totiž zcela nepochybně velmi traumatizující.

„V Armádě spásy nám z toho jednoznačně vyplývá, že péče o duševní zdraví by se měla stát nedílnou součástí řešení klientova zdravotního stavu. I proto bychom rádi do budoucna naše zdravotní služby rozšiřovali, protože vidíme jejich velkou potřebnost. Od roku 2019 poskytujeme našim pražským klientům služby terapeutů. O naše ordinace praktických lékařů je obrovský zájem a všechny jsou zahlcené pacienty. Doufám, že se nám časem podaří mít zde nejen praktické lékaře, ale i lékaře dalších odborností, aby bylo možné kromě fyzického zdraví řešit i zdraví psychické,“ popisuje Jitka Klánová, ředitelka Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše Armády spásy v Praze.

Dle knihy Kudy ke dnu (Libor Prudký, Michaela Šmídová) trpí vysoké procento lidí bez domova zdravotními potížemi fyzického či psychického charakteru nebo jejich kombinací. Právě zdravotní problémy, a to zejména ty psychického původu, jsou třetí ze čtyř hlavních cest vedoucích k životu na ulici. U 10 – 15 % lidí bez domova můžeme říci, že psychické potíže byly příčinou nebo jednou z příčin jejich bezdomovectví. Z toho jednoznačně vyplývá, že péče o duševní zdraví by neměla být jen případnou možností, ale spíše nedílnou součástí řešení klientovy situace.

Pokud chcete spolu s námi řešit nejen důsledky, ale i příčiny, můžete podpořit projekt Armády spásy Duše na ulici: https://www.darujme.cz/dusenaulici

Příběh klienta:

Pan Aleš do roku 2018 podnikal v realitách, kde nabízel nemovitosti. Kvůli nastalé krizi však přišel o bydlení a stal se tak osobou bez přístřeší. Od této doby žije různě po azylových domech a snaží se svou situaci v oblasti bydlení aktivně řešit.

Od listopadu 2020 je ubytován v azylovém domě Adelante v Ostravě. Zdravotně se léčí na neurologii s vrozenou nemocí páteře a dále také s plicním onemocněním. V azylovém domě spolupracuje se sociálními pracovníky při řešení jeho nepříznivé sociální situace v oblasti bydlení, zaměstnání, spoření na kauci, ale také v oblasti péče o své duševní zdraví.

Pan Aleš se sám dostavil za svou klíčovou pracovnicí a projevil zájem o terapii poskytovanou prostřednictvím Armády spásy. Dochází na ni od dubna 2023 a v jejím využívání je velmi aktivní. I díky tomu mohl začít žít v tréninkovém bytě, který patří pod azylový dům Armády spásy. Přesto má nadále o terapii zájem a sezení mu nemusejí být připomínána. Na terapii se vždy těší, i když pro něj zpočátku byla náročnější, jelikož zde probíral citlivá témata. Podle pana Aleše má pro něj terapie pozitivní vliv a pomáhá mu řešit psychickou nepohodu a potíže, se kterými se potýká.


tisková zpráva