Noclehárna

Noclehárna

Poslání

Posláním Noclehárny Armáda spásy v Šumperku na ulici Vikýřovická, je umožnit přenocovat v bezpečném prostředí s možností hygieny, polévky a sociálního poradenství a to osobám starších 18-ti let, které se ocitly ve večerních nebo nočních hodinách bez přístřeší. Prostřednictvím základního sociálního poradenství uživatele motivujeme a podporujeme k využití návazných služeb. Cílem je podpora rozvoje takových schopností a dovedností, které vedou k předcházení, zmírnění nebo zastavení propadu sociálního vyloučení ze společnosti.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou muži a ženy starší 18 let, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Služba není poskytnuta zájemci v případě, že:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá;
 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá;
 • u kterých trvá sankční opatření z důvodu ukončení smlouvy o poskytnutí sociální služby z důvodu porušení pravidel služby;

Cíl noclehárny

Cílem noclehárny je zabezpečit přenocování v bezpečném prostředí s možností hygieny a posílit dovednosti a schopnosti uživatelů tak, aby bylo omezeno prohlubování sociálního vyloučení ze společnosti.

Služba nabízí

 • poskytnutí bezpečného prostoru k přenocování,
 • poskytnutí polévky
 • prostor k osobní hygieně,
 • základní sociální poradenství,
  • podporu při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
  • podporu v oblasti bydlení,
  • podporu v oblasti financí,
  • podporu v oblasti práce,
  • podporu v oblasti rodinných vztahů,
  • zprostředkování nabídky bezplatných návazných služeb,
 • podporu v duchovní oblasti,
 • umožnění dobrovolnické činnosti, veřejně prospěšné práce a výkonu alternativních trestů.

Provozní doba noclehárny

Po – Ne od 18:30 do 7:45 následujícího dne ( Příchod v době mezi 18:30 – 20:00 hod. V mimořádných případech (poprvé přichází do služby a nezná její pravidla, popř. je ve velmi krizové situaci) i mimo určenou dobu příchodu).

Kapacita

20 míst pro muže, 6 míst pro ženy

Ke stažení

Ochrana osobních údajů

Kontakty

Vikýřovická 1495, Šumperk
Kontakt na službu: +420 773 770 304

Bc. Alena Krejčí, ředitelka CSS AS ŠUMPERK
tel. +420 737 215 408
e-mail: alena.krejci@armadaspasy.cz

Bc. Tomáš Procházka, vedoucí přímé práce
tel. +420 773 770 294
e-mail: tomas.prochazka@armadaspasy.cz

Bc. Patricie Hepilová, sociální pracovnice
tel. +420 773 770 408
e-mail: patricie.hepilova@armadaspasy.cz

Bc. Lucie Nikolovová, sociální pracovnice
tel. +420 773 770 408
e-mail: lucie.nikolovova@armadaspasy.cz

Zpět na pobočku Šumperk