Nízkoprahové denní centrum

Nízkoprahové denní centrum

O projektu

Sociální služba Nízkoprahové denní centrum je poskytována v souladu § 61 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Služba je určena pro muže a ženy bez přístřeší starší 18-ti let.

Služba je poskytována bezplatně.

Okamžitá kapacita

20 míst.

Provoz

Kde: Jesenická 2, Šumperk, v blízkosti autobusového i vlakového nádraží
Kdy: Pondělí až pátek, od 9:00 do 16:00

Kontakt na pracovníka nízkoprahové denního centra od 8:00 do 16:00
Tel. +420 581 881 731
Mobil + 420 773 770 410

Poslání služby

umožnit osobám starším 18 let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení trávit čas v bezpečném prostředí. Prostřednictvím základního sociálního poradenství uživatele motivujeme a podporujeme k využití návazných služeb a k snížení dopadů rizikového způsobu života.

Nabízené služby

Základní činnosti:

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Umožnění celkové hygieny těla (Zdarma zapůjčení mýdla a ručníku. Nabídka ošacení z humanitárního šatníku))
 • Pomoc při osobní hygieně.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Vytvoření podmínek pro přípravu stravy (využití kuchyňky v prostoru NDC)
 • Poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování (polévka s chlebem zdarma, zajištění pitného režimu v otevírací době NDC)
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění.

Další nabízené činnosti:

 • V případě zájmu podpora ze strany duchovních pracovníků Armády spásy
 • Další nabízené služby dle ceníku (porce polévky navíc, chléb s máslem, praní a sušení prádla, zakoupení ošacení)
 • Aktivity pro využití volného času (rozhovor, využití počítače, knihy, televize, společenské hry, …)

Podmínky poskytnutí služby

 • zájemce spadá do cílové skupiny – osoby bez přístřeší;
 • zařízení není bezbariérové, přesto je možné využít služby s podporou pracovníka centra nebo dle konkrétního individuálního řešení situace
 • respektování pravidel (tolerance alkoholu při příchodu 0,8 promile, zákaz vnášení alkoholu a jiných návykových látek do prostor Nízkoprahového denního centra, dodržování domovního řádu, apod.);

Služba není poskytnuta zájemci v případě, že:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá;
 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá;
 • u kterých trvá sankční opatření z důvodu ukončení smlouvy o poskytnutí sociální služby z důvodu porušení pravidel služby;

Ke stažení

Kontakty

Bc. Alena Krejčí, ředitelka CSS AS ŠUMPERK
tel. +420 737 215 408
e-mail: alena.krejci@armadaspasy.cz

Bc. Tomáš Procházka, vedoucí přímé práce
tel. +420 773 770 294
e-mail: tomas.prochazka@armadaspasy.cz

Eva Marcalíková, DiS, sociální pracovnice
tel. +420 581 881 731
tel. + 420 773 770 410
e-mail: eva.marcalikova@armadaspasy.cz

Zpět na pobočku Šumperk