Dům pod svahem – Havířov

Dům pod svahem - Havířov
Tréninkové byty
Naše farma
Jsem zájemce
o službu
Praxe a odborné stáže
Preventivní programy pro děti a mládež

„Dům pod svahem, ale společně zdoláme horu.“

Ojedinělý projekt nabízí pomoc alkoholikům nebo gamblerům, kteří se rozhodli abstinovat.

Základní program trvá 18 měsíců a je rozdělen do 3 fází služby. Zaměstnanci pracují s uživateli za pomoci 4 pilířů (skupinová a individuální práce, pracovní terapie a volnočasové aktivity).

 

POSLÁNÍ

Posláním služby následné péče v Havířově je nabízet pomoc osobám závislým na alkoholu nebo gamblingu. Těmto osobám služba poskytuje podporu v nalezení cesty k trvalé abstinenci a začlenění zpět do společnosti.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Muži bez přístřeší starší 18 let závislí na alkoholu nebo gamblingu, abstinující minimálně 14 dnů, kteří se snaží zvládnout abstinenci svépomocně nebo prostřednictvím odborných zařízení a nadále potřebují podporu, ochranu před sociálním vyloučením a pomoc směřující k sociálnímu začlenění do společnosti.

 

CÍLE

 • Podporovat uživatele v rozhodnutí trvale abstinovat.
 • Podporovat uživatele v rozvoji schopností a dovedností podporujících sociální začlenění:
  • upevnění pracovních návyků formou pracovní terapie,
  • získání zaměstnání a jeho udržení,
  • zajištění bydlení,
  • získání návyku racionálního hospodaření s finančními prostředky,
  • prohloubení schopností uplatňovat svá práva.
 • Podporovat a rozvíjet přirozené vazby s přáteli, rodinou a známými z „nezávadového“ prostředí.
 • Podporovat uživatele v nalezení možnosti, jak trávit volný čas.

 

ZÁSADY SLUŽBY

 • laskavý přístup k člověku na základě křesťanských hodnot
 • odbornost a týmová práce personálu
 • stejné možnosti využití služeb pro všechny
 • individuální přístup k uživateli

 

Kapacita služby: 15 míst (Dům pod svahem) + 8 míst (byty)

 

Průběh služby ve 4 krocích:

1. fáze – čas, ve kterém se uživatel rozhodne, zda je služba určena pro něho. Ve spolupráci se zaměstnanci definuje „spouštěče své závislosti“. Svoji závislost se snaží zvládnout za podpory uživatelů ve vyšší fázi a zaměstnanců. Uživatel je zapojen do pracovní terapie, individuální a skupinové práce. V rámci služby může využít nabídky volnočasových aktivit.

2. fáze – uživatel pokračuje v nalezení správné cesty k abstinenci. Je oporou pro nové uživatele. Postupně se zapojuje do aktivit mimo zařízení a nachází přátele z „nezávadového prostředí“. Nadále je uživatel zapojen do pracovní terapie, individuální a skupinové práce a může využít nabídky volnočasových aktivit.

3. fáze – uživatel se připravuje na odchod z Domu pod svahem (hledá práci, bydlení). V rámci této fáze převládá individuální práce. Dle možností organizace je nabízeno tréninkové bydlení.

Rozšíření služby o 4. fázi – od 1. prosince 2011 služba následné péče pořídila první tréninkové byty pro absolventy Programu, kterým se nepovedlo najít další bydlení. Byty organizace získala ve spolupráci se společností RESIDOMO. Čtvrtá fáze je o návratu zpět do společnosti. Uživatelé pracují, mají nové přátelé a koníčky.

 

Kontakty:

Armáda spásy
Dům pod svahem – služba následné péče
Pod Svahem 284/1
735 64  Havířov

Tel.: 773 770 158

Ředitel Armády spásy v Havířově: Mgr. Tomáš Kolondra

Tel: 737 215 426

Email: tomas_kolondra@armadaspasy.cz

 

Vedoucí služby: Lucie Pálková

Tel: 773 770 290

Email: lucie_palkova@armadaspasy.cz

 

Sociální pracovník – terapeut: Mgr. Jan Vincenc

Tel: 773 770 160

Email: jan_vincenc@armadaspasy.cz

 

Číslo účtu: 231 259 298/0300

Ke stažení: Leták Domu pod svahem

Reportáž Den otevřených dveří aneb let balonem

msk_logo 3 (1) Logo MPSV VDV_logo_2014
Havířov logo nokd_logo_horizontalni

Zpět na pobočku Havířov