Terénní program

Terénní program

Armády spásy Ostrava –Mariánské Hory 9 od 1. ledna 2017 rozběhla projekt EÚ pod názvem „Terénní program pro osoby bez přístřeší v Ostravě“.

Poslání terénního programu:

Nabízet pomoc osobám starším 18 let, kteří vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy a jsou bez přístřeší. Snahou terénního programu je jejich situaci řešit v rámci sociálního poradenství, drobné materiální pomoci, či zdravotnické pomoci.

Cílová skupina:

Terénní program poskytuje sociální služby osobám bez přístřeší starším 18 let, kteří přežívají většinou na ulici, nebo ve veřejně přístupných prostorách bez možností ubytování. (Např. pod mostem, na nádražích, volné vagony, stany, garáže, lesy, parky, kanály, sklepy, opuštěné domy, vraky aut…) Jedná se o skupinu, která:

 • Je závislá na omamných a psychotropních látkách
 • Vede rizikový způsob života nebo je tímto způsobem ohrožena
 • Žije v sociálně vyloučených komunitách a jiných ohrožených skupinách
 • Vyznačuje se i problematickými kontakty s příslušníky majoritní společnosti, vzájemnou nedůvěrou atd.

Cíle terénního programu:

 • Minimalizace rizika životního způsobu osob bez přístřeší
 • Pomoc při uplatnění práv oprávněných zájmů, při vyřizování osobních záležitostí
 • Pomoc při opětovném sociálním začleňování se zpátky do společnosti
 • Zprostředkování kontaktu s návaznými službami (NDC,NOC, AD, DpS, sociální byty, ÚP ČR…)
 • Poskytování sociálního poradenství
 • Lékařská služba v terénu

Služba Terénního programu je bezplatná. Do terénu spolu s terénními sociálními pracovníky vyjíždí i MUDr. Pekárková (dobrovolná lékařka z řad Armády spásy) 1x týdně a pomáhá přímo v terénu lidem bez přístřeší odbornou zdravotní pomocí. Denně v terénu působí zdravotní terénní pracovník, který těmto lidem pomáhá řešit hlavně:

 • omezený přístup k zdravotní péči(vyhledává odborné lékaře dle potřeby klienta v terénu)
 • nabízí jim pomoc v řešení problémů v oblasti jejich zdraví
 • zajišťuje informovanost v oblasti prevence a osvěty
 • nabízí jim možnost využití systému veřejné zdravotní péče
 • pomáhá jim zajistit kompenzační pomůcky podle jejich potřeb.

Zdravotní terénní pracovník je takovým „mediátorem mezi lékařem/zdravotníkem a klientem/pacientem.

Každý den v každém počasí do terénu vychází minimálně dva terénní sociální pracovníci na už námi známé lokality města, a nebo mapují nová místa v terénu. Svojí prací se snaží podchytit a pomoci co nejvíce lidem bez přístřeší zmírnit či řešit jejich krizovou situaci. Jinak sídlí v staré části budovy NDC a NOC CSS Armády spásy, Ul. U Nových Válcoven 1571/9, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory.

Kontakt na ně: 773 770 107 (… 108, 311, 420, 421, 422), nebo e- mail: jana_petrickova@armadaspasy.cz

Záznamy o činnostech