NCDM Kubíčkova – „Jonáš“

NCDM Kubíčkova - "Jonáš"

POSLÁNÍ

Pomáháme s řešením problémů, potíží či trápení, a to prostřednictvím pomoci s přípravou do školy, pomoci s hledáním práce či bydlení, prostřednictvím různých aktivit a workshopů nebo jen popovídáním si. To co se u nás děti a mládež naučí, budou používat v každodenním životě. V případě potřeby je tu možnost domluvit si schůzku jen s pracovníkem.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Děti ve věku 8 – 15 let a mládež ve věku 15 – 25 let, které:

 • mají nějaké potíže, trápení či potřebují s něčím poradit
 • chtějí poznat nové lidi
 • chtějí být někde, kde je vyslechnou, budou respektovat a nebudou soudit

 

CÍLE NCDM

S čím konkrétně můžeme pomoci nebo poradit:

Oblast uplatnění práv a oprávněných zájmů

 • Základní informace
 • Kontakt s úřady – doklady, zaměstnání
 • Práva a povinnosti každého člověka
  • Co můžeme chtít ve svém životě, na co máme právo?
  • Jak můžeme chránit svoje práva?
  • Máme i nějaké povinnosti?
  • Vlastní bezpečnost
 • Možnost poradit se
  • Kde všude se dají hledat informace a rady?

Oblast hygieny a zdraví

 • Zdraví a bezpečí
  • Zdravotní péče – kontakt s doktorem
  • Nese s sebou sexuální život nějaká rizika? A co drogy a alkohol?
  • Informujeme důsledku rizikového způsobu života.
 • Osobnostní kompetence – Proč všichni říkají, abychom si myli ruce a čistili zuby? Je to opravdu tak nutné? Motivujeme k dodržování hygienických návyků.

Oblast vztahů

 • Kontakt se společenským prostředím
  • Vytváření funkčních sociálních vazeb – to jsou vztahy s kamarády a dalšími lidmi
 • Rodina a její uspořádání
  • Funkční vztahy s rodinou
  • Rodinné právo, OSPOD
 • Prevence kriminality – Ne vše, co vidíme kolem sebe je dobré aneb základní pravidla společenského styku – krádež, ničení věcí, bití lidí

Oblast volného času

 • Bezpečný prostor – poskytneme prostor a vybavení pro bezpečné trávení volného času
 • Podporujeme při realizaci vlastních nápadů a přání
 • Nabízíme aktivity, které můžou něco naučit jako např. tanec, hudba, výtvarná činnost, sportovní činnosti, práce s počítačem aj.
 • Pomůžeme s hledáním dalších kroužků a služeb
 • Zprostředkování a podpora při zapojení do společenského dění (kulturní a jiné akce)
 • Kroky k naplnění cíle: Hlavního cíle je dosahováno prostřednictvím plnění jednotlivých kroků.

Oblast hodnot aneb co je v životě důležité

 • Vzdělávání
  • Docházka a školní povinnosti
  • Pomoc při řešení školních problémů
  • Pomoc při přípravě do školy
  • Kam dál po základní škole
 • Zaměstnání
  • Práce a peníze
  • Kde se dá práce najít
  • Volba práce
  • Jak napsat životopis a motivační dopis
 • Bydlení a vedení domácnosti
  • Kde hledat bydlení
  • Bydlení a finance
  • Práce v domácnosti
 • Hmotné zabezpečení
  • Práce a peníze
  • Hospodaření s penězi
  • Dluhová problematika
  • Sociální dávky

Nestandartní a zátěžové situace v životě

 • Nabídka prostoru pro svěření se a rozhovory s pracovníkem
 • Podpora při zvládání těžkých situací
 • Podpora při ujasňování si životních priorit
 • Zvládání vývojových stádií v životě člověka

 

ZÁSADY NCDM

Práce v nízkoprahovém centru je v souladu se Základní listinou lidských práv a svobod, Ústavou ČR a Etickým kodexem zaměstnance Armády spásy.

