Azylový dům pro ženy a matky s dětmi – Ostrava

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - Ostrava

Posláním Domu pro ženy a matky s dětmi je poskytnutí dočasného ubytování při ztrátě bydlení a následná podpora při jeho opětovném získání a celkovém zlepšení nepříznivé sociální situace tzn. podpora při hledání nového bydlení, podpora při hledání zaměstnaní, při řešení dluhů, psychosociální podpora atd.

Jedná se o ženy a matky, které nejsou schopny vlastními silami zvládnout obtížnou životní situaci.

Kontakty:

Adresa:
Gen. Píky 25/2980
702 00 Ostrava – Fifejdy

telefon: 773 770 118 (recepce), 773 770 119 (recepce)
e-mail: adelante@armadaspasy.cz

číslo bankovního účtu: 9998663/0300

Kontakty

Informace o službě

Ceník ke stažení

Dokumenty ke stažení:

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SLUŽBY – žena bez dětí

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SLUŽBY -matka s dětmi (zákonný zástupce)

POSUDEK LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍM STAVU

DOMOVNÍ ŘÁD

Ochrana osobních údajů

Služba Armáda spásy, Azylový dům pro muže, Ostrava je spolufinancována Evropskou unií, státním rozpočtem a Moravskoslezským krajem v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 2022 + “.

Realizované projekty

Díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje proběhl na azylovém domě pro ženy a matky s dětmi projekt „Sociálně-terapeutické skupiny v Domě pro ženy a matky s dětmi v Ostravě“. Sociálně-terapeutická skupina patří k jedné z forem, jak je možné působit terapeuticky na klienty a je úzce svázána s psychoterapií. Terapie je cílené používání psychoterapeutických prostředků v souladu s vědeckými poznatky. Psychoterapie směřuje k dosažení, obnovení, rozvoji či udržení kvality života klientů tak, aby mohli žít spokojený život v oblastech osobních, pracovních, zdravotních a sociálních. Cílem psychoterapie je dosažení rozvoje osobnosti a odstranění nebo zmírnění psychického utrpení člověka. Realizace sociálně-terapeutické skupiny ve spolupráci se sociálními pracovníky pomáhá rozvíjet a posilovat pozitivní vzorce v chování a mezilidských vztazích, což má přímý vliv nejen na vztah rodič – dítě, ale i na vztahy partnerské a mezilidské. Dále je sociálně-terapeutická práce zaměřena na podporu hodnot rodiny, mezigeneračního soužití a stmelení rodinné komunity.  Tento projekt byl financován z „Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2021“. Děkujeme za podporu.

Tisková zpráva: Terapeutické skupiny pomáhaly v Domě pro ženy a matky s dětmi

Díky finanční podpoře MSK proběhl na azylovém domě pro ženy a matky s dětmi projekt „Prodloužení životnosti stavebně-technického zabezpečení provozu Domu pro ženy a matky s dětmi Ostrava“.  V rámci projektu byla realizována oprava oplocení areálu, výmalba pokojů uživatelek, vyčištění fasády, výměna podlahových krytin za koberce. Opravy napomohly mimo estetický prospěch především ke zlepšení hygienických a bezpečnostních podmínek služby. Potřebou cílové skupiny sociální služby Dům pro ženy a matky s dětmi Ostrava je mimo jiné i prostředí, které nepůsobí negativně na jejich psychický stav, a bezpečné prostředí, aby bylo minimalizováno riziko úrazů.  Tento projekt byl financován z „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021.“ 

mpsv ostrava_logo
cfpb NadaceCEZ_400x300_RGB_svetlePozadi_transparentni tesco ca HERO_logo
 lepší svět

Zpět na pobočku Adelante