Reakce na článek


Platforma 10, tedy neformální sdružení největších nestátních poskytovatelů sociálních služeb v České republice, reaguje na článek s názvem „Neziskovky se zlobí na Jurečku, od ledna stále čekají na dotace“, který vyšel na Novinky.cz.

Platforma 10 s vyjádřením z daného článku nesouhlasí. Drtivá většina dotací jde do sociálních služeb prostřednictvím kapitoly 313, která má dva dotační programy. Program A a program B. Program A rozděluje zhruba 95 % všech finančních prostředků, a to standardním způsobem.

„Jakmile Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) dostane rozpočet na sociální služby, který schvaluje Vláda ČR, rozešle příslušnou částku jednotlivým krajům. Tuto částku rozděluje krajům podle tzv. směrných čísel. Tyto finanční prostředky rozdělovalo MPSV vždy začátkem roku a krajům pak dorazily v březnu či dubnu. Tento systém fungoval mnoho let, ale v posledních dvou letech MPSV udělalo maximum pro to, aby informace o výši finančních prostředků dostaly kraje co nejdříve. Pro tento rok se jednalo o přelom listopadu a prosince a již v lednu, případně v únoru, byly kraje schopny sdělit, kolik finančních prostředků jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb dají,“ sděluje Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy a mluvčí Platformy 10.

Výjimku tvoří program B, který rozděluje několik málo procent finančních prostředků. V tomto případě se jedná o speciální služby, které mají nadregionální nebo celostátní charakter.

„Odtud některé neziskové organizace čerpají finanční prostředky a MPSV do tohoto nově vstoupilo, s cílem zavést systém a kontrolu. Zde tedy může dojít u některých služeb, které si finance roky nárokovaly, k tomu, že rozdělení nabere nějaké zpoždění, ale nejedná se vůbec o majoritu,“ doplňuje Jan František Krupa.

Článek s názvem „Neziskovky se zlobí na Jurečku, od ledna stále čekají na dotace“ je tedy podle Platformy 10 minimálně zavádějící.

Jako mnoho kritických hlasů směrem k financování sociálních služeb mohou i tyto postřehy kolegů zastřešených USSČR signalizovat, že je potřeba celý systém financování sociálních služeb přenastavit.

„Je nezbytné najít nový způsob financování, ideálně přes jednotné normativy (např. počet zasíťovaných úvazků v přímé péči na jednotlivé sociální služby), které nebudou zohledňovat historicky nastavená směrná čísla, ale půjdou po skutečné a reálné potřebnosti v jednotlivých lokalitách a regionech, tak jak to bude potřeba,“ dodává závěrem Jan František Krupa.


Zmiňovaný článek byl publikovaný na serveru Novinky.cz 25. 3. 2024 ve 4:48: Neziskovky se zlobí na Jurečku, od ledna stále čekají na dotace – Novinky


Kontakt pro média:
Mgr. Tereza Melišová
Komunikace a PR
734 852 239
tereza.melisova@armadaspasy.cz


reakce ke stažení