Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Ostrava

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Ostrava

Posláním sociální služby je vytvářet příznivé podmínky, které napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci dětí a mládeže žijících převážně ve vyloučené lokalitě města. Poskytnutím prostoru, pomoci, podpory a informací napomáhat předcházet sociálnímu vyloučení. Prostřednictvím klubů napomáhat k všestrannému rozvoji jejich osobnosti.

Adresa:
Palackého 741/25
702 00 Ostrava 1

 

Ředitelka: Mgr. Marcela Stryjová
M: 737 215 431
E: marcela_stryjova@czh.salvationarmy.org

vedoucí sociální služby: Mgr. Judita Kachlová

773 770 133, judita_kachlova@armadaspasy.cz

vedoucí přímé práce: 773 770 127, nzdm_ostrava@armadaspasy.cz

Cílová skupina: děti a mládež  6-26 let
Otevírací doba pro kluby:

po, pá 12 00-16.00 hod
út, stř, čt 12.00-18 hod

 

číslo bankovního účtu: 212471955/0300

Cíle sociální služby

  1. poskytovat dětem a mládeži bezpečný prostor pro trávení volného času ve skupině vrstevníků a podporovat jejich sociální začleňování
  2.  podporovat děti a mládež při realizaci osobních aktivit a cílů
  3. poskytovat dětem a mladým lidem podporu a pomoc při zvládání jejich nepříznivé situace ( problémy ve škole, v rodině, pasivní životní styl, vztahové konflikty, apod.) a podporovat při hledání řešení obtížných životních situací a přijetí důsledků svých rozhodnutí

 

Klub Maloš

V prostorách NZDM působí i Klub Maloš, který je určen pro děti ve věku od 4 do 9 let, příp. i pro děti starší, které navštěvují 1.-3. ročník základní školy. Nejedná se o sociální službu. Bližší informace získáte zde: leták

 

msk_logo 3 (1)ostrava_logoAlbert

Logo_PBO-page-001

Zpět na pobočku Ostrava