Noclehárna

Noclehárna

O projektu

Noclehárna Armády spásy poskytuje podporu a pomoc soběstačným mužům a ženám starším 18 let, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Podpora a pomoc je nabízena prostřednictvím noclehu v bezpečném prostředí, s možností hygieny a nabídky jednoho jídla. Součástí služby noclehárna je základní sociální poradenství. Prioritou služby je zachování lidské důstojnosti. Cílem je podpora rozvoje takových schopností a dovedností, které vedou k omezení propadu sociálního vyloučení ze společnosti.

Kapacita: 42 lůžek (30 muži a 12 ženy).

Informace pro zájemce o službu

Na Noclehárně v Brně na ulici Mlýnská 25 podporujeme a pomáháme dospělým soběstačným osobám (nezávislým na pomoci jiné osoby), které jsou ve špatné životní situaci, protože nemají kde bydlet.
Osoby zde můžou přenocovat v bezpečném prostředí, využít sprchu a dostat polévku s chlebem a teplý nápoj. Na Noclehárně poskytujeme osobám informace, jak řešit jejich obtížnou situaci.
Snažíme se u lidí znovu nalézt takové schopnosti a dovednosti, které by jim pomohly k tomu, aby nezůstali na ulici bez pomoci.
Při poskytovaní služby zachováváme lidskou důstojnost.

Na noclehárně můžete:

  • přenocovat
  • využít sprchu
  • v případě potřeby dostat ošacení
  • vyprat a vysušit prádlo
  • dostat polévku s chlebem
  • dostat radu, jak řešit svoji obtížnou situaci
  • dostat radu, jaké jiné sociální služby můžete využít, které vám budou umět pomoci

Provozní doba

denně 19.00 – 8.00 hodin.

Kontakty

Adresa: Mlýnská 25, 602 00 Brno

Kontaktní osoby:

Ing. Ivan Borek, ředitel CSS Josefa Korbela
tel.: 737 215 412 , (recepce: 543 212 530)
ivan.borek@armadaspasy.cz

Mgr. et Mgr. Jana Berčíková, DiS., Vedoucí přímé práce
tel.: 773 770 273, e-mail: jana.bercikova@armadaspasy.cz

Bc. Ludmila Štěrbová, DiS., sociální pracovník,
tel. 773 770 247, ludmila.sterbova@armadaspasy.cz

Michael Kůr, DiS., sociální pracovník,
tel.: 773 770 307, e-mail: michael.kur@armadaspasy.cz

Pracovníci v sociálních službách (nonstop): 543 212 530

Ke stažení

Ochrana osobních údajů

Zpět na CSS J. Korbela