Domov Přístav – Frýdek-Místek

Domov Přístav - Frýdek-Místek

Poslání služby

Armáda spásy v ČR, Domov Přístav ve Frýdku – Místku, poskytuje sociální službu domov se zvláštním režimem osobám bez domova, jejichž zdravotní a sociální stav vyžaduje pravidelnou péči druhé osoby, kterou nelze zajistit jiným způsobem. Na základě individuálních potřeb člověka poskytujeme podporu nebo pomoc, která  vede uživatele k jeho stabilitě, samostatnosti a umožní mu žít život dle jeho představ, anebo mu zajistí důstojné dožití v bezpečném prostředí.

Pobytová sociální služba domova se zvláštním režimem je poskytována 24 hodin denně nepřetržitě celý rok, přičemž zvláštní režim znamená, že je chod zařízení upraven tak, aby odpovídal zvýšeným nárokům cílové skupiny uživatelů. Režim je v tomto typu domova upraven podle potřeb uživatelů, které jsou specifické, ne zcela obvyklé. Určují například to, jak probíhají denní aktivity, jak pracovníci s uživateli komunikují a jak vypadají prostory domova. S ohledem na specifičnost cílové skupiny této služby jsou zajištěna bezpečnostní opatření s cílem eliminovat možná rizika související s nepříznivou sociální situací cílové skupiny.

Kontakt                           +420 773 770 346

Email                                zuzana.vontorova@armadaspasy.cz

Adresa:                           Míru 1313, 738 01 Frýdek – Místek

 Facebook Sociální služby Frýdek-Místek a Frenštát pod Radhoštěm

Dokumenty ke stažení

Aktuality

Dle vládního nařízení platného od 24.5.2021 je v Domově Přístav Frýdek-Místek možné navštívit uživatele služby, a to za splnění daných podmínek. Více informací viz dokument ke stažení: Pravidla pro návštěvy.

Pravidla pro návštěvy

—————————————

Tento projekt byl finančně podpořen statutárním městem Frýdek – Místek a Moravskoslezským krajem.

msk_logo 3 (1)

Realizované projekty:

Armáda spásy, Domov Přístav Frýdek-Místek získal v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020 finanční podporu ve výši 224 000 Kč. Ze získaných prostředků služba nakoupila 10 ks elektrických polohovacích postelí, které budou sloužit částečně nebo zcela imobilním uživatelů Domova Přístav Frýdek-Místek.

 

Vytvoření soukromí uživatelům Domova Přístav Frýdek – Místek r. 2019

V rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb, které vyhlásil Moravskoslezský kraj na rok 2019 jsme instalovali kolejnicové systémy, držáky a závěsy u 29 lůžek uživatelů naší služby.


msk_logo 3 (1)

Nový automobil pro Domov Přístav Frýdek-Místek – r. 2016                         

V rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016, který vyhlásil Moravskoslezský kraj, byl podpořen částkou 167 000 Kč projekt Armády spásy pod názvem „Domov Přístav Frýdek – Místek – Mobilita i mimo domov“. V rámci projektu byl zakoupen nový osobní automobil DACIA Dokker, který bude sloužit k přepravě uživatelů v rámci poskytovaných činností Domova Přístav Frýdek – Místek, kteří z důvodu svého zdravotního postižení nemohou využívat jiný druh dopravy. Nový vůz bude rovněž využíván k provozním účelům jako např. sociální šetření, jednání na úřadech a institucích, nákupy. Díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje můžeme zvýšit kvalitu námi poskytovaných činností v oblasti dostupnosti a možnosti využití pro naše uživatele nedostupných míst.

fotografie DACIA Dokker 3 fotografie DACIA Dokker 1

msk_logo 3 (1)

Dobrovolnická činnost s Adrou

V Domově Přístav se kromě odborného personálu věnují  uživatelům také dobrovolníci.  Cílem jejich činnosti je nejen vyplnění volného času uživatelů, ale celkové zlepšení individuální péče o uživatele našeho domova. V rámci svého volného času bez nároku na finanční odměnu věnují našim uživatelům svůj čas, energii a schopnosti, a to není v dnešní době málo. Tráví s nimi čas nasloucháním a rozhovory, vyprávějí si navzájem své životní příběhy, navzájem se poznávají.

Také pro naše uživatele vymýšlejí nejrůznější činnosti, které je obohacují. Doprovázejí je ven na procházky, jindy jim promítnou zajímavé obrázky ze svých cest, pomáhají při pořádání větších akcí v domově. Někteří z dobrovolníků se také zapojují  do manuální výpomoci v zařízení a jeho okolí, např. na zahradě. Je to krásný způsob obohacení nejen života našich uživatelů, ale věříme, že je obohacením a inspirací také pro dobrovolníky, kteří přispívají ke zvýšení kvality života a zpříjemnění celkové atmosféry v Domově Přístav Frýdek – Místek.

Jedna z našich dobrovolnic přichází za naší uživatelkou s pejskem, na kterého se vždy velmi těší a vyvolá u uživatelky dobrou náladu. Dobrovolnickou činnost v našem domově zajišťuje a zprostředkovává dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek, která dobrovolníky připraví a proškolí pro dobrovolnickou činnost, pořádá pro ně pravidelné supervize a nabízí také možnost individuálních konzultací. Jsme za práci dobrovolníků v našem zařízení a jejich přínos do života našich uživatelů velmi vděční.

Projekt Vzdělávání pracovníků v přímé péči – bazální stimulace podpořila Nadace Olgy Havlové – Výbor dobré vůle

VDV_logo_2014

Ponožky pro uživatele Domova Přístav

Děkujeme panu Danu Cieślarovi, dalším jednotlivcům a firmě MIKETA – panu Janu Gabrielovi – za tolik potřebný dar!

Zpět na pobočku Frýdek-Místek