Nízkoprahové denní centrum

Nízkoprahové denní centrum

Poslání

Posláním nízkoprahového denního centra v Šumperku na ulici Jesenická je umožnit osobám od 18 let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení trávit čas v bezpečném prostředí. Prostřednictvím základního sociálního poradenství uživatele motivujeme a podporujeme k využití návazných služeb a k snížení dopadů rizikového způsobu života. V rámci terénní formy se snažíme vyhledávat a monitorovat lokality, kde se zdržují osoby bez domova.

Cílová skupina

Služba je určena pro muže a ženy bez přístřeší od 18let, kteří nejsou omezeni v rámci mobility, především chůze na schodech, zařízení není bezbariérové. Omezení v rámci mobility se týká pouze ambulantní formy nízkoprahového denního centra.

Kapacita ambulantní formy poskytování

20 uživatelů (uvedený počet je maximální okamžitá kapacita služby)

Kapacita terénní formy

2 uživatelé (uvedený počet je maximální okamžitá kapacita služby)

Provozní doba

Provozní doba ambulantní formy poskytování:
pondělí: 9:00 – 16:00
úterý: 9:00 – 16:00
středa: 9:00 – 16:00
čtvrtek: 9:00 – 16:00
pátek: 9:00 – 16:00
sobota: 9:00 – 16:00
neděle: 9:00 – 16:00

Provozní doba terénní formy poskytování:
pondělí: 9:00 – 14:00 – terénní práce, 14:00 – 16:00 – administrativa
úterý: 9:00 – 14:00 – pouze po předchozí dohodě
středa: 9:00 – 14:00 – pouze po předchozí dohodě
čtvrtek: 9:00 – 14:00 – pouze po předchozí dohodě
pátek: 9:00 – 14:00 – pouze po předchozí dohodě

Ke stažení

Ochrana osobních údajů

Kontakty

Recepce +420 773 770 410

Adresa poskytované služby: Jesenická 475/2, 787 01 Šumperk Mapa, jak se k nám dostanete z autobusového/vlakového nádraží: ZDE

Bc. Alena Krejčí, ředitelka CSS AS ŠUMPERK
tel. +420 737 215 408
e-mail: alena.krejci@armadaspasy.cz

Bc. Tomáš Procházka, vedoucí přímé práce
tel. +420 773 770 294
e-mail: tomas.prochazka@armadaspasy.cz

Bc. Vendula Gál, sociální pracovnice
tel. +420 773 770 409
email: vendula.gal@armadaspasy.cz

Bc. Michaela Kristková, sociální pracovnice
tel. +420 773 770 498
e-mail: michaela.kristkova@armadaspasy.cz

Zpět na pobočku Šumperk