Domov Přístav Frýdek-Místek

Domov Přístav Frýdek-Místek

Poslání služby

Armáda spásy v ČR, Domov Přístav ve Frýdku – Místku, poskytuje sociální službu domov se zvláštním režimem osobám bez domova, jejichž zdravotní a sociální stav vyžaduje pravidelnou péči druhé osoby, kterou nelze zajistit jiným způsobem. Na základě individuálních potřeb člověka poskytujeme podporu nebo pomoc, která  vede uživatele k jeho stabilitě, samostatnosti a umožní mu žít život dle jeho představ, anebo mu zajistí důstojné dožití v bezpečném prostředí.

Pobytová sociální služba domova se zvláštním režimem je poskytována 24 hodin denně nepřetržitě celý rok, přičemž zvláštní režim znamená, že je chod zařízení upraven tak, aby odpovídal zvýšeným nárokům cílové skupiny uživatelů. Režim je v tomto typu domova upraven podle potřeb uživatelů, které jsou specifické, ne zcela obvyklé. Určují například to, jak probíhají denní aktivity, jak pracovníci s uživateli komunikují a jak vypadají prostory domova. S ohledem na specifičnost cílové skupiny této služby jsou zajištěna bezpečnostní opatření s cílem eliminovat možná rizika související s nepříznivou sociální situací cílové skupiny.

Kontakt:              

Stálá služba pracovníků přímé péče +420 773 770 346

Vedoucí přímé práce +420 773 770 338
 

Email:                               lucie.kopecka@armadaspasy.cz

Adresa:                           Míru 1313, 738 01 Frýdek – Místek

 Facebook Sociální služby Frýdek-Místek a Frenštát pod Radhoštěm

Dokumenty ke stažení

Informace o zpracování osobních údajů:

—————————————

Tento projekt byl finančně podpořen statutárním městem Frýdek – Místek a Moravskoslezským krajem.

msk_logo 3 (1)

Realizované projekty:

Služba je aktivně zapojena do projektu Sítě aktérů pro domov, z. s. s názvem Zvládání závislostí ve službách pro lidi bez domova.

ROK 2023

Vzdělávání a případové konzultace v Domově Přístav Frýdek-Místek při práci s uživateli s atypickými projevy chování a duální diagnózou

V roce 2023 se služba Domov Přístav Frýdek-Místek zaměřila na získání a prohloubení dovedností a kompetencí při práci s uživateli s duální diagnózou a atypickými projevy chování.

V průběhu roku prošel tým pracovníků přímé péče odborným vzděláváním a zároveň se pravidelně setkával v rámci odborných konzultací s psychologem a adiktologem, a to formou případových prací.

Cílem aktivit projektu bylo podpořit pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a zdravotní sestry při hledání cest, jak lépe pracovat s uživatelem, kdy aktuální nastavení a podpora z důvodu atypického chování nebo duševního onemocnění ovlivněného závislostí uživatele selhává a je důležité nastavit vysoce individuální přístup a nastavení služby. Realizací projektu chceme předcházet zhoršování zdravotního stavu, nepřiměřené medikaci či hospitalizaci uživatele a podpořit u uživatele proces zotavení.

Celý projekt jsme mohli realizovat díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje ve výši 100 000 Kč, a to z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023 v rámci dotačního titulu KSS 5/23.

ROK 2022

Zvýšení bezpečnosti uživatelů Domova Přístav Frýdek – Místek

V rámci Programu na podporu zvyšování kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2021, který vyhlásil Moravskoslezský kraj, byl podpořen náš projekt Úprava EPS a zvýšení bezpečnosti uživatelů Domova Přístav Frýdek-Místek (instalace elektrických otvíračů na dveře a přídržných magnetů) částkou 1 000 000 Kč.

Díky realizaci projektu dokážeme lépe ochránit naše uživatele v případě požáru a zároveň umožníme uživatelům, kteří se pohybují na invalidním vozíku nebo s pomocí kompenzačních pomůcek bezpečnější pohyb v rámci celé budovy, a to pomocí elektrického otevírání dveří (pokoje uživatelů, toalety a koupelny) a instalací elektromagnetů na dveře (dveře do jednotlivých chodeb), které mohou být dle potřeby otevřené a v případě požáru se uzavřou.

      

Automobil pro Domov Přístav Frýdek-Místek

V rámci Programu na podporu zvyšování kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2021, který vyhlásil Moravskoslezský kraj, byl podpořen náš projekt „Automobil pro Domov Přístav Frýdek-Místek“, a to částkou 300 000 Kč. Díky této finanční podpoře byl zakoupen osobní automobil Toyota Proace City Verso NG 19. Zakoupením osobního automobilu, jsme výrazným způsobem zkvalitnili poskytované služby, umožnili pružně reagovat na potřeby uživatelů, zajistili provozní potřeby pobytové služby a výrazným způsobem snížili prostoje pracovníků způsobené cestováním.

ROK 2021:

Zóna klidu Domova Přístav Frýdek-Místek

V letošním roce získala Armáda spásy, Domov Přístav Frýdek-Místek, příspěvek Nadace OKD ve výši 30.000 Kč z programu: Pro region. Díky tomuto grantu se nám v létě 2021 podařilo zrealizovat projekt k vytvoření tzv. „Zóny klidu Domova Přístav Frýdek-Místek“. V rámci projektu a díky příspěvku Nadace OKD jsme pořídili 7 laviček, 6 okrasných květináčů, a množství zeminy, rostlin a keramzitu v celkové sumě 37.421 Kč. Umístěním na zahradu Domova Přístav, jsme vytvořili relaxační zónu, kde si uživatelé mohou v klidu posedět, vychutnat si čerstvý vzduch a vůni levandule, která je v okrasných květináčích zasazena. Prostory zahrady se vytvořením „Zóny klidu“ podařilo opticky rozčlenit a zajistit tak pro každého uživatele služby prostor, kde může opékat špekáčky v zabudovaném zahradním ohništi, odpočívat či relaxovat  dle svých potřeb. Rádi bychom touto cestou vyjádřili velký dík Nadaci OKD za poskytnutí tohoto příspěvku.

