Terénní program – streetwork

Terénní program - streetwork

O projektu

V každé společnosti byli jednotlivci, skupiny a rodiny, které nedokázali zvládat požadavky společnosti. Měli nižší schopnosti zvládat a řešit životní krize, udržet si práci a bydlení. V řadě případů oslabení těchto schopností vedlo až k narušení sociálních vztahů, ztrátě zaměstnání a bydlení. Na tyto situace navazovali další sociální problémy (osamělost, chudoba). Pokud vidíme člověka bez domova na ulici, vidíme důsledek těchto sociálních problémů. Naše služba se snaží zjistit příčinu sociálních problémů a nabídnou podporu a pomoc při jejich řešení.
Od r. 2000 poskytujeme službu Terénní program, smyslem naší práce je kontaktovat osoby, které ztratili bydlení a bydlí v nevyhovujících objektech, popřípadě přímo na ulici. Terénní pracovníci nabízí těmto osobám podporu a pomoc při řešení své nepříznivé sociální situace. Terénní práci vnímáme také jako určitou službu širší veřejnosti, kdy se snažíme předcházet rozšíření sociálně patologických jevů. Požívání alkoholu na veřejnosti, drobné krádeže, získávání finančních příspěvků od veřejnosti, obchod s chudobou, uzavírání nevýhodných smluv.
Podrobnější popis Terénního programu je uveden ve veřejném závazku, který je umístěn pod tímto textem. V poslání je uvedeno, kde službu provozujeme a komu, čím se zabývá, o co usiluje. Veřejný závazek obsahuje cíle služby a kroky k naplnění cíle. Poslední částí veřejného závazku se věnuje zásadám naší práce. Tyto zásady uplatňujeme při práci s uživateli.

Informace pro zájemce o službu

V Terénní službě Armády spásy v Brně podporujeme a pomáháme dospělým osobám, které jsou ve špatné životní situaci, protože nemají kde bydlet.
Pomoc a podporu jim nabízíme přímo v místě, kde se nacházejí (lidé žijící na ulici, ve squatech, stanech, garážích apod.).

Cílem je, aby lidé dostali informace, jak řešit svůj nelehký stav, naučit je, jak dále postupovat, aby se tak zabránilo dalšímu zhoršování jejich situace.
Snahou je snížit počet lidí, kteří jsou na ulici a bez pomoci.

Při poskytovaní služby zachováváme lidskou důstojnost.

S čím pomáháme:

 • jak využít služeb nabízených Armádou spásy
 • jak získat potravinovou pomoc
 • jak získat ošacení
 • jak vyhledat lékařskou pomoc
 • jak si vyřídit osobní doklady
 • jak se nahlásit na úřadě práce
 • jak požádat o peníze
 • jak si najít zaměstnání
 • jak řešit dluhy
 • s doprovodem na úřady
 • s vyplněním formuláře
 • s navázaním styku s rodinou a přáteli
 • s využítím jiné sociální služby, které vám budou umět pomoci

Provozní doba

Pondělí 8:00 – 14:30 práce v terénu, 14:30 – 16:00 administrativa v kanceláři

Úterý 8:00 – 14:30 práce v terénu, 14:30 – 16:00 administrativa v kanceláři

Středa 8:00 – 14:30 práce v terénu, 14:30 – 16:00 administrativa v kanceláři

Čtvrtek 8:00 – 14:30 práce v terénu, 14:30 – 16:00 administrativa v kanceláři

Pátek 8:00 – 14:30 práce v terénu, 14:30 – 16:00 administrativa v kanceláři

Kontaktní osoby

Ing. Ivan Borek, ředitel CSS Josefa Korbela
tel.: 737 215 412 , (recepce: 543 212 530)
ivan.borek@armadaspasy.cz

Mgr. et Mgr. Jana Berčíková, DiS., vedoucí přímé práce
tel.: 773 770 273, jana.bercikova@armadaspasy.cz

Mgr. Filip Navrátil, DiS., sociální pracovník
tel: 775 880 239, filip.navratil@armadaspasy.cz

Bc. Pavel Lahoda, DiS., sociální pracovník
tel: 775 880 086, pavel.lahoda@armadaspasy.cz

Bc. Kateřina Majorová, sociální pracovnice
tel: 775 880 238, katerina.majorova@armadaspasy.cz

Terénní pracovníci
Tel.: +420 773 770 276

Ke stažení

Ochrana osobních údajů

Zpět na CSS J. Korbela