Terénní program – streetwork

Terénní program - streetwork

foto: Jakub Plíhal / Aktuálně.cz

Poslání:

Poslání terénního programu je pomáhat mužům a ženám starším 18ti let, kteří jsou:

 • bez přístřeší v Praze (žijí přímo na ulici),
 • žijí nebo žili v podnájmu od Armády spásy, anebo v nájmu od městské části, či magistrátu hl. m. Prahy (například v bytě pro osoby v sociální tísni).
 • nebo mají podanou žádost o byt z důvodu sociální tísně od magistrátu hl. m. Prahy a byli doporučení městskými částmi do doplňkové sítě, kterou zřizuje magistrát hl. m. Prahy,
 • žijí v nouzovém ubytování zřízeném magistrátem Hl. města Prahy (hostel Melounova).

Naší prací je vyhledávat a kontaktovat osoby žijící na ulici, či spolupracovat s osobami, které žijí v sociálních bytech od města Prahy (či od městské části), nebo v bytech Armády spásy (organizace je nájemce).
Klientům nabízíme podporu z naší strany v podobě sociálního poradenství, motivačního rozhovoru, doprovodu, podpory péče o zdraví (drobné ošetření), či drobné materiální pomoci, díky které může klient vlastními silami uplatňovat své oprávněné zájmy, naplňovat potřeby a přání a předcházet problémům, a žít tak spokojenější a důstojnější život.
Naše pomoc je poskytovaná v Praze na ulici, v bytě, či jinde dle domluvy klienta a sociálního pracovníka.

Terénní práce probíhá v čase od 8:00 do 16:30 každý všední den.

Na území hl. m. Prahy provozuje terénní program – Streetwork dvě formy poskytování:

1. PĚŠÍ FORMA:

Street fotka č. 1
K činnostem pěší terénní sociální práce patří následující:

 • aktivní oslovování osob bez přístřeší;
 • sociální práce s osobami bez přístřeší;
 • motivace osob k řešení své situace;
 • lehké ošetření osob;
 • poskytnutí materiální pomoci (ošacení, potraviny);
 • zprostředkování kontaktu s institucemi či příbuznými;
 • pomoc s úředními či formálními dokumenty;
 • doprovod;
 • informování a sociálně integrační činnosti;
 • poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik.

2. MOBILNÍ TERÉNNÍ SLUŽBA:

Mobilka - fotka č. 2

Mobilní terénní služba poskytuje:

 • sociální poradenství;
 • lehké zdravotní ošetření;
 • materiální pomoc;
 • výdej polévky a potravin.

Rozpis mobilní terénní služby:

ÚTERÝ – od 10:00 do 11:00 Praha 9 (ul. Beladova u buňky poblíž metra Letňany)
ÚTERÝ – od 12:00 do 13:00 Praha 8 (pod Libeňským mostem poblíž golfového hřiště)
STŘEDA – od 13:00 do 14:00 Praha 11 (U Michelského lesa – vstup do Areálu Interlovu)

Kontakty:

Arnošt Drozd, vedoucí přímé práce
Tel: 773 770 437
E-mail: arnost.drozd@armadaspasy.cz

Filip Peregrin, DiS., zástupce vedoucího přímé práce
Tel: 734 587 175
E-mail: filip.peregrin@armadaspasy.cz

Bc. Zuzana Kunčová, terénní sociální pracovník
Tel: 773 770 457
E-mail: zuzana.kuncova@armadaspasy.cz

Bc. Dominik Ertner, DiS., terénní sociální pracovník
Tel: 775 880 063
E-mail: dominik.ertner@armadaspasy.cz

Michaela Škvrňáková, terénní pracovnice
Tel: 773 770 487
E-mail: michaela.skvrnakova@armadaspasy.cz

Vladislav Rakušan, terénní pracovník
Tel: 773 770 274
E-mail: vladislav.rakusan@armadaspasy.cz

Nikol Nováková, terénní pracovnice
Tel: 775 880 074
E-mail: nikol.novakova@armadaspasy.cz

Bc. Petra Matoušková, terénní pracovnice
Tel: 775 880 061
E-mail: petra.matouskova@armadaspasy.cz

Jakub Šrámek, terénní pracovník
Tel: 773 770 323
E-mail: jakub.sramek@armadaspasy.cz

Lukáš Vávra, majordomus
Tel: 775 880 073
E-mail: lukas.vavra@armadaspasy.cz

Ke stažení:

Zpět na CSS Karla Larssona