Rozvoj Street Medicine má v České republice zelenou

Armáda spásy navázala úzkou spolupráci s Mediky na ulici, jejímž primárním cílem se poskytovat mnohem více zdravotní péče lidem bez domova, která bude díky studentům medicíny i kvalitnější.
Tento projekt umožní pilotování zdravotně sociální pomoci a zavedení této spolupráce do běžné praxe sociální služby.

„Pražská Armáda spásy poskytuje sociální službu Terénní program (Streetwork) od roku 2013. Jednou z oblastí práce ve Streetworku je ošetřování osob bez domova přímo na ulici a poskytování dlouhodobé
podpory při jejich uzdravování. Ve spolupráci s Mediky na ulici jsme vytvořili Street Medicine tým, což je klíčové pro zkvalitnění zdravotní péče pro naše klienty. Přípravu na tomto projektu v roce 2020 financoval Nadační fond Avast,“
říká Jan Desenský, ředitel Centra sociálních služeb Karla Larssona od Armády Spásy.
Armáda spásy v České republice vytváří specifické služby pro osoby bez domova, které jsou na sociálně zdravotním pomezí. Od převazování ran v terénních programech, ošetřoven na nízkoprahových denních centrech, po ordinaci praktického lékaře v Ostravě. Z pilotování Street Medicine týmu v Praze vznikne metodika, která bude přenositelná i do dalších měst a má poukázat na potřebu multidisciplinárních terénních týmu pro osoby bez domova. „Naše organizace bere zvýšení dostupnosti zdravotní péče pro osoby bez domova vážně. Proto se vedení organizace rozhodlo podpořit náš pilotní projekt v Praze. V minulosti se nám osvědčilo, že pokud jsme se věnovali individuálně jednotlivci s bércovým vředem a dodali jsme mu zdravotní péči a podporu při léčbě, tak se jeho zdravotní stav stabilizoval. Nyní chceme ošetřování ve Streetu posunout o další úroveň dál,“ doplňuje Jan Desenský.
Street Medicine probíhá na ulici při kontaktu, mobilní terénní službě (tzn. sanitka), nebo ve zdravotně hygienické stanici. „Díky spolupráci s Mediky na ulici se již navýšil počet ošetřených osob a zkvalitnila se péče. Nyní dokážeme zprostředkovat zdravotní péči lidem bez domova, kteří by jinak zůstali bez ní a můžeme ji poskytovat přímo na ulici,“ říká vedoucí terénního programu Streetwork Arnošt Drozd.
Street Medicine je velkou inspirací i pro studentský spolek Medici na ulici, který se již přes 6 let aktivně věnuje problematice osob bez přístřeší. Studenti se tak snaží v kooperaci např. právě s Armádou spásy přispívat ke zdravotnímu aspektu péče v multidisciplinárním prostředí zdravotně-sociální problematiky.
Medici na ulici provozují kamenné i terénní ošetřovny, kde jsou pravidelně k dispozici klientům až pětkrát v týdnu. Kromě klientské práce se také věnují organizaci odborného předmětu a dalších vzdělávacích akcí, díky kterým téma přinášejí na akademickou půdu a seznamují s ním své kolegy, budoucí zdravotníky. Práce se sociálně vyloučenou skupinou obyvatel vyžaduje kromě jiného specifické komunikační dovednosti, se kterými se tak nově zapojení studenti mohou seznámit, předávat je kolegům a následně užívat v klinické praxi.
Ve spolupráci s Armádou spásy studenti dělají další krok v rozšiřování Street Medicine v českém prostředí. „Věřím, že správný směr ke zlepšení zdravotní péče nejen v nízkoprahových službách, ale i ve veřejném zdravotnictví, vede skrze kultivaci multidisciplinární práce,“ říká Marek Havrda, vedoucí spolku Medici na ulici. Studenti tak budou mít možnost v novém týmu poskytovat komplexní péči kriticky ohroženým klientům a pokusí se tak vyplnit díry v „záchranných sítích“, kterými osoby bez
přístřeší propadávají.


tisková zpráva

foto: Michaela Škvrňáková