Terénní program – streetwork

Terénní program - streetwork

O projektu

V každé společnosti byli jednotlivci, skupiny a rodiny, které nedokázali zvládat požadavky společnosti. Měli nižší schopnosti zvládat a řešit životní krize, udržet si práci a bydlení. V řadě případů oslabení těchto schopností vedlo až k narušení sociálních vztahů, ztrátě zaměstnání a bydlení. Na tyto situace navazovali další sociální problémy (osamělost, chudoba). Pokud vidíme člověka bez domova na ulici, vidíme důsledek těchto sociálních problémů. Naše služba se snaží zjistit příčinu sociálních problémů a nabídnou podporu a pomoc při jejich řešení.
Od r. 2000 poskytujeme službu Terénní program, smyslem naší práce je kontaktovat osoby, které ztratili bydlení a bydlí v nevyhovujících objektech, popřípadě přímo na ulici. Terénní pracovníci nabízí těmto osobám podporu a pomoc při řešení své nepříznivé sociální situace. Terénní práci vnímáme také jako určitou službu širší veřejnosti, kdy se snažíme předcházet rozšíření sociálně patologických jevů. Požívání alkoholu na veřejnosti, drobné krádeže, získávání finančních příspěvků od veřejnosti, obchod s chudobou, uzavírání nevýhodných smluv.
Podrobnější popis Terénního programu je uveden ve veřejném závazku, který je umístěn pod tímto textem. V poslání je uvedeno, kde službu provozujeme a komu, čím se zabývá, o co usiluje. Veřejný závazek obsahuje cíle služby a kroky k naplnění cíle. Poslední částí veřejného závazku se věnuje zásadám naší práce. Tyto zásady uplatňujeme při práci s uživateli.

Provozní doba

Pondělí 8:00 – 15:00 práce v terénu, 15:00 – 16:30 administrativa v kanceláři

Úterý 8:00 – 15:00 práce v terénu, 15:00 – 16:30 administrativa v kanceláři

Středa 8:00 – 15:00 práce v terénu, 15:00 – 16:30 administrativa v kanceláři

Čtvrtek 8:00 – 15:00 práce v terénu, 15:00 – 16:30 administrativa v kanceláři

Pátek 8:00 – 15:00 práce v terénu, 15:00 – 16:30 administrativa v kanceláři

Kontaktní osoby: 

Ing. Ivan Borek, ředitel CSS Josefa Korbela
tel.: 737 215 412 , (recepce: 543 212 530)
ivan_borek@czh.salvationarmy.org

Mgr. et Mgr. Jana Berčíková, DiS., vedoucí přímé práce
tel.: 773 770 273, jana_bercikova@armadaspasy.cz

Terénní pracovníci
Tel.: +420 773 770 276; e-mail: street_brno@armadaspasy.cz

Ke stažení:

Zpět na CSS J. Korbela