V sociálních službách je důležitá i práce kaplanů

Při příležitosti blížících se Velikonoc, tedy nejvýznamnějšího křesťanského svátku, chce Armáda spásy poukázat na důležitost kaplanské práce v sociálních službách. Armáda spásy totiž věří, že nejlepší formou pomoci je péče o celého člověka, proto v rámci svých sociálních služeb nabízí kaplani také duchovní péči. Ta je určena všem, bez ohledu na vyznání.

Stejně jako v nemocnicích či věznicích je i v sociálních službách zapotřebí kaplanská práce. I z těchto důvodů se při přípravě novelizace zákona o sociálních službách u zajištění kaplanské či pastorační práce pracuje s návrhem, aby tato služba byla v sociálních službách nabízena.

„Schválení zákonného ukotvení kaplanské služby v alespoň některých sociálních službách by zcela jistě otevřelo dveře pro větší zapojení kaplanů z řad Armády spásy i dalších církví,“ říká Aleš Malach, důstojník Armády spásy.

Armáda spásy věří, že je důležité pečovat nejen o tělo a mysl, ale i o ducha, proto je jedním z jejích důležitých strategických cílů co nejlépe propojit duchovní a sociální práci, a to zejména zajištěním kaplanské služby na každém projektu. Armáda spásy se ve své kaplanské službě zaměřuje na lidi bez přístřeší, na lidi zklamané životem, na lidi, kteří hledají záblesk naděje pro budoucí den.

„Armáda spásy nabízí péči o tělo, jelikož dobré zdraví a fyzická pohoda jsou základní potřeby, které je třeba naplnit ještě před tím, než se řeší ostatní problémy. Svým klientům tedy zajišťuje lékařské prohlídky, poskytuje přístřeší, jídlo a oblečení. Dále nabízí péči o mysl, jelikož většina nově příchozích má psychologické a emocionální problémy, které je třeba řešit, aby se mohli vrátit do normálního života a opět prožívat radost. A v neposlední řadě i péči o ducha,“ popisuje Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy a doplňuje: „Duchovní péče rozpoznává potřeby lidského ducha v době, kdy čelí traumatu, nemoci nebo zármutku, a na tyto potřeby reaguje. Může znamenat i potřebu nalezení smyslu, vlastní hodnoty, sebevyjádření, podpory ve víře, případně touhy po obřadu či modlitbě, svátosti, nebo jen vnímavého posluchače.“

Centra sociálních služeb Armády spásy jsou motivována křesťanskými hodnotami, které jsou zakomponovány do každé aktivity a do každého programu. Nabízené náboženské aktivity přinášejí pocit společenství a stability.

„V mé práci se budu snažit přinést pochopení o čem je kaplanská práce. My v Armádě spásy, už podle svého názvu, jsme chápali kaplanskou činnost hodně evangelizačně. Ale evangelizace je pouze jeden z mnoha aspektů kaplanství. Další jsou provázení, naslouchání, přátelství, společné prožívání ve smyslu biblického „plačte s plačícími a radujete se s radujícími se“,“ doplňuje závěrem Aleš Malach.

Kaplanskou práci může podpořit i veřejnost, a to na https://www.darujme.cz/kaplani.


tisková zpráva