Centrum sociálních služeb – Šumperk

Centrum sociálních služeb - Šumperk

O projektu

Armáda spásy v Šumperku provozuje centrum sociálních služeb pro osoby bez přístřeší od roku 2000, kdy v uvedeném roce v Šumperku otevřela azylový dům a noclehárnu pro muže bez přístřeší. V roce 2008 se tyto služby rozrostly o noclehárnu pro ženy a azylový dům pro ženy. V lednu 2011 poskytované služby byly rozšířeny o Nízkoprahové denní centrum, které je provozováno na Jesenické ulici.

Cíle v životě osob bez domova mohou být podle měřítek většinové společnosti malé či nesmyslné, protože většinu svého času věnují naplňování svých nejzákladnějších potřeb. Své potřeby naplňují někdy i způsobem, který neodpovídá normám, a často se dostávají do konfliktu s pravidly i zákony.

Chceme ukázat, že každý byť sebemenší uskutečněný cíl, či jen opravdová snaha o uskutečnění, se cení. Život před osoby bez domova naložil dost strastí a překážek, ale to, že jsou stále zde, že dokáží žít i tento život, je velká odvaha. Naší prací chceme ukázat, že život je jedinečný dar a máme si ho vážit přes všechny těžkosti.

V případě naší práce je vždy nutné vidět člověka. Vidět ten neopakovatelný Boží originál, jehož doposud zvolenou cestu možná nechápeme nebo s ní nesouhlasíme, ale stále vidíme jedinečnou bytost, která přes všechny útrapy, přes všechny potíže a životní peripetie má v sobě nesmrtelnou duši. Snažíme se nestigmatizovat, snažíme se zbavovat předsudků jednotlivce i veřejnost.

Centrum sociálních služeb poskytuje osobám bez přístřeší sociální službu:

Smyslem centra sociálních služeb v Šumperku je nabízet pomoc mužům a ženám bez přístřeší, kteří se z různých příčin ocitli v nepříznivé sociální situaci a poskytnout jim podporu při hledání cesty k začlenění zpět do společnosti a do života nezávislého na sociálních službách. V rámci všech uvedených služeb je nedílnou součástí odborná pomoc a sociální poradenství.

Zimní programy

Nad rámec poskytování sociálních služeb poskytuje Armáda spásy v zimním období, kdy venkovní teplota klesne pod -5 °C, možnost strávit část dne o víkendech i noc v teple poskytnutím „VOLNÉ ŽIDLE“ v prostorách areálu Centra sociálních služeb.

Obecně prospěšné práce

Nabízíme možnost výkonu alternativních trestů „obecně prospěšné práce“ a v tomto smyslu spolupracujeme s pracovištěm probační a mediační služby v Šumperku.

Humanitární činnost – povodně apod.

Armáda spásy rovněž disponuje humanitárním skladem. Prostředky z něho byly opakovaně využity zejména při povodních. Máme např. k dispozici několik desítek vysoušečů. Tato technika je v době klidu nabídnuta i široké veřejnosti k zapůjčení.

Součástí je i humanitární sklad ošacení, kde mohou občané odevzdat nepotřebné oděvy.
Kontakt: 583 224 634 – pondělí až neděle od 7.00 do 19.00 hod

Pracovní aktivity klientů a veřejně prospěšné práce

Součástí celodenního pobytu (služby Azylový dům) je pracovní aktivizační program, kde se klienti podílejí na provozu Centra sociálních služeb. V rámci dobrovolnické činnosti se mohou uživatelé všech služeb zapojit do dalších aktivit.

Klientům nabízíme také možnost zaměstnání v rámci veřejně prospěšných prací, kde zajišťují

  • údržbu a úklid dalších budov v areálu a nízkoprahového denního centra
  • úklid vybraných lokalit ve městě Šumperk (včetně péče o cca 38 zastávek MHD)

Dokumenty k projektu veřejně prospěšných prací: Publicita 1, Publicita 2, Publicita 3, Publicita 4, Publicita 5, Publicita 6, Publicita 7

Kontakty

Adresa:
Armáda spásy v ČR
Centrum sociálních služeb
Vikýřovická 1495
787 01  Šumperk
tel.   +420 583 224 634
tel.   +420 588 881 730 (VoIP)
Detašované pracoviště:
Armáda spásy v ČR
Nízkoprahové denní centrum
Jesenická 2
787 01  Šumperk
tel. +420 588 881 731 (VoIP)

 

Kontaktní osoba

Bc. Alena Krejčí, ředitelka
tel. +420 737 215 408
e-mail: alena_krejci@czh.salvationarmy.org


clip_image003

logo-kraje sumperk

   

Zpět na pobočku Šumperk