Pojišťovny hradí pouze třetinu nákladů ordinací pro chudé

V ordinacích praktického lékaře Armády spásy se lékaři i sestry snaží co nejvíce potíží vyřešit na místě a pokud to není nutné, pacienty neodesílají dál ke specialistům. Tím ale stráví s pacientem mnohem více času, což je finančně nákladnější. Aby mohla Armáda spásy financovat zdravotní péči o lidi bez domova, spustila kampaň Ošetřenka, ze které, díky štědrosti dárců, čerpá více než polovinu zdrojů.

„Tím, že chceme co nejvíce potíží vyřešit v našich ordinacích dochází k tomu, že lékař při stejné diagnostice stráví s pacientem dvakrát tak více času a z toho důvodu se jeho práce zdražuje. Stejně tak se toto týká sester. Například ordinace praktického lékaře v Ostravě stála v roce 2023 zhruba 2 miliony korun, z čehož 1,2 milionu korun byly personální náklady. Pojišťovny nám uhradily 700 tisíc korun, zhruba 300 tisíc korun se nám podařilo získat od města a kraje a více než milion na náklady nám scházel. Ten se nám podařil získat díky štědrosti veřejnosti v rámci projektu Ošetřenka,“ popisuje Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy.

„Času na ošetření pacienta potřebují zdravotníci více také z těch důvodů, že naši pacienti přicházejí mnohdy k lékaři po letech, nemají žádnou zdravotnickou dokumentaci a sami často nedokáží své zdravotní problémy jasně definovat,“ doplňuje MUDr. Andrea Pekárková, lékařka Armády spásy.

Běžně dochází k tomu, že pojišťovny nehradí úkony, jako jsou například různá potvrzení, které si člověk normálně u svého praktického lékaře hradí, dále neproplácí administrativní práci a samozřejmě nehradí úkony, které jsou provedeny lidem, kteří nejsou v systému zdravotního pojištění, což bývají především cizinci.

„V ordinacích praktického lékaře Armády spásy se kromě odborného zdravotnického ošetření dostává pacientům také pomoci v oblasti zajištění konkrétního léku, např. uhrazením doplatku, poskytnutím zdravotnického materiálu. Nezbytná je také asistence s dodržováním léčebného režimu od zajištění léku přes objednání ke specialistovi až po přípravu na hospitalizaci. Zdravotníci jsou součástí multidisciplinárních týmů spolu s dalšími odborníky na řešení problematiky bezdomovectví,“ dodává MUDr. Andrea Pekárková.

V Armádě spásy je zapotřebí, aby jak lékař, tak i sestra byli klientovi průvodcem.

„Běžný praktický lékař odesílá dle potřeby své pacienty ke specialistům. My ale víme, že naši klienti k nim většinou nedorazí, proto se snažíme co nejvíce záležitostí řešit na místě. Například převazy ran řešíme přímo v ordinaci a neodesíláme pacienta na chirurgii,“ říká Jana Plačková, ředitelka ostravské ordinace Armády spásy a dodává: „Často pracujeme s lidmi, kteří nemají rozhled ve zdravotnickém systému České republiky, léta například nechodili k lékařům a jakmile je odešleme jinam a oni ztratí tu pomocnou ruku, je to pro ně velký problém. Naše ordinace poskytují i jakési průvodcovství ve zdravotnictví. Klientovi tedy například neřekneme, aby si zašel na diabetologii, ale lékaře mu seženeme, objednáme ho a ideálně mu zajistíme i doprovod, případně sanitku.“

Specifika práce v ordinaci praktického lékaře Armády spásy se týkají i hygienického zázemí. Pacienti se často dostavují ve špatném stavu, mají například svrab nebo vši. Běžné ordinace nejsou na pacienty v tomto stavu připraveny, nemají pro ně hygienické zázemí a ani potřebnou časovou kapacitu.

„V našich ordinacích jsme schopni zajistit jak odvšivení, tak léčbu svrabu. Zamezujeme tím i šíření infekčních chorob, jelikož tímto eliminujeme kontakt nemocných s veřejností. Jinak by pacient musel například cestovat MHD,“ komentuje Jana Plačková.

Armáda spásy se často setkává s nepochopením ze strany jiných zdravotnických zařízení. Dále se potýká s nedostatkem materiálu, který není úplně zdravotnický. Když totiž dorazí pacient ve špinavém oblečení, není možné, aby se po ošetření, například po převazu, oblékl opět do tohoto oblečení. Problémem často bývá i podvýživa, kterou je zapotřebí řešit. Vše totiž souvisí se vším a pokud je pacient podvyživený, jeho zranění se špatně léčí. Náročné je i mluvit s pacienty o prevenci.

„Potýkáme se s určitou mírou nekázně u pacientů. Často totiž nechtějí řešit nemoc samotnou, řeší až následné symptomy, které je obtěžují. Jakmile symptomy vyřešíme, přestanou docházet. Pak jim například dojdou léky a vše se vrací na začátek. Často nechápou, že je potřeba řešit příčinu, ne důsledek. Ze strany lékaře to vyžaduje trpělivost a opakované vysvětlování,“ doplňuje Jana Plačková.

Armáda spásy má v současné době ordinace praktického lékaře v Ostravě a v Praze. Že je jejich péče zapotřebí dokládá i fakt, že v Ostravě měli v roce 2023 1089 registrovaných pacientů, u kterých docházelo k pravidelné péči a 606 neregistrovaných pacientů na nepravidelnou péči a bylo provedeno 2665 ošetření. V pražské ordinaci proběhlo v roce 2023 2982 ošetření, z toho 772 u nepojištěných pacientů.

 „Ke konci března 2024 máme v evidenci 1687 pacientů, 403 z nich je nepojištěných a 126 jsou pojištěnci pojišťovny, která s námi opakovaně odmítá uzavřít smlouvu. Přes 500 těchto pacientů ošetřujeme na vlastní náklady, dokonce za ně hradíme námi indikovaná laboratorní vyšetření a zobrazovací metody. Museli jsme také například hradit převoz pacienta infekčním sanitním vozem, jelikož měl velice podezřelý nález na RTG plic stran tuberkulózy,“ dodává závěrem MUDr. Andrea Pekárková.

Tím, že fungují ordinace praktického lékaře Armády spásy, ušetří stát nemálo finančních prostředků. Je mnohem lepší a i levnější, když pacienti dochází pravidelně do ordinace, kde lékaři dokáží podchytit jak infekční choroby, tak i jakékoli jiné, protože prevence je vždy levnější než následná péče. Pokud například zůstane nemocný člověk na ulici a je potřeba mu zavolat záchrannou službu, jsou náklady mnohem vyšší, než když ho terénní služba zaveze do ordinace Armády spásy a tam ho zdravotnický personál ošetří.

Cíle poskytování primární zdravotní péče lidem bez domova tedy můžeme shrnout do třech hlavních oblastí: zlepšení zdravotního stavu osob bez domova jako takových, ochrana veřejného zdraví a zlepšení ekonomické efektivity zdravotnictví v oblasti vynaložených prostředků na léčení osob bez domova. V této snaze může veřejnost Armádě spásy pomoci na osetrenka.cz.


To chci podpořit


Tisková zpráva