Noclehárna

Noclehárna

POSLÁNÍ

Posláním Noclehárny Armády spásy v Šumperku na ulici Vikýřovická je umožnit přenocovat v bezpečném prostředí s možností hygieny, polévky a sociálního poradenství, a to osobám od 18 let, které se ocitly ve večerních nebo nočních hodinách bez přístřeší.
Prostřednictvím základního sociálního poradenství uživatele motivujeme a podporujeme k využití návazných služeb. Cílem je podpora rozvoje takových schopností a dovedností, které vedou k předcházení, zmírnění nebo zastavení propadu sociálního vyloučení ze společnosti.

CÍL SLUŽBY

Cílem noclehárny je zabezpečit přenocování v bezpečném prostředí s možností hygieny a posílit dovednosti a schopnosti uživatelů tak, aby bylo omezeno prohlubování sociálního vyloučení ze společnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou soběstační muži a ženy od 18 let, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

KAPACITA SLUŽBY

  • 20 lůžek pro muže
  • 6 lůžek pro ženy.

PROVOZNÍ DOBA NOCLEHÁRNY

pondělí–neděle od 17:30 do 7:45 následujícího dne

Ubytování probíhá v době mezi 17:30 – 20:00 hod. V mimořádných případech (poprvé přichází do služby a nezná její pravidla, popř. je ve velmi krizové situaci) i mimo určenou dobu příchodu).

KAPACITA

20 míst pro muže, 6 míst pro ženy

KONTAKTY

Recepce – nepřetržitá linka +420 773 770 304

Adresa poskytované služby:
Vikýřovická 1495, 787 01 Šumperk
Mapa, jak se k nám dostanete z autobusového/vlakového nádraží: ZDE

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

Bc. Alena Krejčí, ředitelka CSS AS ŠUMPERK
tel. +420 737 215 408
e-mail: alena.krejci@armadaspasy.cz

Bc. Tomáš Procházka, vedoucí přímé práce
tel. +420 773 770 294
e-mail: tomas.prochazka@armadaspasy.cz

Bc. Lucie Nikolovová, sociální pracovnice
tel. +420 773 770 408
e-mail: lucie.nikolovova@armadaspasy.cz

Bc. Vendula Gál, sociální pracovnice
tel. +420 773 770 409
email: vendula.gal@armadaspasy.cz

Bc. Michaela Kristková, sociální pracovnice
tel. +420 773 770 498
e-mail: michaela.kristkova@armadaspasy.cz

Bc. Patricie Lakomá, sociální pracovnice
tel. +420 773 770 407
e-mail: patricie.lakoma@armadaspasy.cz

KE STAŽENÍ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpět na pobočku Šumperk