Terénní program – Streetwork

Terénní program - Streetwork

foto: Jakub Plíhal / Aktuálně.cz

Poslání:

Poslání terénního programu je pomáhat mužům a ženám starším 18ti let, kteří jsou:

 • bez přístřeší v Praze (žijí přímo na ulici),
 • žijí v nouzovém ubytování zřízeném magistrátem Hl. města Prahy (hostel Melounova).

Naší prací je vyhledávat a kontaktovat osoby žijící na ulici, či spolupracovat s osobami, které žijí v nouzovém ubytování od hl. m. Prahy.
Klientům nabízíme podporu z naší strany v podobě sociálního poradenství, motivačního rozhovoru, doprovodu, podpory péče o zdraví (drobné ošetření), či drobné materiální pomoci, díky které může klient vlastními silami uplatňovat své oprávněné zájmy, naplňovat potřeby a přání a předcházet problémům, a žít tak spokojenější a důstojnější život.
Naše pomoc je poskytovaná v Praze na ulici, v nouzovém ubytování, či jinde dle domluvy klienta a sociálního pracovníka.

Terénní práce probíhá v čase od 8:00 do 16:30 každý všední den.

Na území hl. m. Prahy provozuje terénní program – Streetwork dvě formy poskytování:

1. PĚŠÍ FORMA:

Street fotka č. 1
K činnostem pěší terénní sociální práce patří následující:

 • aktivní oslovování osob bez přístřeší;
 • sociální práce s osobami bez přístřeší;
 • motivace osob k řešení své situace;
 • lehké ošetření osob;
 • poskytnutí materiální pomoci (ošacení, potraviny);
 • zprostředkování kontaktu s institucemi či příbuznými;
 • pomoc s úředními či formálními dokumenty;
 • doprovod;
 • informování a sociálně integrační činnosti;
 • poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik.

2. MOBILNÍ TERÉNNÍ SLUŽBA:

Mobilka - fotka č. 2

Mobilní terénní služba poskytuje:

 • sociální poradenství;
 • lehké zdravotní ošetření;
 • materiální pomoc;
 • výdej polévky a potravin.

Rozpis mobilní terénní služby:

ÚTERÝ – od 10:00 do 11:00 Praha 9 (ul. Beladova u buňky poblíž metra Letňany)
ÚTERÝ – od 12:00 do 13:00 Praha 8 (pod Libeňským mostem poblíž golfového hřiště)
STŘEDA – od 13:00 do 14:00 Praha 11 (U Michelského lesa – u retenční nádrže Interlov)

Kontakty:

Bc. Zuzana Kunčová, vedoucí přímé práce
Tel: 773 770 457
E-mail: zuzana.kuncova@armadaspasy.cz

Tým Streetwork:

Ina Klanicová, DiS., sociální pracovnice
Tel.: 775 880 191
E-mail: ina.klanicova@armadaspasy.cz

Filip Houška, DiS., sociální pracovník
Tel: 775 880 244
E-mail: filip.houska@armadaspasy.cz

Jakub Šrámek, terénní pracovník
Tel: 773 770 323
E-mail: jakub.sramek@armadaspasy.cz

Nikol Nováková, terénní pracovnice
Tel: 775 880 074
E-mail: nikol.novakova@armadaspasy.cz

Tým ICM:

Lukáš Kratina, DiS., sociální pracovník a zástupce vedoucí přímé práce
Tel: 775 880 197
E-mail: lukas.kratina@armadaspasy.cz

Ing. Anna Kupková, sociální pracovnice
Tel: 773 770 274
E-mail: anna.kupkova@armadaspasy.cz

Michaela Škvrňáková, terénní pracovnice
Tel: 773 770 487
E-mail: michaela.skvrnakova@armadaspasy.cz

Bc. Petra Matoušková, terénní pracovnice
Tel: 775 880 061
E-mail: petra.matouskova@armadaspasy.cz

Ke stažení:

Zpět na CSS Karla Larssona