Nízkoprahové denní centrum

Nízkoprahové denní centrum

O projektu

Nízkoprahové denní centrum poskytuje podporu a pomoc soběstačným mužům a ženám starším 18 let, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Podpora a pomoc je nabízena prostřednictvím posezení v bezpečném prostředí, s možností základního sociálního poradenství, hygieny, poskytnutí a příprava jednoduché stravy a upevňování kontaktu s rodinou.

Prioritou služby je zachování lidské důstojnosti. Cílem je podpora rozvoje takových schopností a dovedností, které napomáhají začlenění do společnosti a mohou tak snižovat dopady rizikového způsobu života.
Okamžitá kapacita nízkoprahového denního centra je 49 míst.

Podrobnější informace viz níže (veřejný závazek).

Otevírací doba:

Denně: 9.00–11.30 a 13.30–16.00 (každý první pátek v měsíci pouze odpoledne).

 

Kontakty:

Adresa: Mlýnská 25, 602 00 Brno

 

Kontaktní osoby:

Ing. Ivan Borek, ředitel CSS Josefa Korbela
tel.: 737 215 412 e-mail: ivan_borek@czh.salvationarmy.org

Mgr. et Mgr. Jana Berčíková, DiS., vedoucí přímé práce
tel.: 773 770 273, e-mail: jana_bercikova@armadaspasy.cz

Mgr. Veronika Srncová, sociální pracovník,
tel: 773 770 307, e-mail: veronika.srncova@armadaspasy.cz

Ludmila Štěrbová, DiS., sociální pracovník,
tel. 773 770 247, e-mail: ludmila.sterbova@armadaspasy.cz

 

Pracovníci v sociálních službách (nonstop): 543 212 530

Ke stažení:

 

Zpět na CSS J. Korbela