Noclehárna

Noclehárna

O projektu

Sociální služba Noclehárna je poskytována v souladu § 63 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Služba je určena pro muže a ženy bez přístřeší starší 18-ti let, kteří jsou fyzicky soběstační.

Služba je poskytována v době od 18:30 do 7:45 hod. následujícího dne. Příchod v době mezi 18:30 – 20:00 hod. V mimořádných případech (poprvé přichází do služby a nezná její pravidla, popř. je ve velmi krizové situaci) i mimo určenou dobu příchodu.

Kapacita: 20 míst pro muže, 6 míst pro ženy

Adresa: Vikýřovická 1495, Šumperk
Kontakt na službu: + 420 583 224 634

Sociální pracovník: (možnost setkání i mimo provozní dobu Noclehárny)

Pondělí 7.00 – 9.00
Úterý 7.00 – 9.00
Středa 7.00 – 9.00
Čtvrtek 7.00 – 9.00
Pátek 7.00 – 9.00

Cena služby: nocleh: 45,- Kč/noc

 

 

Poslání služby

Předcházet možným újmám na zdraví a životech osob bez domova poskytnutím bezpečného přespání, zajištěním podmínek pro hygienu a výdejem jednoduché stravy (polévka s chlebem). Motivovat uživatele k využívání návazných služeb.

 

NOCLEHÁRNA – nabízené služby:

 • možnost přespání zpravidla na 6 lůžkových pokojích;
 • polévka s chlebem a čaj zdarma;
 • zajištění podmínek pro osobní hygienu,
 • možnost praní prádla, sušení prádla, využití skladu ošacení a další podle stanoveného ceníku;
 • pro zájemce bezplatné sociální poradenství, osobní rozhovory se sociálními pracovníky;
 • možnost výkonu alternativních trestů;
 • možnost zaměstnání na pracovní místa Veřejně prospěšných prací;
 • v případě zájmu podpora ze strany duchovních pracovníků Armády spásy;

Podmínky poskytnutí služby:

 • zájemce spadá do cílové skupiny – osoby bez přístřeší;
 • fyzická soběstačnost (zařízení není bezbariérové ani neposkytuje zdravotnické služby);
 • respektování pravidel zařízení a principů služby (např. povolená tolerance alkoholu je do 0,8 promile, zákaz vnášení alkoholu a jiných návykových látek do prostor Noclehárny, dodržování domovního a provozního řádu, apod.);

Služba není poskytována osobám:

 • které nejsou cílovou skupinou – osoby bez přístřeší;
 • není-li volná kapacita dané sociální služby;
 • které se samostatně neorientují (jsou závislí na pomoci jiné osoby); (chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo bezpečný pobyt);
 • z důvodu akutní infekční nemoci;
 • které jsou nositeli parazitů a nechtějí tuto situaci řešit;
 • u kterých trvá sankční opatření z důvodu ukončení smlouvy o poskytnutí sociální služby z důvodu porušení pravidel služby;

KE STAŽENÍ:

 

KONTAKTY:

Bc. Alena Krejčí, ředitelka CSS AS ŠUMPERK
tel. +420 737 215 408
e-mail: alena_krejci@czh.salvationarmy.org

Bc. Tomáš Procházka, vedoucí přímé práce
tel. +420 773 770 294
e-mail: tomas_prochazka@armadaspasy.cz

Bc. Patricie Hepilová, sociální pracovnice
tel. +420 773 770 407
e-mail: patricie.hepilova@armadaspasy.cz

Bc. Lucie Nikolovová, sociální pracovnice
tel. +420 773 770 408
e-mail: lucie.nikolovova@armadaspasy.cz

Sumperk NOC

Zpět na CSS Šumperk