Terénní program Městské ubytovny

Terénní program Městské ubytovny

Naší prací je vyhledávat a kontaktovat osoby žijící na ulici. Spolupracovat s osobami, které žijí v městské ubytovně „Kloubovy domy“ zřízené magistrátem Hl. města Prahy.
Klientům nabízíme podporu z naší strany v podobě sociálního poradenství, motivačního rozhovoru, doprovodu, podpory péče o zdraví (drobné ošetření), či drobné materiální pomoci, díky které může klient vlastními silami uplatňovat své oprávněné zájmy, naplňovat potřeby a přání a předcházet problémům , a žít tak spokojenější a důstojnější život. Naše pomoc je poskytovaná v Praze na ulici, na městské ubytovně, v nouzovém ubytováním, či jinde dle domluvy klienta a sociálního pracovníka.

Cílová skupina

  • Jsou lidé starší 18 let, bez přístřeší v Praze (žijí přímo na ulici nebo v nouzových přístřeších)
  • žijí v městské ubytovně „Kloubovy domy“

Cílem týmu Hostelu je poskytnout uživatelům sociální služby informace a podporu při řešení jejich nepříznivé životní situace, které jim pomohou k nalezení standardního bydlení, či vhodné pobytové sociální služby (například zajištění nájemního bydlení v bytě, zprostředkování domova s pečovatelskou službou apod.).

Sebeřízení

Všichni členové/členky se shodli na tom, že se informace ze strany vedoucího služeb dostaly pouze k určitým lidem. Docházelo k výpadkům důležitých informací, některé se nedostávaly ke všem členům týmu. Rozhodli jsme se proto, že naší sociální službu, v rámci Armády Spásy, budeme vést v režii Sebeřízení, což znamená, že nemáme vedoucího přímé práce; fungujeme nehierarchicky. Všichni členové a členky týmu mají zodpovědnost za jednotlivé přidělené úkoly. V týmu tedy všichni rozhodujeme o tom, kam naši službu povedeme a jaké jsou naše cíle. Chybovat je lidské a přirozeně se v rámci kolegiality bavíme o tom, jak pracovat s chybou, jak plnit úkoly a vzájemně si pomáhat. Všichni se tudíž podílí na správě sociální služby Když se na nás obrátíte a budete chtít mluvit s “vedoucí”, bude s vámi komunikovat člověk, který má danou agendu na starosti nebo se pro danou situaci vybere zástupce nebo zástupkyně.

Kontakty:

Vanda Hu
Tel.: +420 773 770 351
Email: vanda.hu@armadaspasy.cz

Marie Vinšová
Tel: +420 775 880 065
Email: marie.vinsova@armadaspasy.cz

Mikuláš Konrád
Tel.: +420 775 880 072
Email: mikulas.konrad@armadaspasy.cz

Lukáš Lorenc
Tel.: +420 775 880 062
Email: lukas.lorenc@armadaspasy.cz

Mgr. Daniel Díaz
Tel: +420 775 880 059
Email: daniel.diaz@armadaspasy.cz

Ke stažení

Zpět na CSS Karla Larssona