Terénní program

Terénní program

Služba Terénní programy nabízí pomoc mužům a ženám v nepříznivé sociální situaci, kteří jsou starší 18 let, jsou bez přístřeší, žijí na ulici nebo ve veřejných prostorách bez možnosti ubytování, vedou rizikový způsob života, jsou ohroženi ztrátou bydlení a jinými společensky nežádoucími jevy. Uživatele podporujeme v hledání řešení jejich nepříznivé situace prostřednictvím pomoci a podpory (sociální poradenství, kontakt na lékaře, úřady, instituce, potravinová a materiální pomoc, doprovod). Současně také mapujeme místa výskytu osob žijících na ulici nebo ve veřejných prostorách.

  • Telefon na recepci: nonstop 773 770 184
  • E-mail: opava@armadaspasy.cz
  • Adresa (kancelář terénních pracovníků): Nákladní 24, 746 01 Opava

Dokumenty stažení

Ochrana osobních údajů

 

Zpět na CSS Samaritán-Opava