Návštěva generála Armády spásy

Českou republiku navštíví koncem června generál mezinárodní Armády spásy Brian Peddle s manželkou. V rámci své návštěvy požehná našim novým plánovaným službám v Plzni a mnoho dalšího.
Svou návštěvu ukončí 25. června v Brně slavnostním shromážděním od 10:30, na které naváže koncert (viz plakát níže). Na obě tyto události jste srdečně zváni! 


Online stream (25. 6. – Brno)


Generál a komisařka Rosalie Peddleovi

Generál a komisařka Rosalie jsou důstojníci území Kanady a Bermudy. Pocházejí z provincií Newfoundland a Labrador. Komisařka Rosalie byla jmenována do funkce v roce 1976 a Generál v roce 1977, předtím, než se v roce 1978 vzali.
V rámci své společné služby působili na velitelstvích sborů, divizí, území a na mezinárodním velitelství. Po jmenování na svém domovském území sloužili generál a komisařka Peddleovi na Novém Zélandu, Fidži, Tonze a Samoi a na územích Spojeného království a Irska, než se následně vrátili do čela území Kanady a Bermudy. Svou službu na Mezinárodním velitelství zahájili v září 2014 jako Mezinárodní tajemník a Zónová tajemnice pro služby ženám v americké a karibské zóně. Poté byli 1. listopadu 2015 jmenováni Náčelníkem štábu a Světovou tajemnicí pro služby ženám.
Brian Peddle byl poté, co několik let sloužil v úřadu Náčelníka štábu, 25. května 2018 zvolen 21. Generálem Armády spásy a funkce se ujal 3. srpna 2018; komisařka Rosalie zastávala funkci Světové prezidentky pro služby ženám.
Generál i komisařka Rosalie jsou absolventy programu pro vedoucí pracovníky Armády spásy na univerzitě Simon Fraser University v Kanadě, přičemž komisařka Rosalie má zároveň i bakalářský titul z biblických a teologických studií.
Mimo svou službu se generál a komisařka Rosalie věnují cyklistice a pěší turistice. Důležitá je pro ně i rodina. Generál a komisařka Rosalie milují své dvě dcery, zetě a pět vnoučat, přičemž vrcholem dne jsou pro ně jejich rozhovory přes FaceTime.