Sociální rehabilitace – prevence bezdomovectví (tým SEVER)

Sociální rehabilitace - prevence bezdomovectví (tým SEVER)

Tým Sever má působnost na Praze 1, 2, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 21. 


Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_007/0000402
Název projektu: MHMP – zabydlování a podpora v bydlení domácností a poradci pro nájemníky
Doba trvání projektu: 1. 4. 2023 – 13. 12. 2025


Poslání:

Naším posláním je poskytovat podporu lidem, se zkušeností s bytovou tísní, aby pomocí vlastních sil mohli žít spokojený a důstojný život ve standardním bydlení, podle svých přání a potřeb.

Cílová skupina:

Služba sociální rehabilitace spolupracuje s lidmi, kteří jsou starší 18ti let, a kteří:

  • žijí ve standardním bydlení s nájemní smlouvou, a potřebují podporu ke zvládání kompetencí spojených s udržením bydlení, popřípadě jim byla nájemní smlouva ukončena (nebo neprodloužena), a řeší odchod z bytu a hledání následného bydlení.
  • nebo žijí v sub-standardním bydlení, jako je ubytovna, přelidněný /technicky nevyhovující byt, a potřebují podporu v rámci podání žádosti o sociální byt od hl. m. Prahy, nebo městské části. Podpora je individuální a rozvíjí silné stránky klienta.

Cíle sociální služby:

Cílem sociální rehabilitace je, aby uživatel*ka sociální služby získal*a kompetence spojené se samostatným bydlením, jako je včasné hrazení nájmu, dobré sousedské vztahy, vybavení domácnosti, získání prostředků na hrazení bydlení a podobně. Zároveň usilujeme o to, aby uživatelé*ky služby nalezly způsob jak žít svůj vlastní uspokojivý a smysluplný život, prostřednictvím podpory peer pracovnic*ků, řešení volného času, rozvojem koníčků a vztahů.


Sociální rehabilitace – Prevence bezdomovectví je realizována za podpory městské části Prahy 3, Praha 5, Praha 7 a magistrátu hl. m. Prahy.


Kontakty:

Vedoucí přímé práce:
Iva Vyskočilová
Tel: 775 880 148
Email: iva.vyskocilova@armadaspasy.cz

Terénní pracovníci:
Kryštof Hanzlík
Jakub Trembecký
Olga Hrudková
Kristýna Čermáková
Milana Andělová
Petr Štěpánek

Peer pracovníci:
Kateřina Lánová
Eugen Klička

IPS specialista:
Nikola Mizerová

Dluhový poradce:
Michaela Jánská

Ke stažení:


PROJEKT RODINY A DĚTI SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ A OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A INSTITUCIONALIZACI CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/00116039 je spolufinancován Evropskou unií.

Číslo programu: 03
Název programu: Operační program Zaměstnanost plus
Číslo výzvy: 03_22_007
Název výzvy: Podpora sociálního bydleníNázev projektu CZ: MHMP – zabydlování a podpora v bydlení domácností a poradci pro nájemníkyNázev projektu EN: Prague City Hall – housing and housing support for households and advisors for tenants

Sociální rehabilitaci: Prevenci bezdomovectví a zabydlování osob v bytové nouzi podporují:

                    

Zpět na CSS Karla Larssona