NCDM Kubíčkova – „Jonáš“

NCDM Kubíčkova - "Jonáš"

POSLÁNÍ aneb PROČ TU JSME

Pomáháme dětem a mladým lidem ve věku 8 až 25 let, kteří se pohybují v Brně (především v městské části Brno-Bystrc) s řešením různých témat, potíží či trápení, a to prostřednictvím aktivit a workshopů, pomoci s přípravou do školy, pomoci s hledáním práce či bydlení nebo jen popovídáním si. Přispíváme k pozitivní změně životního stylu dětí a mládeže, což se odráží nejen v jejich každodenním životě, ale má také přínos pro lokalitu.

CÍLOVÁ SKUPINA aneb KDO K NÁM MŮŽE PŘIJÍT

Děti a mladí lidé ve věku 8 – 25 let, kteří:

 • Mají nějaké potíže, trápení či potřebují s něčím poradit
 • Chtějí navázat a udržet vztahy
 • Chtějí být někde, kde je vyslechnou, budou respektovat a nebudou soudit

Obrátit se na nás může tedy ten, kdo:

 • Si chce jen tak pokecat s někým, koho zajímá.
 • Nemá odpoledne co dělat a chce to změnit.
 • Má problémy s kamarády či rodinou a chce je řešit.
 • Má spoustu nápadů a chce je pomoct uskutečnit.
 • Chce pomoct se školou, prací či bydlením.
 • Potřebuje doprovodit na úřad nebo za doktory.
 • Potřebuje s něčím poradit.

CÍLE SLUŽBY aneb ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT

 • Uživatel je motivován k plnění školní docházky a je orientován v návazných školských zařízeních a jeho možnosti přípravy na povolání, uplatnění
 • Uživatel se orientuje v nabídkách práce a procesu hledání, získání a udržení si zaměstnání
 • Uživatel se orientuje v nabídkách bydlení, procesu hledání, získání a udržení si bydlení
 • Uživatel je schopen uplatňovat svoje práva a plnit své povinnosti
 • Uživatel má osobní doklady a průkazy a umí s nimi zacházet
 • Uživatel se orientuje ve finanční gramotnosti a na základě toho je ekonomicky stabilizovaný
 • Uživatel umí trávit smysluplně volný čas, aby předešel situacím se sociálně patologickými jevy
 • Uživatel je schopný navazovat a udržovat funkční vztahy (vrstevnické, partnerské, rodinné, sousedské, komunitní)
 • Uživatel zná hrozby spojená s rizikovým způsobem života
 • Uživatel je schopný se o sebe postarat po tělesné (hygiena) a duševní stránce
 • Uživatel má pozitivní zkušenost s řešením svých obtíží a potřeb
 • Uživatelův bio-psycho-socio-spirituální vývoj je odpovídající jeho věku
 • Uživatel se umí orientovat v okolním světě (mimo jiné v návazných sociálních službách)

OBLASTI POTŘEB, SE KTERÝMI POMÁHÁME

Oblast uplatnění práv a oprávněných zájmů

 • Základní informace
 • Kontakt s úřady – doklady, zaměstnání
 • Práva a povinnosti každého člověka
  • Co můžeme chtít ve svém životě, na co máme právo?
  • Jak můžeme chránit svoje práva?
  • Máme i nějaké povinnosti?
  • Vlastní bezpečnost
 • Možnost poradit se
  • Kde všude se dají hledat informace a rady?

Oblast hygieny a zdraví

 • Zdraví a bezpečí
  • Zdravotní péče – kontakt s doktorem
  • Nese s sebou sexuální život nějaká rizika? A co drogy a alkohol?
  • Informujeme o důsledku rizikového způsobu života.
 • Osobnostní kompetence – Proč všichni říkají, abychom si myli ruce a čistili zuby? Je to opravdu tak nutné? Motivujeme k dodržování hygienických návyků.

Oblast vztahů

 • Kontakt se společenským prostředím
  • Vytváření funkčních sociálních vazeb – to jsou vztahy s kamarády a dalšími lidmi
 • Rodina a její uspořádání
  • Funkční vztahy s rodinou
  • Rodinné právo, OSPOD
 • Prevence kriminality – Ne vše, co vidíme kolem sebe je dobré aneb základní pravidla společenského styku – krádež, ničení věcí, bití lidí

Oblast volného času

 • Bezpečný prostor – poskytneme prostor a vybavení pro bezpečné trávení volného času
 • Podporujeme při realizaci vlastních nápadů a přání
 • Nabízíme aktivity, které mohou něco naučit jako např. tanec, hudba, výtvarná činnost, sportovní činnosti, práce s počítačem aj.
 • Pomůžeme s hledáním dalších kroužků a služeb
 • Zprostředkování a podpora při zapojení do společenského dění (kulturní a jiné akce)
 • Kroky k naplnění cíle: Hlavního cíle je dosahováno prostřednictvím plnění jednotlivých kroků.

