Azylový dům

Azylový dům

POSLÁNÍ

Posláním služby Azylového domu v Šumperku je nabídka pomoci mužům a ženám, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, spojenou se ztrátou bydlení, poskytnutím přechodného ubytování, individuální sociální podpory a dostatečného prostoru k jejich samostatnému začlenění do běžného života společnosti.

CÍL SLUŽBY

Cílem azylového domu je poskytnout přechodné ubytování mužům a ženám, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Následně podpora a pomoc s řešením nepříznivé sociální situace a se získáním návazného bydlení.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou muži a ženy starší 18 let, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a kteří jsou fyzicky soběstační a jsou ochotni podle svých možností a schopností podílet se na řešení své nepříznivé sociální situace.

KAPACITA SLUŽBY

Kapacita Azylového domu je 31 míst.

  • Pokoje pro muže nebo ženy jsou využívány dle momentální potřebnosti zájemců (pokoje jsou pouze „mužské“ nebo pouze „ženské“).
  • V případě kapacitních prostor umožňujeme ubytování manželského páru v jednom pokoji.

KONTAKTY

Recepce – nepřetržitá linka +420 773 770 304

Adresa poskytované služby:
Vikýřovická 1495, 787 01 Šumperk
Mapa, jak se k nám dostanete z autobusového/vlakového nádraží: ZDE

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

Bc. Alena Krejčí, ředitelka CSS AS ŠUMPERK
tel. +420 737 215 408
e-mail: alena.krejci@armadaspasy.cz

Bc. Tomáš Procházka, vedoucí přímé práce
tel. +420 773 770 294
e-mail: tomas.prochazka@armadaspasy.cz

Bc. Lucie Nikolovová, sociální pracovnice
tel. +420 773 770 408
e-mail: lucie.nikolovova@armadaspasy.cz

Bc. Patricie Lakomá, sociální pracovnice
tel. +420 773 770 407
e-mail: patricie.lakoma@armadaspasy.cz

Ke stažení

Ochrana osobních údajůZpět na pobočku Šumperk