Terénní program

Terénní program

Poslání:

Posláním terénního programu je nabízet pomoc osobám starším 18 let, kteří vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy a jsou bez přístřeší. Naši snahou je podpořit je a pomoci jim tuto jejich nepříznivou sociální situaci řešit prostřednictvím sociálního poradenství, pomáhat jim při uplatňovaní jejich práv, oprávněných zájmů, při
obstarávání osobních záležitostí, jako i poskytnout jim drobnou materiální pomoc.

Kontakt:

Mgr. Piotr Oskwarek, sociální a terénní pracovník
M: +420 773 770 422
E: piotr.oskwarek@armadaspasy.cz
Provozní doba: PO – PÁ: 9:00 – 13:30 hod.

Kontaktní adresa: Sociální služby Adelante, U Nových válcoven 1592/9a, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Navštivte nás na  Facebooku: 

Ke stažení:

Kontakty na zaměstnance

Veřejný závazek

Leták služby

Ochrana osobních údajů:

Zpět na Adelante

Realizované projekty:

“ Zefektivnění Terénního programu Adelante“ V únoru 2021 byl v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji pořízen  malý dodávkový automobil Dacia  Dokker. Automobil je využíván k doručování potravinové pomoci, zdravotního materiálu, oblečení a jiných potřeb osobám bez domova, k transportu těchto osob při jejich stěhování z terénu do azylového domu nebo domova pro seniory a k transportu terénních pracovníků do vzdálených míst Ostravy, ve kterých Terénní program také působí.