Oblast hodnot aneb co je v životě důležité

 • Vzdělávání
  • Docházka a školní povinnosti
  • Pomoc při řešení školních problémů
  • Pomoc při přípravě do školy
  • Kam dál po základní škole
 • Zaměstnání
  • Práce a peníze
  • Kde se dá práce najít
  • Volba práce
  • Jak napsat životopis a motivační dopis
 • Bydlení a vedení domácnosti
  • Kde hledat bydlení
  • Bydlení a finance
  • Práce v domácnosti
 • Hmotné zabezpečení
  • Práce a peníze
  • Hospodaření s penězi
  • Dluhová problematika
  • Sociální dávky

Nestandartní a zátěžové situace v životě

 • Nabídka prostoru pro svěření se a rozhovory s pracovníkem
 • Podpora při zvládání těžkých situací
 • Podpora při ujasňování si životních priorit
 • Zvládání vývojových stádií v životě člověka

NABÍZENÉ SLUŽBY

Nabízené služby Nízkoprahového centra pro děti a mládež vychází ze zákona č. 108/2006 Sb. a Vyhlášky č. 505/2006, §27.

ZÁSADY

 • Bezplatnost = službu je možné využívat zadarmo
 • Anonymita = nepotřebujeme znát osobní údaje
 • Mlčenlivost = to, co nám uživatelé řeknou, zůstane jen mezi námi (pokud nepůjde o trestnou činnost)
 • Dobrovolnost = uživatelé mohou přijít a odejít, kdy chtějí, a mohou se zapojit, do libovolných aktivit
 • Rovnost a respekt = ke všem uživatelům přistupujeme bez předsudků a s respektem

PROVOZNÍ DOBA

pondělí 10:30 – 19:00
úterý 9:00 – 17:30
středa 8:30 – 17:00
čtvrtek 9:00 – 17:30
pátek 8:30 – 17:00
Facebook Jonáš Bástr: dle provozní doby a vytíženosti pracovníků

OTEVÍRACÍ DOBA KLUBU

Děti (8-13 let):
Pondělí: 14:00-16:30 individuální schůzky po předchozí domluvě
Úterý: 13:00-15:30 (14:30-15:30 pomoc s přípravou do školy)
Středa: 13:30-17:00
Čtvrtek: 13:00-15:30 (14:30-15:30 pomoc s přípravou do školy)

Mládež (13-18 let):
Pondělí: 14:00-16:30 individuální schůzky po předchozí domluvě
Úterý: 15:30-17:30 (16:30-17:30 pomoc s přípravou do školy)
Čtvrtek: 15:30-17:30 (16:30-17:30 pomoc s přípravou do školy)
Pátek: 13:30-17:00

Mladí dospělí (18-25 let):
Pondělí: 14:00-16:30 individuální schůzky po předchozí domluvě
16:30-19:00

Během prázdnin (jarních a letních) je klub dětí a mládeže spojen a neprobíhá pomoc s přípravou do školy:

Děti a mládež (8-18 let):
Pondělí: 14:00-16:30 individuální schůzky po předchozí domluvě
Úterý: 13:00-17:30
Středa: 13:30-17:00
Čtvrtek: 13:00-17:30
Pátek: 13:30-17:00

KONTAKTY

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež
Kubíčkova 23
Brno 635 00

Tel.: 773 770 235

E-mail.: nzdmjonas_brno@armadaspasy.cz

Aktuální program NCDM na Facebooku Jonáš Bástr

Kontaktní osoby:

Mgr. Ivana Kudělová
ředitelka
T +420 737 215 425
E: ivana_kudelova@armadaspasy.cz

Mgr. Lucie Zajíčková
vedoucí přímé péče
T +420 773 770 232
E: kcstankova_brno@armadaspasy.cz

KE STAŽENÍ


Práce Armády spásy by nebyla možná bez Vaší podpory, děkujeme.

MPSVbrno    Brno bystrc

PF MU   diakonie  siemens

policie  potravinová banka    

Zpět na CSS Staňkova