Pražský primátor a další zástupci hlavního města se sešli s představiteli církví působících v metropoli

Na pozvání primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody se v pátek 12. ledna uskutečnilo historicky první novoroční setkání zástupců hlavního města s představiteli církví a náboženských společností působících v Praze. Účastníci nejprve diskutovali o samotném poslání církví a jejich přínosu pro život konkrétních komunit v Praze, dalším tématem pak byla možná spolupráce v oblasti vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb, psychologické podpory, kultury a také otázka, jaká témata je zapotřebí ve veřejném prostoru otevírat.

„Člověk se nemůže stát bohem a jakákoli hra na něj se mu krutě vymstí, řekl Václav Havel. I proto se domnívám, že my lidé si máme spíše vzájemně pomáhat k dobrému v rámci principů, které máme společné. Církve a náboženské instituce hrají v tomto ohledu mimořádně důležitou roli, bez ohledu na to, kdo chodí či nechodí do kostela,“ řekl pražský primátor Bohuslav Svoboda.

„Vzpomněl jsem si při dnešním setkání na plodnou spolupráci v ekumenickém duchu, na vše dobré, co se podařilo v harmonických vztazích vytvořit v disentu i po listopadu 1989. I proto velmi oceňuji upřímný a srdečný rozhovor, který se mezi zástupci města a církví za přítomnosti pana primátora rozvinul,“ zdůraznil Marián Hošek, předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro vztahy s církvemi a náboženskými společnostmi.

„Myslím, že jsme dnes založili dobrou novoroční tradici. Během více než hodinové debaty jsme si stihli zpřesnit naši budoucí spolupráci na úrovni hlavního města, s přesahem na městské části i k organizacím, které Praha zřizuje či provozuje, a s ohledem na to, co kdo umí,“ uvedl Pavel Mareš, předseda Výboru pro rodinnou politiku a sociální oblast Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Většina debatujících zdůraznila význam podpory rodiny a kultivace mezilidských vztahů a z různých úhlů pohledu pojmenovávala ochotu současných lidí podílet se na životě svých komunit. Církve ocenily zájem hlavního města o spolupráci a spontánně nabídly pomocnou ruku, například při řešení důsledků pandemie covidu nebo dopadů hrůzné střelby na Filozofické fakultě UK.

Za hlavní město se jednání zúčastnili vedle pražského primátora Bohuslava Svobody také radní pro oblast školství Antonín Klecanda, dále Marián Hošek, předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro vztahy s církvemi a náboženskými společnostmi, Pavel Mareš, předseda Výboru pro rodinnou politiku a sociální oblast Zastupitelstva hl. m. Prahy, Petr Zeman, zastupitel hl. m. Prahy, Mária Ševčíková, členka Komise Rady hl. m. Prahy pro vztahy s církvemi a náboženskými společnostmi, Jan Wolf, předseda Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a podporu cestovního ruchu Zastupitelstva hl. m. Prahy a Jiří Knitl, předseda Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Za církve pak byl přítomen Jan Graubner (Římskokatolická církev), Martin Moldán (Apoštolská církev), František Pekárek (Armáda spásy), Mikuláš Pavlík (Církev adventistů sedmého dne), David Novák (Církev bratrská), Tomáš Butta (Církev československá husitská), Pavel Pokorný (Českobratrská církev evangelická), Marián Čop (Evangelická církev augsburského vyznání v ČR), Ivana Procházková (Evangelická církev metodistická), Lukáš M. Vytlačil (Starokatolická církev), Karol Efraim Sidon (vrchní zemský rabín) a také Jan Klas (Jednota bratrská), Ladislav Devečka (Luterská církev evangelická a. v. v České republice).