               

Ponožky pro uživatele Domova Přístav

Děkujeme panu Danu Cieślarovi, dalším jednotlivcům a firmě MIKETA – panu Janu Gabrielovi – za tolik potřebný dar!

         ¨

 

Dar Ježíškových vnoučat pro uživatele Domova Přístav Frýdek – Místek

Domov Přístav Frýdek – Místek obdržel v červnu letošního roku dar v podobě venkovní hry „Giant – Čtyři v řadě“ v hodnotě 5.590 Kč z projektu Ježíškova vnoučata. Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata, jíž se naše služba pravidelně účastní již několik let v řadě v čase Vánočním. Díky mimořádnému daru mohli uživatelé společně strávit čas a užít si společné chvilky na čerstvém vzduchu v letních měsících na naší zahradě. Hra se velmi rychle stala velmi oblíbenou, a ačkoliv je určena zejména pro venkovní prostory, budeme se k ní vracet i v zimním období v teple našeho domova. Za spolupráci i dar velmi děkujeme!

 

Monitory pro uživatele Domova Přístav Frýdek – Místek

Díky spolupráci se společností Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., v rámci Projektu: „Pohnout světem společně“, obdržela  v dubnu letošního roku naše služba Domov Přístav Frýdek-Místek 15 ks monitorů pro uživatele služby. Monitory, ke kterým se pořídila ještě anténa, jsou využity jako televizory, a mnohým uživatelům zpříjemňují jejich pobyt a život v našem domově. Díky daru je TV k dispozici na všech pokojích, případně může mít více uživatelů svou vlastní TV, což napomáhá společnému soužití a zvyšuje celkovou spokojenost našich uživatelů. Za spolupráci i dar velmi děkujeme!

¨¨ROK 2020:

Armáda spásy, Domov Přístav Frýdek-Místek získal v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020 finanční podporu ve výši 224 000 Kč. Ze získaných prostředků služba nakoupila 10 ks elektrických polohovacích postelí, které budou sloužit částečně nebo zcela imobilním uživatelů Domova Přístav Frýdek-Místek.

 

ROK 2019:

Vytvoření soukromí uživatelům Domova Přístav Frýdek – Místek r. 2019

V rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb, které vyhlásil Moravskoslezský kraj na rok 2019 jsme instalovali kolejnicové systémy, držáky a závěsy u 29 lůžek uživatelů naší služby.


msk_logo 3 (1)

Nový automobil pro Domov Přístav Frýdek-Místek – r. 2016                         

V rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016, který vyhlásil Moravskoslezský kraj, byl podpořen částkou 167 000 Kč projekt Armády spásy pod názvem „Domov Přístav Frýdek – Místek – Mobilita i mimo domov“. V rámci projektu byl zakoupen nový osobní automobil DACIA Dokker, který bude sloužit k přepravě uživatelů v rámci poskytovaných činností Domova Přístav Frýdek – Místek, kteří z důvodu svého zdravotního postižení nemohou využívat jiný druh dopravy. Nový vůz bude rovněž využíván k provozním účelům jako např. sociální šetření, jednání na úřadech a institucích, nákupy. Díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje můžeme zvýšit kvalitu námi poskytovaných činností v oblasti dostupnosti a možnosti využití pro naše uživatele nedostupných míst.

fotografie DACIA Dokker 3 fotografie DACIA Dokker 1

msk_logo 3 (1)

Dobrovolnická činnost s Adrou

V Domově Přístav se kromě odborného personálu věnují  uživatelům také dobrovolníci.  Cílem jejich činnosti je nejen vyplnění volného času uživatelů, ale celkové zlepšení individuální péče o uživatele našeho domova. V rámci svého volného času bez nároku na finanční odměnu věnují našim uživatelům svůj čas, energii a schopnosti, a to není v dnešní době málo. Tráví s nimi čas nasloucháním a rozhovory, vyprávějí si navzájem své životní příběhy, navzájem se poznávají.

Také pro naše uživatele vymýšlejí nejrůznější činnosti, které je obohacují. Doprovázejí je ven na procházky, jindy jim promítnou zajímavé obrázky ze svých cest, pomáhají při pořádání větších akcí v domově. Někteří z dobrovolníků se také zapojují  do manuální výpomoci v zařízení a jeho okolí, např. na zahradě. Je to krásný způsob obohacení nejen života našich uživatelů, ale věříme, že je obohacením a inspirací také pro dobrovolníky, kteří přispívají ke zvýšení kvality života a zpříjemnění celkové atmosféry v Domově Přístav Frýdek – Místek.

Jedna z našich dobrovolnic přichází za naší uživatelkou s pejskem, na kterého se vždy velmi těší a vyvolá u uživatelky dobrou náladu. Dobrovolnickou činnost v našem domově zajišťuje a zprostředkovává dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek, která dobrovolníky připraví a proškolí pro dobrovolnickou činnost, pořádá pro ně pravidelné supervize a nabízí také možnost individuálních konzultací. Jsme za práci dobrovolníků v našem zařízení a jejich přínos do života našich uživatelů velmi vděční.

Projekt Vzdělávání pracovníků v přímé péči – bazální stimulace podpořila Nadace Olgy Havlové – Výbor dobré vůle

VDV_logo_2014

 

Zpět na pobočku Frýdek-Místek