Nízkoprahové denní centrum

Nízkoprahové denní centrum

Sociální služba Nízkoprahové denní centrum je poskytována v souladu § 61 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Místo poskytování služby

Jesenická 2, Šumperk, v blízkosti autobusového i vlakového nádraží

Kontakt na pracovníka nízkoprahové denního centra

od 8:00 do 16:00
Tel. +420 588 881 731
Mobil + 420 773 770 410

Formy poskytování sociálních služeb

 • ambulantní
 • terénní

Poslání

Umožnit osobám starším 18 let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení trávit čas v bezpečném prostředí. Prostřednictvím základního sociálního poradenství uživatele motivujeme a podporujeme k využití návazných služeb a k snížení dopadů rizikového způsobu života.

Cílová skupina

Služba je určena pro muže a ženy bez přístřeší od 18-let, kteří nejsou omezeni v rámci mobility, především chůze na schodech, zařízení není bezbariérové. Omezení v rámci mobility se týká pouze ambulantní formy nízkoprahového denního centra.

Provozní doba ambulantní formy

 • pondělí: 9:00 – 16:00
 • úterý: 9:00 – 16:00
 • středa: 9:00 – 16:00
 • čtvrtek: 9:00 – 16:00
 • pátek: 9:00 – 16:00
 • sobota: 9:00 – 16:00
 • neděle: 9:00 – 1600

Kapacita ambulantní formy poskytování

počet klientů – 20 – (uvedený počet je maximální okamžitá kapacita služby)

Provozní doba terénní formy

 • pondělí: 7:00 – 12:00 terénní práce 12:00 – 14:00 administrativa
 • úterý: individuální schůzky
 • středa: individuální schůzky
 • čtvrtek: 7:00 – 12:00 terénní práce 12:00 – 14:00 administrativa
 • pátek: individuální schůzky
 • sobota: zavřeno
 • neděle: zavřeno

Kapacita terénní formy

počet klientů – 2 (uvedený počet je maximální okamžitá kapacita služby)

Služba nabízí

 • poskytnutí bezpečného prostoru,
 • poskytnutí polévky,
 • prostor k osobní hygieně,
 • podporu v duchovní oblasti,
 • základní sociální poradenství,
  • o podporu při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
  • o podporu v oblasti bydlení,
  • o podporu v oblasti financí,
  • o podporu v oblasti práce,
  • o podporu v oblasti rodinných vztahů,
  • o zprostředkování nabídky návazných služeb

Služba je poskytována bezplatně.

Podmínky poskytnutí služby

 • zájemce spadá do cílové skupiny – osoby bez přístřeší,
 • zařízení není bezbariérové, přesto je možné využít služby v rámci terénní formy
 • respektování pravidel (tolerance alkoholu při příchodu 0,8 promile, zákaz vnášení alkoholu a jiných návykových látek do prostor Nízkoprahového denního centra, dodržování domovního řádu, apod.)

Služba není poskytnuta zájemci v případě, že:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • u kterých trvá sankční opatření z důvodu ukončení smlouvy o poskytnutí sociální služby z důvodu porušení pravidel služby.

Ke stažení

Ochrana osobních údajů

Kontakty

Bc. Alena Krejčí
ředitelka CSS AS ŠUMPERK
tel. +420 737 215 408
e-mail: alena.krejci@armadaspasy.cz

Bc. Tomáš Procházka
vedoucí přímé práce
tel. +420 773 770 294
e-mail: tomas.prochazka@armadaspasy.cz

Bc. Michaela Kristková
sociální pracovnice
tel. +420 773 770 498
e-mail: michaela.kristkova@armadaspasy.cz

Zpět na pobočku Šumperk