Azylový dům

Azylový dům

Pobytová sociální služba Azylový dům je poskytována v souladu § 57 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách od 15. 02. 2000.

Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok na adrese Vikýřovická 1495, Šumperk

Kontakt na nepřetržitou službu

+420 773 770 304

Pracovní doba sociálního pracovníka:

Pondělí – Pátek  8.30 – 11.00, 13:15 – 14:00

Kapacita

31 míst ve dvou nebo třílůžkových pokojích.

 • Pokoje pro muže nebo ženy jsou využívány dle momentální potřebnosti zájemců (pokoje jsou pouze „mužské“ nebo pouze „ženské“).
 • V případě kapacitních prostor umožňujeme ubytování i manželského páru v jednom pokoji.

Cílová skupina

Služba je určena pro muže a ženy bez přístřeší starší 18-ti let, kteří jsou fyzicky soběstační (tzn., vyjdou schodiště, nepotřebují v základních životních úkonech pomoc jiné osoby apod.) a jsou ochotni aktivně se podílet na řešení své nepříznivé sociální situace.

Služba není poskytnuta zájemci v případě, že:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby,
 • nebo osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, zařízení vypovědělo v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování pravidel Azylového domu (sankční ukončení).

Posláním služby

Azylového domu v Šumperku je nabídka pomoci mužům a ženám, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, spojenou se ztrátou bydlení, poskytnutím přechodného ubytování, individuální sociální podpory a dostatečného prostoru k jejich samostatnému začlenění do běžného života společnosti.

Cílem azylového domu je podporovat uživatele v aktivitě při zlepšování jeho nepříznivé sociální situace a vytvářet podmínky, aby se postupně mohl začleňovat do společnosti, směřující k jeho úplné samostatnosti.

podpora:

 • s adaptací
 • s vyřízením dokladů
 • s vyřízením sociálních dávek
 • při komunikaci s úřady a dalšími organizacemi
 • při hledání zaměstnání
 • pří hledání bydlení
 • zprostředkování návazných služeb
 • kontaktu s rodinou a přirozeným prostředím
 • při zajištění lékařské péče (zprostředkování, hospitalizace)
 • při řešení závislostí
 • při plnění závazků a povinností vůči jiným osobám a institucím
 • při řešení dluhů
 • při hospodaření s finančními prostředky

Nabízené služby

 • zajištění přechodného celodenní ubytování ve 2 – 3 lůžkových pokojích
 • garantovaný minimální zůstatek finančních prostředků určený pro osobní potřebu
 • možnost celodenního stravování (viz ceník ke stažení), podpora při zajištění stravy nebo možnost přípravy vlastní stravy
 • možnost praní, sušení a žehlení prádla;
 • nabídka ošacení (viz ceník ke stažení)
 • základní sociální poradenství, osobní rozhovory
 • pracovně – aktivizační program
 • možnost výkonu alternativních trestů
 • možnost zařazení do veřejně prospěšných prací
 • nabídka křesťanských programů

Podmínky poskytnutí služby

 • zájemce spadá do cílové skupiny – osoby bez přístřeší
 • zájemce má platný doklad totožnosti (i náhradní)
 • vyhovující zdravotní stav doložený lékařskou zprávou (viz formulář ke stažení)

Kontaktní osoby

Bc. Alena Krejčí, ředitelka CSS AS ŠUMPERK
tel. +420 737 215 408
e-mail: alena.krejci@armadaspasy.cz

Bc. Tomáš Procházka, vedoucí přímé práce
tel. +420 773 770 294
e-mail: tomas.prochazka@armadaspasy.cz

Bc. Patricie Hepilová, sociální pracovnice
tel. +420 773 770 408
e-mail: patricie.hepilova@armadaspasy.cz

Bc. Lucie Nikolovová, sociální pracovnice
tel. +420 773 770 408
e-mail: lucie.nikolovova@armadaspasy.cz

Ke stažení

Ochrana osobních údajůZpět na pobočku Šumperk