Velikonoční poselství Národního velitele Armády spásy

Odvažte se rozbalit tento dárek zdarma!

Mnoho lidí se zdráhá přijmout něco zdarma, protože si myslí, že to není tak úplně zadarmo, jak se zdá. Nechtějí být zaskočeni nečekanými důsledky. Myslí si: když už dostanu něco zadarmo, tak se předpokládá, že za to něco vrátím. Vždy za tím vězí nějaký skrytý záměr.

No a dnes vás zvu, abyste přijali krásný dar. Je zcela zdarma! Bůh vám nabízí nový, věčný život. Pokud se odvážíte přijmout dar Boží milosti právě teď, začnete hned zakoušet jeho lásku, pokoj, radost a naději. Je to dar, který vám změní život, a jediné, co musíte udělat, je tento bezplatný dárek prostě rozbalit tím, že ho přijmete do svého srdce. Žádný skrytý úmysl!

Proč vás zvu právě o Velikonocích k rozbalení a přijetí tohoto krásného bezplatného daru? Protože křesťané každý rok znovu o velikonočním víkendu slaví, že Ježíš Kristus zemřel na kříži, aby obnovil vztah mezi Bohem a lidmi, jako jste vy a já. O Velikonoční neděli byl vzkříšen. Právě v té chvíli se nám všem zpřístupnil bezplatný dar Boží milosti a nového života.

Stačí dnes tento dar rozbalit a přijmout ho pro svůj vlastní život. Je zdarma a změní váš život ještě dnes! Otevřete své srdce, abyste jej přijali. Odvažte se rozbalit a přijmout tento bezplatný dar. Není k mání jen o Velikonocích, není omezen pouze na tento velikonoční víkend. Je tu zdarma, každý den!

Přeji vám požehnané Velikonoce.

Richard de Vree
národní velitel
Armády spásy v České republice a na Slovensku