Terénní program – Hostel

Terénní program - Hostel

Poslání

Poslání terénního programu je pomáhat mužům a ženám starším 18ti let, kteří:

  1. jsou bez přístřeší v Praze ( žijí přímo na ulici nebo v nouzových přístřeších)
  2. žijí v městské ubytovně „Kloubovy domy“

Naší prací je vyhledávat a kontaktovat osoby žijící na ulici. Spolupracovat s osobami, které žijí v městské ubytovně „Kloubovy domy“ zřízené magistrátem Hl. města Prahy.
Klientům nabízíme podporu z naší strany v podobě sociálního poradenství, motivačního rozhovoru, doprovodu, podpory péče o zdraví ( drobné ošetření ), či drobné materiální pomoci, díky které může klient vlastními silami uplatňovat své oprávněné zájmy, naplňovat potřeby a přání a předcházet problémům , a žít tak spokojenější a důstojnější život. Naše pomoc je poskytovaná v Praze na ulici, na městské ubytovně, v nouzovém ubytováním, či jinde dle domluvy klienta a sociálního pracovníka.

Cíle sociální služby

Cílem týmu Hostelu je, aby uživatelé sociální služby získali informace a podporu při řešení jejich nepříznivé životní situace, které jim pomohou k nalezení standardního bydlení, či vhodné pobytové sociální služby (například zajištění nájemního bydlení v bytě, zprostředkování domova s pečovatelskou službou apod.).

Kontakty:

Vedoucí přímé práce:
Bc. Mikoláš Opletal
Tel: 773 770 281
Email: mikolas.opletal@armadaspasy.cz

Terénní pracovnice a pracovníci:
Renata Hanusová
Vanda Hu
Kateřina Kolouchová
Vojtěch Pokorný

Komunitní pracovníci:
Natan Hačund

Ke stažení

Zpět na CSS Karla Larssona