Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

 

Cílová skupina

Senioři a osoby se zdravotním postižením, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a nepotřebují pomoc druhé osoby při pohybu v zařízení.

Věková kategorie uživatelů:

  • dospělí (27 – 64 let) – osoby se zdravotním postižením
  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři ( nad 80 let)

Maximální okamžitá kapacita služby: 19 uživatelů (15 ambulantní forma, 4 terénní forma).

Poslání služby

Posláním sociální služby je podpora seniorů a osob se zdravotním postižením žít aktivním způsobem života, aby mohli zůstat co nejdéle v přirozeném prostředí domova a usilovat o zachování míry soběstačnosti, kterou disponují. Za aktivní účasti uživatelů a ve spolupráci s dalšími zúčastněnými osobami (rodinní příslušníci, opatrovníci osob omezených ve svéprávnosti, sociální pracovníci úřadů a neziskových organizací…) poskytujeme pomoc při překonávání obtížných situací, podporujeme důstojnost člověka ve stáří a snažíme se předcházet a zmírňovat sociální vyloučení a rozvíjet společenské kontakty uživatelů.

Cíle sociální služby

  1. Zprostředkovat kontakty se společenským prostředím, podporovat a rozvíjet navazování kontaktů a jejich upevňování.
  2. Zachovat kvalitu života seniora a udržet jej co nejdéle v jeho přirozeném prostředí domova.
  3. Udržet a rozvíjet dovednosti, schopnosti seniora prostřednictvím socioterapeutických činností.
  4. Poskytovat uživatelům pomoc při ochraně jejich práv a oprávněných zájmů.

Zásady poskytované služby

Zásada rovného přístupu

Vychází z Listiny základních práv a svobod, která v Hlavě I obecná ustanovení čl.1 říká: „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a i právech.“ Ke každému člověku přistupujeme stejně, bez diskriminace a klademe důraz na ochranu před předsudky.

Zásada individuality v rámci poskytované služby

Vycházíme vstříc individuálním potřebám uživatele, pokud je to v možnostech sociální služby. Respektujeme individuální přání, potřeby uživatele v rámci poskytované sociální služby a pracujeme formou individuálních plánů za aktivní účasti uživatele.

Křesťanské zásady

Každého člověka vnímáme jako Boží stvoření, které má ve svém základu dobro. Přijímáme s úctou a pochopením každou lidskou bytost, protože každý člověk má svou důstojnost a zaslouží si úctu a porozumění.

Snažíme se vnímat člověka ne skrze jeho minulost, ale skrze jeho budoucnost. Věříme, že každý člověk je Bohem obdarován. Tyto dary se snažíme v  sobě i druhých hledat a posilovat.

Kontakty

Adresa:
Armáda spásy
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
M. Majerové 1733/6
708 00, Ostrava-Poruba

 

Ředitelka: Mgr. Marcela Stryjová
M: 737 215 431
E: marcela_stryjova@czh.salvationarmy.org

Vedoucí sociální služby: Mgr. Judita Kachlová
M: 773 770 133
E: judita_kachlova@armadaspasy.cz

Vedoucí přímé práce: M: 773 770 128

E: martina_kuhnova@armadaspasy.cz

Sociální pracovníci: M: 773 770 127, 773 770 129, 773 770 132

Pracovnice v sociálních službách: M:773 770 131

Provozní doba ambulantní formy poskytování:

Po 10:00 – 12:00; 13:00 – 15:00
Út 10:00 – 12:00; 13:00 – 14:30
St 10:00 – 12:00; 13:00 – 15:00
Čt, Pá 10:00 – 12:00; 13:00 – 13:30

Provozní doba terénní formy poskytování:

Po – Pá 8:00 – 12:00 – 13: 00 – 16:00

SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY BEZPLATNĚ

Záznamy o činnostech

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou poskytovány ve formě ambulantní a terénní.

 

          

 

Zpět na pobočku Ostrava