Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou poskytovány ve formě terénní a ambulantní.

Poslání

Posláním sociální služby je podpora seniorů a osob se zdravotním postižením žít aktivním způsobem života, aby mohli zůstat co nejdéle v přirozeném prostředí domova a usilovat o zachování míry soběstačnosti, kterou disponují. Za aktivní účasti uživatelů a ve spolupráci s dalšími zúčastněnými osobami (rodinní příslušníci, opatrovníci osob omezených ve svéprávnosti, sociální pracovníci…) poskytujeme pomoc při překonávání obtížných situací, podporujeme důstojnost člověka ve stáří a snažíme se předcházet sociálnímu vyloučení a zmírňovat jeho dopad na uživatele, rozvíjet společenské kontakty uživatelů. Služba je poskytována jak ambulantní formou tak formou terénní v přirozeném prostředí uživatelů.

Kontakt

Armáda spásy
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
M. Majerové 1733/6
708 00, Ostrava-Poruba

M: 773 770 133
E: judita.kachlova@armadaspasy.cz

Veřejný závazek

Kontakty na zaměstnance, kontaktní doba

Provozní doba terénní služby:

Po – Pá 8:00 – 16:00

Provozní doba ambulance:

pondělí – pátek
9:00 – 11:30; 12:00 – 13:00

 

Ochrana osobních údajů:

 

 

Senátor pan Zdeněk Nytra