Noclehárna

Noclehárna

O projektu

Noclehárna Armády spásy poskytuje podporu a pomoc soběstačným mužům a ženám starším 18 let, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Podpora a pomoc je nabízena prostřednictvím noclehu v bezpečném prostředí, s možností hygieny a nabídky jednoho jídla. Součástí služby noclehárna je základní sociální poradenství. Prioritou služby je zachování lidské důstojnosti. Cílem je podpora rozvoje takových schopností a dovedností, které vedou k omezení propadu sociálního vyloučení ze společnosti.

Kapacita: 42 lůžek (30 muži a 12 ženy).

Provozní doba: denně 19.00 – 8.00 hodin.

 

Kontakty:

Adresa: Mlýnská 25, 602 00 Brno

 

Kontaktní osoby: 

Ing. Ivan Borek, ředitel CSS Josefa Korbela
tel.: 737 215 412 , (recepce: 543 212 530)
ivan_borek@czh.salvationarmy.org

Mgr. et Mgr. Jana Berčíková, DiS., Vedoucí přímé práce
tel.: 773 770 273, e-mail: jana_bercikova@armadaspasy.cz

Mgr. Veronika Srncová, Sociální pracovník,
tel: 773 770 307, veronika.srncova@armadaspasy.cz

Ludmila Štěrbová, DiS., sociální pracovník,
tel. 773 770 247, ludmila.sterbova@armadaspasy.cz

Pracovníci v sociálních službách (nonstop): 543 212 530

 

Ke stažení:

Zpět na CSS J. Korbela