Nízkoprahové denní centrum

Nízkoprahové denní centrum

O projektu

Nízkoprahové denní centrum poskytuje podporu a pomoc soběstačným mužům a ženám starším 18 let, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Podpora a pomoc je nabízena prostřednictvím posezení v bezpečném prostředí, s možností základního sociálního poradenství, hygieny, poskytnutí a příprava jednoduché stravy a upevňování kontaktu s rodinou.

Prioritou služby je zachování lidské důstojnosti. Cílem je podpora rozvoje takových schopností a dovedností, které napomáhají začlenění do společnosti a mohou tak snižovat dopady rizikového způsobu života.
Okamžitá kapacita nízkoprahového denního centra je 50 míst.

Podrobnější informace viz níže (veřejný závazek).

Informace pro zájemce o službu

V Nízkoprahovém denním centru podporujeme a pomáháme dospělým soběstačným osobám (nezávislým na pomoci jiné osoby) které jsou ve špatné životní situaci, protože nemají kde bydlet.
Osoby si zde můžou posedět v bezpečném prostředí s možností hygieny a připravit si jednoduchou stravu. V Nízkoprahovém denním centru poskytujeme informace, jak řešit jejich nelehkou situaci.
Snažíme se znovu nalézt lidí takové schopnosti a dovednosti, které by jim pomohly k tomu, aby nezůstali na ulici bez pomoci.
Při poskytovaní služby zachováváme lidskou důstojnost.

Na denním centru můžete:

 • využít sprchu
 • posedět v bezpečí a teple
 • připravit si jednoduchou stravu
 • dostat teplý nápoj
 • dostat radu, jak řešit svoji obtížnou situaci
 • vyprat a vysušit prádlo

S čím pomáháme:

 • jak získat potravinovou pomoc
 • jak získat ošacení
 • jak vyhledat lékařskou pomoc
 • jak si vyřídit osobní doklady
 • s nahlášením se na úřadě práce
 • jak požádat o peníze
 • s doprovodem na úřady
 • s vyplněním formuláře
 • jak si najít zaměstnání
 • s navázáním styku s rodinou a přáteli
 • s využitím jiné sociální služby, které vám budou umět pomoci

Otevírací doba

Denně: 9.00–12.00 a 13.30–17.00

Kontakty

Adresa: Mlýnská 316/25, 602 00 Brno

Kontaktní osoby:

Ing. Ivan Borek, ředitel CSS Josefa Korbela
tel.: 737 215 412 e-mail: ivan.borek@armadaspasy.cz

Mgr. et Mgr. Jana Berčíková, DiS., vedoucí přímé práce
tel.: 773 770 273, e-mail: jana.bercikova@armadaspasy.cz

Bc. Ludmila Štěrbová, DiS., sociální pracovník,
tel.: 773 770 247, e-mail: ludmila.sterbova@armadaspasy.cz

Michael Kůr, DiS., sociální pracovník,
tel.: 773 770 307, e-mail: michael.kur@armadaspasy.cz

Pracovníci v sociálních službách (nonstop): 543 212 530

Ke stažení

Ochrana osobních údajů

Zpět na CSS J. Korbela