Dům pod svahem

Dům pod svahem

Posláním služby následné péče Dům pod Svahem je nabízet pomoc osobám závislým na alkoholu nebo gamblingu. Těmto osobám služba poskytuje podporu v nalezení cesty k trvalé abstinenci a začlenění zpět do společnosti.

KONTAKT:

Vedoucí služby: Bc. Lucie Pálková

Tel: 773 770 290

Email: lucie.palkova@armadaspasy.cz

Armáda spásy v České republice, z.s.
Dům pod svahem – služba následné péče
Pod Svahem 284/1
735 64  Havířov

KE STAŽENÍ


          

Zpět na Sociální služby Havířov