Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Ostrava

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Ostrava

Poslání sociální služby:

Vytvářet příznivé podmínky, které napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci dětí a mládeže žijících převážně ve vyloučené lokalitě města. Poskytnutím prostoru, pomoci, podpory a informací napomáhat předcházet sociálnímu vyloučení. Prostřednictvím klubů napomáhat k všestrannému rozvoji jejich osobnosti.

Kontakty

Adresa:
Palackého 741/25
702 00 Ostrava 1

M: 773 770 452

E:  nzdm.ostrava@armadaspasy.cz

číslo bankovního účtu: 212471955/0300

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ

Veřejný závazek

Kontakty na zaměstnance

Provozní doba

Klub Maloš:

V prostorách NZDM působí i Klub Maloš, který je určen pro děti ve věku od 4 do 9 let, příp. i pro děti starší, které navštěvují 1.-3. ročník základní školy. Nejedná se o sociální službu. Bližší informace získáte zde: leták

Ochrana osobních údajů:

msk_logo 3 (1)ostrava_logo

Logo_PBO-page-001

Zpět na pobočku Ostrava