Noclehárna pro muže

Noclehárna pro muže

Služba Noclehárna pro muže nabízí pomoc mužům v nepříznivé sociální situaci, kteří jsou starší 18 let, jsou bez přístřeší, fyzicky soběstační a chtějí svojí situaci řešit. Nabízíme možnost přenocování, provedení hygieny, poskytnutí stravy, využití kuchyňky pro přípravu stravy, rozhovory s pracovníky zaměřené na motivaci k řešení nepříznivé situace (vyřízení dokladů, registrace na Úřadu práce a vyřízení sociálních dávek, hledání práce a bydlení) a využívání návazných služeb (Nízkoprahové denní centrum, azylový dům).

  • Telefon na recepci: 773 770 184, 553 712 984
  • E-mail: opava@armadaspasy.cz
  • Adresa (místo poskytování služby): Nákladní 24, 746 01 Opava

Dokumenty k stažení:

Ochrana osobních údajů:

Sociální službu podpořili:

   

Zpět na CSS Samaritán-Opava