Prevence bezdomovectví

Prevence bezdomovectví

V rámci sociální služby Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Frýdek-Místek vyhledáváme a oslovujeme jednotlivce, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo u nichž ke ztrátě bydlení již došlo. Nabízíme jim individuální podporu a pomoc při řešení vzniklé nepříznivé situace. Společně hledáme způsoby, jak zvýšit jejich samostatnost a soběstačnost. Podporujeme jejich začleňování do společnosti a minimalizujeme rizika, která ohrožují dosavadní jejich způsob života.

Kontakt:

  • Vedoucí přímé práce
    • +420 773 770 466
    • jakub.simoncic@armadaspasy.cz

Adresa:

  • Československé armády 797, Frýdek-Místek, 738 01

Veřejný závazek

Kontakty a kontaktní doba

Leták služby

Leták pro zájemce o službu

Ochrana osobních údajů:

  1. Informace o zpracování osobních údajů v Armádě spásy
  2. Formulář pro uplatnění práv osoby jako subjektu osobních údajů
  3. Záznam o činnostech – sociální služba
  4. Záznam o činnostech –  technický úsek

Služba je poskytována bezplatně.

Realizované projekty:

V rámci Programu na podporu zvyšování kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2022, který vyhlásil Moravskoslezský kraj, byl podpořen náš projekt „Automobil pro terénní službu Prevence bezdomovectví Frýdek-Místek“, a to částkou 300 000 Kč. Finanční prostředky byly použity na zakoupení nového osobního automobilu Citroën Berlingo. Automobil bude využíván terénními pracovníky k tomu, aby se dostali na potřebné vzdálené místo za uživateli, výrazně zkrátili dobu potřebnou pro přesun, ale zároveň jim umožní mít s sebou potřebné věci, díky kterým může pružně reagovat na nepříznivou osobní situaci osob bez přístřeší nebo tíživé životní situaci.


na projekt je poskytována finanční podpora EU

logolinka-projektu-pssp-2_horizontalni-barevna

Zpět na pobočku Frýdek-Místek