Azylový dům Patronus

Azylový dům Patronus

Žádost do azylového domu Patronus je možné podat osobně na adrese Wenzigova 2837/1, Plzeň, a to v termínech:
Úterý 10:00 – 12:00 hod.
Středa 14:00 – 16:00 hod.
Čtvrtek 15:00 – 16:00 hod.


Cílová skupina

Cílovou skupinou azylového domu Patronus jsou muži a ženy bez přístřeší od 18ti let věku s problémovým užíváním alkoholu, kteří mají zájem aktivně se podílet na řešení své nepříznivé sociální situace a jsou fyzicky soběstační pro využívání sociální služby.

Poslání

Posláním azylového domu Patronus je poskytovat ubytování na přechodnou dobu osobám bez přístřeší s problémovým užíváním alkoholu. Prostřednictvím odborné činnosti a různých metod práce jim dát příležitost ke změně nepříznivé sociální situace, která pramení zejména z dopadů bezdomovectví a užívání alkoholu na jednotlivce.
Uživatelé jsou podporování při získání, obnovení a upevnění schopností a dovedností v rámci práce s volným časem, pracovních aktivit a péče o vlastní osobu a domácnost. Jsou doprovázení na cestě k porozumění příčin, rizik a problémů způsobených jejich užíváním alkoholu. A jsou motivování ke znovuzačlenění se do společnosti a samostatnosti při řešení obtížných životních situací.  

Cena

195 Kč / den

Ubytování

Ubytování v jednolůžkových pokojích se sociálním zařízením (toaleta, sprchový kout, umyvadlo) společným pro dva pokoje. Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem (postel, skříň, stůl,..) a lednicí. Na každém obytném patře je k dispozici vybavená kuchyň (nádobí a elektrospotřebiče), osobní prádelna (pračka a sušička) a kuřárna. Uživatelé azylového domu jsou povinni podílet se na chodu zařízení (úklid společných prostor, péče o zahradu, aj.) a pravidelně se setkávat se sociálním pracovníkem. Uživatelé azylového domu Patronus se mohou ubytovat i se svými psími kamarády.

Adresa

Armáda spásy v České republice, z.s.
Centrum sociálních služeb Plzeň
Azylový dům Patronus
Wenzigova 1, 301 00 Plzeň

Kontakty

Recepce AD Patronus
775 880 230

Mgr. Petra Drvotová
ředitelka
773 770 322
petra.drvotova@armadaspasy.cz

Michal Češka
provozní vedoucí
775 880 226
michal.ceska@armadaspasy.cz

Bc. Markéta Kolínská, DiS.
vedoucí přímé práce AD
775 880 224
marketa.kolinska@armadaspasy.cz

Bc. Barbora Lavičková, DiS.
sociální pracovnice
775 880 228
barbora.lavickova@armadaspasy.cz

Mgr. Tereza Mésárošová
sociální pracovnice
775 880 229
tereza.mesarosova@armadaspasy.cz

Ke stažení

Ochrana osobních údajů


foto: plzen.eu


Služba je aktivně zapojena do projektu Sítě aktérů pro domov, z. s. s názvem Zvládání závislostí ve službách pro lidi bez domova


Financováno za podpory: