Uhodily mrazy, Armáda spásy je připravena

Venkovní teploty klesly pod bod mrazu a Armáda spásy má pro lidi bez domova připraveny denní centra i noclehárny, kde mohou přečkat mrazivé dny i noci. Zima je totiž období, kdy potřebují pomoc nejvíce. Každoročním cílem Armády spásy je, aby kdokoli, kdo z ulice přijde požádat o pomoc, získal v zařízeních prostor. V Praze se navíc bude poskytovat také noční terénní program.

„Noční terénní program je poskytován obvykle od 19 do 8 hodin. Službu vykonávají každou noc dva zaměstnanci Armády spásy, kteří objíždí autem Prahu a oslovují lidi na ulici s nabídkou přespání v některé z nocleháren. Pokud klient souhlasí a má zájem o to přečkat noc v teple, je mu místo na noclehárně zajištěno a podle situace je tam také převezen,“ říká Jan Desenský, ředitel Centra sociálních služeb Karla Larssona Armády spásy v Praze a dodává: „Nabídnuta je mu také péče v nočním hygienickém centru, které provozujeme na Praze 10, kde máme možnost dát člověka do čistšího stavu, aby mohl být převezen na ambulantní službu, jako je zimní noclehárna. V rámci naší činnosti také spolupracujeme se zdravotními zařízeními i městskou policií.“

Hlavním cílem Armády spásy je záchrana zdraví, v řadě případů i lidských životů, před mrazem a nepřízní počasí. V zimě je nejdůležitější dostat lidi do tepla, pod střechu. To se daří i díky velké podpoře dárců z řad veřejnosti, kteří přispívají prostřednictvím projektu Nocleženka.

„Díky zakoupeným nocleženkám můžeme v našich zařízeních ubytovat uživatele, kteří jinak na ubytování nemají finance. Nocleženka stojí 100 Kč a nezahrnuje pouze nocleh, ale také polévku, teplý nápoj, možnost osobní hygieny, konzultaci se sociálním pracovníkem a také základní ošetření či prohlídku v ordinaci praktického lékaře. Nocleženka nám pomáhá pokrýt náklady, které neproplácí stát v rámci dotací, což jsou například večeře. My věříme, že člověk nemá jít spát hladový, ale zákon o sociálních službách na tuto elementární potřebu nepamatuje,“ popisuje Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy.

Armáda spásy v zimních měsících denně poskytuje okolo 2.500 míst, pokud budou i tak stavy překročeny a bude mrznout, otevře se tzv. volná židle.

„Od 1. prosince ve spolupráci s naší praktickou lékařkou provozujeme pro lidi bez domova, kteří mají horší zdravotní stav, službu 24/7, která spočívá v zajištění domácí péče například pro doléčení, aby ho lidé nemuseli absolvovat na ulici, což je důležité speciálně v zimním období,“ komentuje Jan Desenský.

Mezi lidmi bez domova jsou i tací, kteří nevyužívají zimních programů Armády spásy a přečkávají zimu venku na ulici nebo ve svých provizorních přístřešcích. „Za těmi docházejí terénní pracovníci Armády spásy. Klientům nosí potraviny, nejčastěji se jedná o instantní polévky, čaj, kávu, sušenky, paštiky a další potraviny s delší dobou trvanlivosti, samozřejmě také deky a teplé oblečení. Kromě toho provádějí i základní ošetření přímo v terénu. V zimním období se kromě běžného ošetření (odřeniny, bércové vředy atd.) setkávají i s omrzlinami,“ doplňuje Jan František Krupa.

Armáda spásy zároveň chce více poukázat na systém dlouhodobé pomoci. Jen tak se mohou lidé bez domova dostat ze své nelehké životní situace. Poskytnutí noclehu bývá často prvním krokem k návratu do běžného života. Proto má Armáda spásy heslo „Jen nocleh nestačí“. „Naším hlavním a dlouhodobým cílem je navrátit člověka zpět do běžného života a dostat ho do bodu, kdy již žádnou Nocleženku potřebovat nebude a bude zcela soběstačný. Je to nemalý a velmi těžký cíl. Každý člověk má jiný příběh a potýká se s různými problémy. Snažíme se vnímat individuální potřeby každého z nich, a díky tomu tak společně najít cestu k dlouhodobému řešení,“ dodává závěrem Jan František Krupa.

Jak pomoci člověku bez domova na ulici

  • Oslovte ho – pokud vidíte na ulici sedět nebo ležet člověka bez domova, zeptejte se ho, zda je v pořádku a jestli se orientuje. Pokud by však mohla být situace pro vás nebezpečná, volejte odbornou pomoc.
  • Volejte záchranku – pokud je daná osoba ve špatném zdravotním stavu, nevnímá, nemůže mluvit či chodit.
  • Nabídněte pomoc – pokud s vámi daná osoba komunikuje, zeptejte se, zda nepotřebuje jídlo, ošacení či teplý nealkoholický nápoj.
  • Kontaktujte terénní sociální pracovníky – a to i v případě, že s vámi člověk bez domova nechce mluvit a pomoc odmítá. Armáda spásy, či podobné organizace, které zajišťují terénní program, mají zkušenost, jak s lidmi bez domova komunikovat a nabídnout jim okamžitou pomoc.

Podpořit ho můžete i nákupem na noclezenka.cz.


tisková zpráva