 • anonymita – nepotřebujeme znát příjmení ani přesné bydliště, stačí nám jen přezdívka či jméno
 • bezplatnost – službu je možné využívat zadarmo, nebudeme po nikom chtít žádné peníze
 • mlčenlivost – vše co nám někdo řekne, zůstane jen mezi pracovníkem a dotyčným, pokud nepůjde o trestný čin
 • individuální přístup – vycházíme vstříc potřebám, respektujeme přání a potřeby..
 • dobrovolnost – děti a mládež mají právo si vybrat, co chtějí na klubu dělat, a můžou přijít a odejít, kdy chtějí.
 • profesionální přístup zaměstnanců – všichni zaměstnanci splňují potřebné vzdělání a i nadále se vzdělávají v sociální práci.
 • srozumitelná komunikace – rádi vysvětlíme vše, čemu někdo nebudete rozumět, a na všechny otázky odpovíme
 • aktivní týmová spolupráce – všichni pracovníci táhnou za jeden provaz a společně se snaží dosáhnout společného cíle
 • rovný přístup a respekt k člověku – ke všem na klubu přistupujeme stejně, podle stejného metru a pravidel bez ohledu na národnost, rasu, pohlaví, věk, vyznání, životní styl, názory, vzhled apod.
 • místní a časová dostupnost – náš klub je kousek od zastávek MHD Kubíčkova a Adamcova a je otevřen pět dní v týdnu v čase, kterým se snažíme vyhovět našim uživatelům.
 • návaznost na další služby – poskytujeme základní sociální poradenství a vyhledáváme další instituce a organizace, které mohou řešit zakázku, pokud je mimo naše kompetence. Spolupracujeme s dalšími organizacemi a institucemi.
 • křesťanské principy – vnímáme, že každý člověk má ve svém základu dobro. S úctou a pochopením přijímáme každou lidskou bytost. Věříme, že každý člověk má svoji důstojnost a zaslouží si úctu a porozumění. Snažíme se v každém člověku hledat a posilovat jeho dobré vlastnosti, kterými byl obdarován, a tím podpořit jeho lepší budoucnost.
 • zásady bezpečného prostředí našeho centra – děti a mládež se nemusí bát se nám s čímkoliv svěřit a popovídat si s námi.

 

NABÍZENÉ SLUŽBY

Nabízené služby Nízkoprahového centra pro děti a mládež vychází ze zákona č. 108/2006 Sb. a Vyhlášky č. 505/2006, §27:

 

PROVOZNÍ DOBA:

pondělí 10:30 – 19:00

úterý 8:30 – 17:00

středa 9:00 – 17:30

čtvrtek 9:00 – 17:30

pátek 8:30 – 17:00

 

Facebook: pondělí až pátek 10:30 – 13:00

 

OTEVÍRACÍ DOBA KLUBU:

Pondělí: 14:00 – 15:30 pomoc s přípravou do školy, 15:30 – 17:00 individuální schůzky po předchozí domluvě, 17:00 – 19:00 klub pro mládež
Úterý: 13:30 – 17:00 dětský klub
Středa: 13:00 – 14:30 dětský klub, 14:30 – 16:00 pomoc s přípravou do školy, 16:00 – 17:30 klub pro mládež
Čtvrtek: 13:00 – 14:30 dětský klub, 14:30 – 16:00 pomoc s přípravou do školy, 16:00 – 17:30 klub pro mládež
Pátek: 13:30 – 17:00 dětský klub

 

KONTAKTY:

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež
Kubíčkova 23
Brno 635 00

Tel.: 773 770 235

E-mail.: nzdmjonas_brno@armadaspasy.cz

Aktuální program NCDM na Facebooku.

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Ivana Kudělová
vedoucí sociální služby
T +420 737 215 425
E: ivana_kudelova@armadaspasy.cz

Mgr. Lucie Zajíčková
vedoucí přímé péče
T +420 773 770 232
E: kcstankova_brno@armadaspasy.cz

 

KE STAŽENÍ:

 

 

Práce Armády spásy by nebyla možná bez Vaší podpory, děkujeme.

MPSVJM krajbrno    Brno bystrc

PF MU   diakonie  siemens

policie  potravinová banka  mise naděje  umenim proti zdi  

Zpět na CSS Staňkova